Leonardo da Vinci

Po dwuletnim etapie przygotowań Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu przystąpił jako partner do projektu pilotażowego w ramach programu Leonardo da Vinci. Koordynatorem projektu jest współpracujący z naszą szkołą od kilku lat Departament Edukacji Okręgu Sor - Trondelag w Trondheim. Oprócz ZSMEiE ze strony polskiej partnerami są: Biuro Karier UMK, Zespół Szkół Zawodowych nr 7 w Gdańsku. Ponadto szkoły średnie i wyższe ze Szwecji, Norwegii i Słowacji oraz Europejskie Biuro Karier z Wielkiej Brytanii. Tematem projektu jest Usługi doradztwa zawodowego w rozwijaniu ducha miniprzedsiębiorczości w szkołach średnich.
Powitanie gości przez Dyrektora ZSMEiE


Pan Oyvind Ingstad podczas prezentacji
Projekt pilotażowy realizowany jest od 1.10.2005 r do 30.09.2007 r. Pierwsze spotkanie dotyczące szczegółowego omówienia budżetu, ról w projekcie zarówno poszczególnych krajów, jak i poszczególnych osób oraz organizacji seminarium kontaktowego w naszej szkole w połowie listopada br., odbyło się 28 września. Po raz piąty gościliśmy w ZSMEiE przedstawiciela Departamentu Edukacji z Trondheim - Pana Oyvinda Ingstada, który jest osobą odpowiedzialną za koordynację formalno - prawną projektu. Na spotkaniu obecne były również przedstawicielki Biura Karier UMK - pani Ewa Banaszak oraz pani Karolina Rusiecka.

W skład grupy zaangażowanej w realizację projektu ze strony ZSMEiE wchodzą:
Dominika Warska
Lucyna Mazur
Bogumiła Lubiszewska

Renata Gac

Sylwia Głowicka

Magdalena Rosińska
Agata Knietowska
- koordynator programu Leonardo da Vinci w ZSMEiE;
- odpowiedzialna za stronę formalno - prawną projektu;
- odpowiedzialna za kontakty z przedsiębiorstwami i firmami zaangażowanymi w realizację projektu;
- odpowiedzialna za rozliczenia finansowe oraz organizację doradztwa zawodowego w ramach projektu;
- odpowiedzialna za organizację miniprzedsiębiorstwa w ramach projektu;
- tłumacz języka angielskiego;
- specjalista ds. płac, sprawuje nadzór nad stroną finansową projektu.