Leonardo da Vinci

SZANOWNI PAŃSTWO!
Witam wszystkich szanownych gości w progach naszej szkoły - przedstawicieli szkół średnich, uniwersytetów, ośrodków edukacyjnych, ośrodków doradztwa zawodowego z Anglii, Norwegii, Szwecji, Słowacji i Polski - naszych starych i nowych przyjaciół.
Rozpoczynający się dzisiaj projekt pilotażowy na temat doradztwa zawodowego oraz miniprzedsiębiorczości realizowanego w ramach programu Leonardo da Vinci jest bardzo ważny dla wszystkich uczestniczących w nim szkół, uniwersytetów i ośrodków doradztwa zawodowego.


Ma on pomóc wypracować nowoczesne i nowatorskie metody doradzania młodym ludziom jak zdobyć potrzebny zawód oraz jak założyć i poprowadzić własną firmę. Ma nauczyć ich przedsiębiorczości, kreowania własnej przyszłości, a przede wszystkim nauczyć odpowiedzialności za samych siebie i podejmowane przez nich decyzje.
Dla naszej szkoły udział w tym programie jest niezwykle ważny, ponieważ doradztwo zawodowe w szkołach średnich jest obszarem nowym, a wszelkie podejmowane w tym kierunku działania są nowatorskie zarówno dla naszych uczniów, jak i nauczycieli.
Przez dwa lata wspólnie będziemy nad tym pracować. Mam nadzieję, że nasza wspólna praca i zdobywane doświadczenie utwierdzą naszych uczniów w przekonaniu, że watro jest inwestować w samych siebie i szukać dróg własnego rozwoju.
Chciałbym życzyć wszystkim uczestnikom projektu powodzenia w tej niełatwej pracy.