ZSMEiE w Toruniu
Trąba
RyjBuk
Menu ogłoszeń
   Strona główna
Bieżące
   Strona wydarzeń
Ważne wydarzenia
   Rok szkolny 2019 / 2020
   Rok szkolny 2018 / 2019
   Rok szkolny 2017 / 2018
   Rok szkolny 2016 / 2017
   Rok szkolny 2015 / 2016
   Rok szkolny 2014 / 2015
   Rok szkolny 2013 / 2014
   Rok szkolny 2012 / 2013
   Rok szkolny 2011 / 2012
   Rok szkolny 2010 / 2011
   Rok szkolny 2009 / 2010
   Rok szkolny 2008 / 2009
   Rok szkolny 2007 / 2008
   Rok szkolny 2006 / 2007
   Rok szkolny 2005 / 2006
   Rok szkolny 2004 / 2005
   Rok szkolny 2003 / 2004
   Rok szkolny 2002 / 2003
   Rok szkolny 2001 / 2002
   Rok szkolny 2000 / 2001
Z Kroniki ZSMiE
   Lata 1980...1989
   Lata 1970...1979
   Lata 1960...1969

Kronika ZSMEiE - Ważne wydarzenia - Rok szkolny 1979 / 1980

Inne wydarzenia (bez fotografii): Ważne wydarzenia opisane w KRONICE SZKOŁY
4 - 1979/1980      Wstecz   Menu   Dalej   

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 1979/1980
Dnia 3 września 1979 roku odbyła się w naszej szkole uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 1979/80. Swoją obecnością zaszczyciła nas dyrekcja szkoły oraz szerokie grono pedagogiczne. Po krótkim przemówieniu pana dyrektora nastąpiło ślubowanie uczniów klas pierwszych, po czym rozeszliśmy się do klas. Od jutra rozpoczynają się już normalne zajęcia.

Otrzęsiny
Dnia 19 września 1979 roku odbyły się w naszej szkole otrzęsiny dla uczniów klas pierwszych zorganizowane przez HSPS w ramach harcerskiego "START-u 79". Na uroczystoći obecna była również dyrekcja szkoły, wychowawcy klas pierwszych i przedstawiciele samorządu szkolnego.

Apel poległych
29 listopada miał miejsce uroczysty Apel Poległych. Zgromadził on harcerzy naszej szkoły i innych toruńskich szkół. Jednym z elementów imprezy było przyrzeczenie harcerskie, które odbyło się w uroczystym nastroju przy świetle pochodni.

Manifestacja pokojowa
Nasilające się zbrojenia w Europie i na świecie wywołały falę protestów. Młodzież również nie pozostawała bierna. 17 grudnia 1979 roku uczniowie toruńskich szkół zgromadzili się w ZSS na manifestacji, aby wspólnie zaprotestować przeciwko nasilającemu się zagrożeniu pokoju na świecie.

Finał Międzynarodowego Roku Dziecka
Finał Międzynarodowego Roku Dziecka znalazł oddźwięk w naszej szkole. Zorganizowano bardzo pomysłowo zabawę choinkową, a w świetlicy znalazła się ciekawa wystawa fotograficzna poświęcona dzieciom. Opinie o niej znalazły miejsce w pamiątkowym albumie.

25-cio lecie koła PTTK
Rok szkolny 1979/1980 był w działalności koła PTTK nr 6 szczególnie pracowity, ale koło otrzymało wiele wyróżnień i wyrazów uznania. W roku tym byliśmy organizatorami i współorganizatorami trzech imprez o zasięgu ogólnopolskim:
I Zjazdu Absolwentów - członków koła z okazji 25-cio lecia jego działalności;
Ogólnopolskiego XXII Zlotu Przodowników Turystyki Pieszej;
Ogólnopolskiego Zlotu Wielodyscyplinowego;
i trzech imprez o zasięgu wojewódzkim:
Festynu Młodzieży z okazji Wojewódzkich Dni Turystyki;
Wojewódzkich Eliminacji Turnieju Turystyczno - Krajoznawczego;
Rajdu Wiosennego pn. "Ostrożnie z Ogniem".

      

Uczestniczyliśmy w 21 imprezach organizowanych przez inne jednostki. W tym roku jeden członek naszego koła otrzymał uprawnienia Przodownika Turystyki Pieszej, sześciu członków Młodzieżowego organizatora Turystyki i pięciu członków Organizatora Imprez na Orientację.
Tekst i zdjęcia: ??
Opracowanie: Na podstawie Kroniki ZSME - MVS
Gości: 1832

W:2318373     P:2305911
Plan zajęć | Ważne Wydarzenia | Absolwenci | Rekrutacja | Kontakt | Spis treści
Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu

Telefon: (+48 56) 6544791
e-mail : zsmeie@zsmeie.torun.pl