ZSMEiE w Toruniu
Trąba
RyjBuk
Menu ogłoszeń
   Strona główna
Bieżące
   Strona wydarzeń
Ważne wydarzenia
   Rok szkolny 2019 / 2020
   Rok szkolny 2018 / 2019
   Rok szkolny 2017 / 2018
   Rok szkolny 2016 / 2017
   Rok szkolny 2015 / 2016
   Rok szkolny 2014 / 2015
   Rok szkolny 2013 / 2014
   Rok szkolny 2012 / 2013
   Rok szkolny 2011 / 2012
   Rok szkolny 2010 / 2011
   Rok szkolny 2009 / 2010
   Rok szkolny 2008 / 2009
   Rok szkolny 2007 / 2008
   Rok szkolny 2006 / 2007
   Rok szkolny 2005 / 2006
   Rok szkolny 2004 / 2005
   Rok szkolny 2003 / 2004
   Rok szkolny 2002 / 2003
   Rok szkolny 2001 / 2002
   Rok szkolny 2000 / 2001
Z Kroniki ZSMiE
   Lata 1980...1989
   Lata 1970...1979
   Lata 1960...1969

Kronika ZSMEiE - Ważne wydarzenia - Rok szkolny 2019 / 2020

Współpraca z WAT: Wyjazd na Święto Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie
68 - 2019/2020   Grudzień             Wstecz   Menu   Dalej   

Wyjazd na Święto Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie


W dniu 29 listopada 2019 roku połączona delegacja Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych im. prof.Sylwestra Kaliskiego w Toruniu oraz Stowarzyszenia Przyjaciół ZSMEiE, na zaproszenie J. M. Rektora - Komendanta Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego - gen. bryg. dr. hab. inż. Tadeusza Szczurka prof. WAT, wzięła udział w Uroczystej Zbiórce z okazji Święta Wojskowej Akademii Technicznej i Dnia Podchorążego.
Uczestnikami wyjazdu byli: dyrektor szkoły - mgr Małgorzata Łopatko - członek Zarządu Stowarzyszenia, mgr Jerzy Konopiński - prezes Zarządu, mgr Alicja Barwińska-Chmielewicz - sekretarz Zarządu i pan Robert Łukaszewski - członek Stowarzyszenia.
Wzięliśmy udział w części oficjalnej uroczystości, wysłuchaliśmy przemówienia Rektora - Komendanta WAT, obserwowaliśmy wręczenie odznaczeń i nagród, oraz przekazanie władzy nad Akademią - słuchaczom. Obejrzeliśmy też występ artystyczny.

W części kuluarowej odbyliśmy szereg rozmów, m. in. z Rektorem - Komendantem WAT - Członkiem Honorowym Stowarzyszenia, panią prorektor dr. hab. inż. Marzeną Tykarską prof. WAT, prodziekanem Wydziału Elektroniki - ppłk. dr. inż Jarosławem Bugajem, st.chor. rez. Grzegorzem Rosińskim, dr. hab. inż. Jerzym Małachowskim prof. WAT- indywidualnymi członkami wspierającymi Stowarzyszenia, a także z panią dyrektor Wojskowego Ogólnokształcącego Informacyjnego - mgr Ewą Kacprzyk.
Spotkaliśmy się też z płk. w st. spocz. prof. dr. hab. inż. Zdzisławem Jankiewiczem, który przyjedzie do ZSMEiE na Święto Patrona Szkoły i wygłosi na nim wykład.Z Wojskowej Akademii Technicznej pojechaliśmy do firmy Segura Sp. z o.o. na spotkanie z v-ce prezesem Zarządu - panem mgr Wojciechem Kaliskim - synem Patrona Szkoły. Poczyniliśmy ustalenia, co do naszej dalszej współpracy.
Tekst: Jerzy Konopiński
Zdjęcia: Grzegorz Rosiński
Opracowanie WWW: MVS
Gości: 310

W:2318387     P:2305925
Plan zajęć | Ważne Wydarzenia | Absolwenci | Rekrutacja | Kontakt | Spis treści
Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu

Telefon: (+48 56) 6544791
e-mail : zsmeie@zsmeie.torun.pl