Rok 2004
.: Icon

Sprawozdanie z wizyty w Regensburgu

1 do 4 kwietnia 2004


W związku z rozwojem współpracy z szkołą techniczną Staatliche Fachoberschule und Berufsoberschule z Regensburga w dniach od 1 do 4 kwietnia odbył się wyjazd kadry pedagogicznej ZSMEiE do w/w szkoły. Celem wyjazdu było nawiązanie szerszej współpracy naukowej oraz dydaktycznej pomiędzy placówkami szkoleniowymi z Torunia i Regensburga. ...     (więcej ...)

.: Icon

Praktyki w zakładach SIEMENS w Regensburgu w Niemczech

Październik 2004


WIZYTA W REGENSBURGU W RAMACH WSPÓŁPRACY MIĘDZYSZKOLNEJ

W sobotę, 2 października 2004 roku, reprezentacja ZSMEiE w składzie: pani Bogumiła Lubiszewska (nauczyciel historii) oraz pan Mieczysław Matysiak (nauczyciel przedmiotów zawodowych) oraz dziesięciu uczniów (Bodo Przemysław, Chmielewski Piotr, Działek Łukasz, Piątkowski Szymon, Rzewuski Mateusz, Suhak Bartosz, Tomczyk Andrzej, Turowiecki Dawid, Ulewicz Łukasz i Wojciechowski Sławomir) wybrała się na wycieczkę do Regensburga w ramach wymiany międzynarodowej między szkołą niemiecką a toruńską. ...     (więcej ...)