ZSMEiE w Toruniu
Trąba
RyjBuk
Menu ogłoszeń
   Strona główna
Bieżące
   Strona wydarzeń
Ważne wydarzenia
   Rok szkolny 2019 / 2020
   Rok szkolny 2018 / 2019
   Rok szkolny 2017 / 2018
   Rok szkolny 2016 / 2017
   Rok szkolny 2015 / 2016
   Rok szkolny 2014 / 2015
   Rok szkolny 2013 / 2014
   Rok szkolny 2012 / 2013
   Rok szkolny 2011 / 2012
   Rok szkolny 2010 / 2011
   Rok szkolny 2009 / 2010
   Rok szkolny 2008 / 2009
   Rok szkolny 2007 / 2008
   Rok szkolny 2006 / 2007
   Rok szkolny 2005 / 2006
   Rok szkolny 2004 / 2005
   Rok szkolny 2003 / 2004
   Rok szkolny 2002 / 2003
   Rok szkolny 2001 / 2002
   Rok szkolny 2000 / 2001
Z Kroniki ZSMiE
   Lata 1980...1989
   Lata 1970...1979
   Lata 1960...1969

Kronika ZSMEiE - Ważne wydarzenia - Rok szkolny 2019 / 2020

Święta w ZSMEiE: Widokówki z okazji Święta Uchwalenia Konstytucji 3 Maja
99 - 2019/2020   Maj             Wstecz   Menu   Dalej   

Widokówki z okazji Święta Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

3 Maja 1791 roku Sejm Czteroletni (Wielki) uchwalił Ustawę Rządową zwaną Konstytucją. Ustawa regulowała ustrój prawny Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Konstytucja zmieniła ustrój z monarchii elekcyjnej na dziedziczną. Znosiła wolną elekcję i liberum veto.
Zgodnie z uchwałą mieszczanie i szlachta częściowo zostali zrównani w prawach osobistych, natomiast chłopom zapewniono opiekę państwa.
Przeciwnicy konstytucji zorganizowali konfederację targowicką zwana często Targowicą. Sprzymierzyli się z Imperium Rosyjskim i wybuchła wojna w obronie konstytucji. Wojna zakończyła się klęską obrońców i konstytucja przestała obowiazywać już w lipcu 1792 r. kiedy król Stanisław August Poniatowski przstąpił do targowiczan. Konstytucja przestała być obowiazującym aktem prawnym w 1793 r. na sejmie grodzkim, który uchylił wszystkie akty prawne Sejmu Czteroletniego.
W ramach obchodów święta nasi uczniowie przygotowali "widokówki", których tematyka nawiązuje do tego wydarzenia. Wszystkim uczniom, którzy przesłali prace serdecznie dziękuję.
Tekst: JO
Zdjęcia: Prace uczniów klas 1Dg, 1Hg, 1Pp, 2Pp
Opracowanie WWW: MVS
Gości: 272

W:2318359     P:2305897
Plan zajęć | Ważne Wydarzenia | Absolwenci | Rekrutacja | Kontakt | Spis treści
Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu

Telefon: (+48 56) 6544791
e-mail : zsmeie@zsmeie.torun.pl