Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

Organizacja roku szkolnego

 • 1.09.2022 Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
 • Zakończenie zajęć dydaktycznych dla:
  • 28.04.2023 klas programowo najwyższych technikum
  • 23.06.2023 klas programowo niższych technikum  i wszystkich branżowej szkoły I stopnia

Podział roku na semestry

 • klasy I-IV technikum po szkole podstawowej i klasy I, II, III szkoły branżowej I stopnia:
  • 1.09.2022 – 29.01.2023 pierwszy semestr (liczba tygodni 19)
  • 30.01.2023 – 23.06.2023 drugi semestr (liczba tygodni 19)
 • klasy maturalne technikum:
  • 1.09.2022 – 18.12.2022 pierwszy semestr (liczba tygodni 15)
  • 19.12.2022 – 28.04.2023 drugi semestr (liczba tygodni 15)

Terminy ferii

 • 23.12.2022 – 1.01.2023 zimowa przerwa świąteczna
 • 30.01.2023 – 12.02.2023 ferie zimowe
 • według harmonogramu – Rekolekcje Wielkopostne
 • 6.04.2023 – 11.04.2023 wiosenna przerwa świąteczna
 • 24.06.2023 – 31.08.2023 ferie letnie

Praktyki uczniowskie

 • kwiecień / maj 2023  uczniowie klas trzecich

Egzamin maturalny

 • 4.05.2023 20.05.2023 – część pisemna – egzaminy obowiązkowe:
  • 4.05.2023 język polski poziom podstawowy
  • 8.05.2023 matematyka poziom podstawowy
  • 5.05.2023 język obcy (angielski) poziom podstawowy
  • 9.05.2023 język angielski poziom rozszerzony
  • 12.05.2023 matematyka poziom rozszerzony
 • 10.05.2023 – 23.05.2023część ustna wg odrębnego harmonogramu

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

 • Sesja 1 w roku szkolnym 2022/2023
  • 10.01.2023 egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część pisemna
  • 9.01.2023 – 19.01.2023 egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część praktyczna – w kwalifikacjach, w których rezultatem jest dokumentacja
  • 26.05.2023 data wydania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
 • Sesja 2 w roku szkolnym 2022/2023
  • 2.06.2023 egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część pisemny – formuła 2019
  • 01.06.2023 – 18.06.2023 egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część praktyczna w pozostałych kwalifikacjach – formuła 2019
  • 8.09.2023 data wydania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

Terminy wystawiania ocen

 • 10.11.2022 termin wystawiania ocen proponowanych za I półrocze dla przedmiotów kończących się w I półroczu 2022/2023 dla klas maturalnych (klasy IV technikum po gimnazjum),
 • 8.12.2022 termin wystawienia ocen śródrocznych za I półrocze 2022/2023 dla klas maturalnych (klasy IV technikum po gimnazjum),
 • 19.01.2023 termin wystawiania ocen śródrocznych za I półrocze  2022/2023 dla klas I – IV technikum i klas I-III branżowej szkoły I stopnia,
 • 23.03.2023 termin wystawiania ocen proponowanych za II półrocze 2022/2023 dla klas maturalnych (klasy IV technikum po gimnazjum),
 • 20.04.2023 termin wystawiania ocen rocznych i końcowych 2022/2023 dla klas maturalnych (klasy IV technikum po gimnazjum)
 • 18.05.2023 termin wystawiania ocen proponowanych za II półrocze  2022/2023 dla klas I – IV technikum i klas I-III branżowej szkoły I stopnia,
 • 15.06.2023 termin wystawiania ocen rocznych i końcowych za II półrocze 2022/2023 dla klas I – IV technikum i klas I-III branżowej szkoły I stopnia,

Uroczystości szkolne i uczniowskie

 • 5.- 9.09.2022 Narodowe Czytanie „Ballady i romanse” A.Mickiewicza
 • 16. – 18.09.2022 Sprzątanie Świata
 • 23. – 30.09.2022 Europejski Tydzień Sportu
 • 26.09.2022 Europejski Dzień Języków
 • październik 2022 Otrzęsiny klas pierwszych
 • 16.10.2022 Dzień Papieski
 • 21.10.2022 Miesiąc Bibliotek Szkolnych
 • listopad 2022 Tydzień Profilaktyki
 • 11.11.2022 Dzień Niepodległości 11.11
 • listopad 2022 Toruński Tydzień Tolerancji
 • 16.11.2022 Międzynarodowy Dzień Tolerancji
 • 1.12.2022 Światowy dzień Walki z AIDS
 • 6.12.2022 Zostań świętym Mikołajem
 • 10.12.2022 Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka
 • 13.12.2022 Rocznica wprowadzenia stanu wojennego
 • 19.12.2022 Święto Patrona Szkoły
 • grudzień 2022 Jasełka i spotkania klasowe
 • 8.02.2023 Dzień Bezpiecznego Internetu
 • 21.02.2023 Międzynarodowy dzień Języka Ojczystego
 • 1.03.2023 Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”
 • 12.03.2023 Światowy Dzień Matematyki
 • 20.03.2023 Pierwszy Dzień Wiosny – Dzień Samorządności
 • 21.03.2023 Światowy dzień Poezji
 • 27.03.2023 Międzynarodowy Dzień Teatru
 • 22.04.2022 Światowy Dzień Ziemi
 • kwiecień 2023 Festiwal „µElektra”
 • kwiecień 2023 Drzwi Otwarte
 • 28.04.2023 Uroczystość zakończenia roku szkolnego dla klas IV
 • 2.05.2023 Święto Flagi
 • 3.05.2023 Uchwalenie Konstytucji 3 maja
 • czerwiec 2023 Dzień Sportu

Dni ustawowo wolne od zająć dydaktyczno-wychowawczych

 • 14.10.2022 (piątek) Dzień Edukacji Narodowej
 • 1.11.2022 (wtorek) Wszystkich Świętych
 • 11.11.2022 (piątek) Dzień Niepodległości
 • 6.01.2023 (piątek) Trzech Króli
 • 1.05.2023 (poniedziałek) Święto Pracy
 • 3.05.2023 (środa) Święto Konstytucji 3 maja
 • 8.06.2023 (czwartek) Święto Bożego Ciała

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Technikum i Branżowa Szkoła I Stopnia

 • 31.10.2022 (poniedziałek) dzień przed Świętem Zmarłych 1 listopada
 • 10.- 11.01.2023 (wtorek, środa) egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
 • 2.05.2023 (wtorek) dzień po Święcie Pracy i przed Świętem Konstytucji 3 maja
 • 4. – 5.05, 8. – 9.05, 12.05.2023 część pisemna egzaminu maturalnego
 • 2.06.2023 (piątek) egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie