Pamięci wybitnego pedagoga, dyrektora i społecznika

W dniu 35. rocznicy śmierci mgr. Feliksa Lipkowskiego – dyrektora Technikum Mechaniczno-Elektrycznego w Toruniu w latach 1955-75, w Zespole Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych im. prof. Sylwestra Kaliskiego w Toruniu, uhonorowano osobę i dokonania tego twórcy wieloletniej, bardzo wysokiej pozycji naszej szkoły w środowisku Torunia, województwa oraz regionu, poprzez zorganizowanie w dniu 16 marca br. uroczystości odsłonięcia Jego wizerunku w budynku głównym Szkoły, o czym informowaliśmy we wcześniejszym artykule ,,Pamięci skutecznego wizjonera”. Dyrektor Lipkowski, jako nauczyciel, a następnie osoba kierująca placówką oświatową, dokonał kilku systemowych działań dających koherentną i efektywną całość.Po pierwsze: jego inicjatywą, staraniem i aktywnością było powstanie wieloelementowej obiektowej struktury szkoły, na którą składały się budynki szkoły, warsztatów, pracowni, internatu, basenu krytego oraz boisko wielodyscyplinowe. Po drugie: potrafił skupić wokół siebie doskonałych nauczycieli przedmiotowych o cechach dobrych pedagogów, metodyków i społeczników oddanych uczniom i szkole. Po trzecie: utrzymywał bardzo wysoki poziom nauczania i wychowania, stosując bardzo duże wymagania wobec siebie, pracowników i uczniów.

Wyjątkowa osobowość Dyrektora Feliksa Lipkowskiego, będąca zjawiskiem psychospołecznym niezmiernie rzadkim, wręcz nie powtarzalnym, stanowi dostateczny powód dla szczególnego upamiętnienia Go jako wzoru do naśladowania, zarówno dla pracowników szkoły jak i jej uczniów. Sukces wymaga talentu, ciężkiej pracy i charyzmy, o której z rozrzewnieniem mówią absolwenci szkoły z czasów, kiedy Feliks Lipkowski nią kierował.

Dlatego, z inicjatywy prezesa Zarządu Stowarzyszenia – Jerzego Konopińskiego, Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu postanowiło uzupełnić, ten swoisty portretowy pomnik, stworzeniem ekspozycji gablotowej i umieścić w niej pamiątki po niedościgłym wzorze wizji i skuteczności.

Stało się to możliwe, dzięki uprzejmości pani Magdaleny Górzyńskiej – córki Feliksa Lipkowskiego, oraz jej męża Bogdana, którzy przekazali, na rzecz wystawy pamiątki po byłym dyrektorze naszej Szkoły, a tu m.in. dokumenty, legitymacje i odznaczenia.
W gablotach znalazły się również teksty: ,,Życiorys”, ,,Wyjątkowa osobowość”, ,,Ważne dokonania”, ,,Docenione zasługi” oraz opis uroczystości odsłonięcia wizerunku Dyrektora, autorstwa Jerzego Konopińskiego, wraz ze zdjęciami wykonanymi przez Krzysztofa Szmita.

W dniu 24 maja br. na zaproszenie pani dyrektor Szkoły – Małgorzaty Łopatko i prezesa Zarządu Stowarzyszenia – Jerzego Konopińskiego, do Szkoły przybyli członkowie rodziny Dyrektora Lipkowskiego: państwo Magdalena i Bogdan Górzyńscy, Krzysztof Lipkowski, Tadeusz Kwiatkowski – fundator portretu oraz Krzysztof Szmit – autor sesji fotograficznych i absolwent Szkoły. Goście obejrzeli wystawę oraz rozmawiali z gospodarzami spotkania o Feliksie Lipkowskim, o szkole, jej sukcesach, problemach, planach i projektach. W spotkaniu uczestniczyła też v-ce dyrektor Szkoły – Renata Gac.

Dyrektor mgr Feliks Lipkowski, obok Patrona Szkoły gen.dyw.prof.dr.hab.inż. Sylwestra Kaliskiego, jest postacią kojarzoną z Zespołem Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu, z której możemy być dumni i którą możemy próbować naśladować w dążeniu do ważnych celów i osiągnięć.

Tekst: Jerzy Konopiński
Zdjęcia: Krzysztof Szmit