Leonardo da Vinci

Spotkanie uczestników zostało uświetnione występem artystycznym młodzieżowego zespołu folklorystycznego "Młody Toruń". Tańcząca młodzież zaprezentowała tradycyjne polskie tańce ludowe wraz z pieśnami i oryginalną ludową muzyką, którą przygotował ludowy zespół muzyczny towarzyszący tancerzom podczas występu.