Rok 2003
.: Icon

Początki współpracy

Listopad 2003 - Toruń, Kwiecień 2004 - Regensburg


Transnarodowe, certyfikowane, uzupełniające kształcenie zawodowe między Toruniem i Regensburgiem

Współpraca pomiędzy naszą szkołą a Staatliche Fachoberschule und Berufsoberschule z Regensburga trwa od 2003 roku. Poszukiwanie niemieckiego partnera rozpoczęliśmy od przeglądania stron internetowych. Celem tych poszukiwań było znalezienie szkoły, która zajmuje się kształceniem młodzieży w kierunkach nam pokrewnych oraz jest zainteresowana międzynarodową wymianą uczniów. ...     (więcej ...)

.: Icon

Wizyta przedstawicieli szkoły w Regensburgu

20 do 23 listopada 2003


W dniach od 20 do 23 listopada 2003 roku gościliśmy nauczycieli z Staatliche Fachoberschule und Berufsoberschule (szkoła średnia techniczna) z Regensburga. Stronę niemiecką reprezentowali Pan Hartwig Grasse - nauczyciel przedmiotów zawodowych oraz Pan Jürgen Rettberg - nauczyciel przedmiotów humanistycznych. ...     (więcej ...)