ZSMEiE w Toruniu
Trąba
RyjBuk
Menu ogłoszeń
   Strona główna
Bieżące
   Strona wydarzeń
Ważne wydarzenia
   Rok szkolny 2019 / 2020
   Rok szkolny 2018 / 2019
   Rok szkolny 2017 / 2018
   Rok szkolny 2016 / 2017
   Rok szkolny 2015 / 2016
   Rok szkolny 2014 / 2015
   Rok szkolny 2013 / 2014
   Rok szkolny 2012 / 2013
   Rok szkolny 2011 / 2012
   Rok szkolny 2010 / 2011
   Rok szkolny 2009 / 2010
   Rok szkolny 2008 / 2009
   Rok szkolny 2007 / 2008
   Rok szkolny 2006 / 2007
   Rok szkolny 2005 / 2006
   Rok szkolny 2004 / 2005
   Rok szkolny 2003 / 2004
   Rok szkolny 2002 / 2003
   Rok szkolny 2001 / 2002
   Rok szkolny 2000 / 2001
Z Kroniki ZSMiE
   Lata 1980...1989
   Lata 1970...1979
   Lata 1960...1969

Kronika ZSMEiE - Ważne wydarzenia - Rok szkolny 2019 / 2020

Akcja Społeczna AS: Podsumowanie I semestru
84 - 2019/2020   Styczeń             Wstecz   Menu   Dalej   

Podsumowanie I semestru

Akcja społeczna "AS" w pierwszym semestrze roku szkolnego 2019/2020 podjęła wiele działań społecznych i charytatywnych o których na bieżąco na szkolnej stronie informował Pan Krzysztof Rolirad. Ponadto Akcja Społeczna "AS" ze wsparciem Internackiego Koła Wolontariatu uczestniczyła w wielu innych inicjatywach. W trakcie trwania I semestru uczestniczyliśmy w regularnych wyjściach do Oratorium oraz Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej nr 4, gdzie wraz z wolontariuszami organizowaliśmy podopiecznym tych placówek aktywne formy spędzania czasu wolnego. Prowadziliśmy w tych placówkach zajęcia plastyczno - terapeutyczne, pomagaliśmy w odrabianiu lekcji, udzielaliśmy korepetycji z różnych przedmiotów, braliśmy udział we wszelkiego rodzaju grach i zabawach.

Wspomagaliśmy te placówki również w innych formach np. poprzez wsparcie w przygotowaniu upominków świątecznych, zaproszeń, podziękowań dla sponsorów, kartek świątecznych i okolicznościowych na potrzeby tych placówek. Kolejną społeczną inicjatywą było zorganizowanie Akcji "Czysty Toruń", która ma na celu sprzątanie wybranych terenów zielonych. Chętni wychowankowie internatu wychodzą co tydzień pod opieką wychowawczyni Jolanty Dziętary w teren , który wymaga zebrania śmieci. Dbamy także o czystość w okolicach ZSMEiE. Do współpracy zaprosiliśmy Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Toruniu, gdzie podopieczni tego ośrodka z wychowawczynią Panią Martą Wężyk sprzątają tereny na lewobrzeżnym Toruniu. Mamy jeszcze w planach zaprosić do współpracy w tym zakresie inne toruńskie placówki.

W I semestrze w okresie przedświątecznym zorganizowaliśmy dwie zbiórki pluszaków na terenie szkoły oraz Internatu. Pluszaki trafiły do instytucji zajmujących się opieką i wychowaniem dzieci oraz bezpośrednio do dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. Jedna z wychowanek Internatu Kinga Śmigielska, która kształci się w zawodzie - fryzjer, świadczyła przez cały I semestr wg potrzeb( charytatywnie) usługi fryzjerskie podopiecznym jednego z toruńskich Domów Pomocy Społecznej. Kinga jako przedstawicielka Rady Młodzieży Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Toruniu była także jednym z organizatorów wieczoru kolęd dla społeczności lokalnej lewobrzeżnej części Torunia. Nad działaniami społecznymi i charytatywnymi przez cały I semestr czuwali opiekunowie Akcji Społecznej "AS" - Pan Krzysztof Rolirad oraz Pani Jolanta Dziętara.
Tekst i zdjęcia: JD
Opracowanie WWW: MVS
Gości: 339

W:2318388     P:2305926
Plan zajęć | Ważne Wydarzenia | Absolwenci | Rekrutacja | Kontakt | Spis treści
Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu

Telefon: (+48 56) 6544791
e-mail : zsmeie@zsmeie.torun.pl