REKRUTACJA do ZSMEiE – WAŻNY KOMUNIKAT !

Drodzy Kandydaci, Szanowni Rodzice Kandydatów,


Informujemy, że w roku szkolnym 2023/2024 przewidzieliśmy otwarcie jednego oddziału technik informatyk  i jednego oddziału łączonego dwuzawodowego – technik informatyk/technik programista .

Łącznie dla technika informatyka przewidziano 45 miejsc.

W związku z powyższym, sugerujemy wskazanie we wniosku obydwu klas informatycznych (1K i 1T), co w dużym stopniu zwiększy szansę ucznia  na przyjęcie do szkoły na wybrany kierunek.


Informujemy, że w roku szkolnym 2023/2024 przewidzieliśmy otwarcie jednego oddziału technik programista i jednego oddziału łączonego dwuzawodowego – technik informatyk/technik programista.

Łącznie dla technika programisty przewidziano 45 miejsc.

W związku z powyższym, sugerujemy wskazanie we wniosku obydwu klas programistycznych, (1P i 1G) co w dużym stopniu zwiększy szansę ucznia na przyjęcie do szkoły na wybrany kierunek.