Integracja klasy 1 G w Szkole Leśnej na Barbarce

16 września klasa 1 G uczestniczyła wspólnie z wychowawcą p. Małgorzatą Szramke w wycieczce do Szkoły Leśnej na Barbarce. Celem naszego wyjścia była integracja zespołu klasowego połączona z ogniskiem i pieczeniem kiełbasek. Poza zajęciami integracyjnymi wzięliśmy udział w zajęciach historyczno-kulturowych  w ramach programu „Pamięć i Ocalenie”.