ZSMEiE w Toruniu
Trąba
RyjBuk
Menu ogłoszeń
   Strona główna
Bieżące
   Strona wydarzeń
Ważne wydarzenia
   Rok szkolny 2019 / 2020
   Rok szkolny 2018 / 2019
   Rok szkolny 2017 / 2018
   Rok szkolny 2016 / 2017
   Rok szkolny 2015 / 2016
   Rok szkolny 2014 / 2015
   Rok szkolny 2013 / 2014
   Rok szkolny 2012 / 2013
   Rok szkolny 2011 / 2012
   Rok szkolny 2010 / 2011
   Rok szkolny 2009 / 2010
   Rok szkolny 2008 / 2009
   Rok szkolny 2007 / 2008
   Rok szkolny 2006 / 2007
   Rok szkolny 2005 / 2006
   Rok szkolny 2004 / 2005
   Rok szkolny 2003 / 2004
   Rok szkolny 2002 / 2003
   Rok szkolny 2001 / 2002
   Rok szkolny 2000 / 2001
Z Kroniki ZSMiE
   Lata 1980...1989
   Lata 1970...1979
   Lata 1960...1969

Kronika ZSMEiE - Ważne wydarzenia - Rok szkolny 2018 / 2019

Konkursy i zawody: Finał X Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego im. gen. Sylwestra Kaliskiego
86 - 2018/2019   Marzec             Wstecz   Menu   Dalej   

Finał X Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego im. gen. Sylwestra Kaliskiego
Wojskowa Akademia Techniczna od 10 lat jest organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego im. gen. Sylwestra Kaliskiego, profesora, rektora-komendanta uczelni w latach 1967?-?1974, wybitnego naukowca, fizyka specjalizującego się w zakresie mikrosyntezy termojądrowej, członka rzeczywistego PAN. 15 marca 2019 r. do finału X edycji konkursu przystąpiło 89 uczestników wyłonionych spośród 1000 uczniów liceów ogólnokształcących i techników. Eliminacje zostały przeprowadzone w grudniu 2018 roku w 60 szkołach średnich, nie tylko tak jak w przypadku wcześniejszych edycji w szkołach objętych patronatem naukowym WAT.

Naszą Szkołę w tym prestiżowym konkursie, porównywanym często do Olimpiady Matematycznej, reprezentowali: Damian Cisło z klasy 4k oraz Adam Neumann z klasy 4d. Tytułem najlepszego finalisty ze szkoły im. gen. Kaliskiego Komisja Konkursowa wyróżniła Adama Neumanna z Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu.
"To Wy kiedyś będziecie zajmować się nauką. A na pewno macie świadomość, że w nauce, wśród nauk ścisłych, politechnicznych, bez matematyki daleko nie zajdziemy" - podkreślał prorektor ds. naukowych prof. dr hab. inż. Krzysztof Czupryński podczas uroczystego rozpoczęcia konkursu. Jubileuszowa edycja Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego im. gen. Kaliskiego odbyła się w roku szczególnym ponieważ Senat RP ogłosił rok 2019 rokiem matematyki.
Rektor-komendant WAT gen. bryg. dr hab. inż. Tadeusz Szczurek wręczając puchary i nagrody zwycięzcom konkursu pogratulował wszystkim uczestnikom, jak również ich nauczycielom, którzy tak dobrze przygotowali swoich uczniów. "Samo to, że tu jesteście świadczy o tym, że jesteście najlepsi w swoich środowiskach, odważni, by stawiać czoła trudnościom. Właśnie takich osób poszukuje Wojskowa Akademia Techniczna" - powiedział gen. Szczurek.
Autorami zadań i pytań testowych, zarówno w eliminacjach, jak i w finale (we wszystkich edycjach Konkursu) są doświadczeni nauczyciele akademiccy z Instytutu Matematyki i Kryptologii (IMiK) Wydziału Cybernetyki WAT - dr Lucjan Kowalski i mgr Wojciech Matuszewski. Finał został podzielony na dwie części. W pierwszej, pisemnej uczestnicy przystąpili do rozwiązywania trzech zadań problemowych, zaś w części drugiej odpowiadali na 10 pytań testowych. Do każdego pytania podane były 4 odpowiedzi, z których jedna, dwie, trzy lub cztery były poprawne. Wyniki testów oceniała Komisja Konkursowa składającą się z kilkunastu nauczycieli akademickich IMiK.
Celem konkursu jest stwarzanie możliwości sprawdzenia poziomu wiedzy uczniów z matematyki, rozwijanie ich uzdolnień w tej dziedzinie, a także odkrywanie młodych matematycznych talentów. Jest to również doskonała okazja do zainteresowania młodzieży studiami politechnicznymi, w szczególności studiami w WAT oraz do popularyzowania wiedzy o generale Sylwestrze Kaliskim.
"Na patrona konkursu wybraliśmy prof. Sylwestra Kaliskiego nieprzypadkowo. Prof. Kaliski był wieloletnim wykładowcą i pracownikiem naukowym WAT, pasjonującym się matematyką oraz zastosowaniem jej w fizyce, szczególnie w fizyce plazmy" - mówił dyrektor Instytutu Matematyki i Kryptologii Wydziału Cybernetyki dr hab. Marek Kojdecki. Więcej informacji na temat patrona konkursu można było wysłuchać podczas wykładu dr. hab. inż. Jerzego Zielińskiego pt. "Profesor Kaliski - pracoholik, wizjoner, pasjonat życia". Podczas, gdy finaliści w skupieniu rozwiązywali zadania konkursowe, nauczyciele wysłuchali także wykładu prof. dr. hab. inż. Krzysztofa Czupryńskiego pt. "Chemia nadzwyczajnym zagrożeniem bezpieczeństwa człowieka" oraz wykładu prof. dr. hab. inż. Leszka Jaroszewicza pt. "Ewolucja poglądów fizycznych na pojęcie czasu i przestrzeni".
Liczba uczestników konkursu rośnie z roku na rok. W dziesięciu edycjach wzięło udział łącznie ponad 8000 uczniów, niektórzy już dwu- i trzykrotnie.
Organizatorami X Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego im. gen. Sylwestra Kaliskiego byli Instytut Matematyki i Kryptologii Wydziału Cybernetyki oraz Dział Spraw Studenckich. Honorowy patronat nad wydarzeniem sprawował JM Rektor-Komendant WAT gen. bryg. dr hab. inż. Tadeusz Szczurek.
Tekst i zdjęcia: AW
Opracowanie WWW: MVS
Gości: 588

W:2317159     P:2304697
Plan zajęć | Ważne Wydarzenia | Absolwenci | Rekrutacja | Kontakt | Spis treści
Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu

Telefon: (+48 56) 6544791
e-mail : zsmeie@zsmeie.torun.pl