ZSMEiE w Toruniu
Trąba
RyjBuk
Menu ogłoszeń
   Strona główna
Bieżące
   Strona wydarzeń
Ważne wydarzenia
   Rok szkolny 2019 / 2020
   Rok szkolny 2018 / 2019
   Rok szkolny 2017 / 2018
   Rok szkolny 2016 / 2017
   Rok szkolny 2015 / 2016
   Rok szkolny 2014 / 2015
   Rok szkolny 2013 / 2014
   Rok szkolny 2012 / 2013
   Rok szkolny 2011 / 2012
   Rok szkolny 2010 / 2011
   Rok szkolny 2009 / 2010
   Rok szkolny 2008 / 2009
   Rok szkolny 2007 / 2008
   Rok szkolny 2006 / 2007
   Rok szkolny 2005 / 2006
   Rok szkolny 2004 / 2005
   Rok szkolny 2003 / 2004
   Rok szkolny 2002 / 2003
   Rok szkolny 2001 / 2002
   Rok szkolny 2000 / 2001
Z Kroniki ZSMiE
   Lata 1980...1989
   Lata 1970...1979
   Lata 1960...1969

Kronika ZSMEiE - Ważne wydarzenia - Rok szkolny 2016 / 2017

Dzień Otwarty w WAT z toruńskim akcentem: Podpisanie umów między WAT a ZSMEiE
92 - 2016/2017   Marzec             Wstecz   Menu   Dalej   

Podpisanie umów między WAT a ZSMEiE

W dniu 25 stycznia 2017 roku autokar z czterdziestoma uczniami i pięcioma nauczycielami pod przewodnictwem Pani Dyrektor mgr Małgorzaty Łopatko, po raz pierwszy udał się na wycieczkę dydaktyczną do Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie. Uczniowie wysłuchali wtedy kilku wykładów wygłoszonych przez pracowników naukowych uczelni.
W tym czasie Pani Dyrektor i część nauczycieli odwiedzili siedziby czterech Wydziałów i jednego Instytutu Akademii i tam z dziekanami negocjowali możliwość objęcia naszej szkoły patronacką współpracą.
Równo w dwa miesiące później 25 marca 2017 roku do Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie z Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu ponownie wyruszył autokar. Pani Dyrektor, pięciu nauczycieli i czterdziestu trzech uczniów udało się na "Dzień Otwarty" WAT.
Wizytę rozpoczęliśmy od udziału w spotkaniu inauguracyjnym, które zainicjował swoim wystąpieniem JM Rektor - Komendant WAT- płk. dr hab. inż. Tadeusz Szczurek. Następnie Prorektor ds. kształcenia - dr hab. inż. Zdzisław Bogdanowicz, prof. WAT zaprezentował uczelnię i wymogi oraz warunki ubiegania się o status słuchacza Akademii.

Wo licznie zgromadzonych w sali kinowej zainteresowanych studiowaniem na WAT, ich rodzin oraz osób chcących poznać tę wyjątkową uczelnię politechniczną, przemówiło też dwoje jej słuchaczy. Po tym spotkaniu uczestnikami "Dnia Otwartego" zajęli się podchorążowie, którzy wystąpili w roli przewodników po poszczególnych wydziałach. Nad naszą grupą dodatkowo opiekę wychowawczą, w sposób perfekcyjny, pełniła wtedy Pani mgr Alicja Barwińska-Chmielewicz.
O godzinie 10:30 grupa nauczycieli naszej szkoły w składzie: Panie mgr inż. Lidia Komór i mgr inż. Anna Kozłowska, Panowie mgr Jerzy Konopiński (organizator tego wyjazdu) i mgr Adrian Weredycki oraz maturzyści: Piotr Gutowski i Mateusz Lewicki pod kierunkiem Dyrektora Szkoły Pani mgr Małgorzaty Łopatko udali się do Budynku Głównego WAT na spotkanie Dziekanami Wydziałów Cybernetyki, Elektroniki, Mechanicznego, Mechatroniki i Lotnictwa oraz z Dyrektorem Instytutu Optoelektroniki na uroczystość podpisania Listów Intencyjnych o współpracy patronackiej między Wojskową Akademią Techniczną w Warszawie a Zespołem Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu.
Akt złożenia podpisów pod dokumentami dokonał się w podniosłym nastroju w reprezentacyjnej Sali Rycerskiej.

Swoje podpisy pod tymi, niesłychanie istotnymi dla naszej szkoły, dokumentami złożyli z ramienia Wojskowej Akademii Technicznej:
- Dziekan Wydziału Cybernetyki- dr hab. inż. Kazimierz Worwa, prof. WAT;
- Dziekan Wydziału Elektroniki- dr hab. inż. Andrzej P. Dobrowolski, prof. WAT, którego na uroczystości reprezentował Prodziekan ds. studenckich - mjr dr inż. Jarosław Bugaj;
- Dziekan Wydziału Mechanicznego - dr hab. inż. Jerzy Małachowski, prof. WAT;
- Dziekan Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa - dr hab. inż. Stanisław Kachel, prof. WAT;
Dyrektor Instytutu Optoelektroniki - płk. dr inż. Krzysztof Kopczyński.
Pod każdym z tych dokumentów swój podpis z ramienia Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych złożyła Pani Dyrektor ZSMEiE- mgr Małgorzata Łopatko. Dokonaniu temu asystowali członkowie władz dziekańskich Wojskowej Akademii Technicznej:
- płk. dr inż. Adam Bartnicki - Zastępca Dziekana Wydziału Mechanicznego ds. wojskowych;
- płk. dr inż. Przemysław Kupidura - Zastępca Dziekana ds. wojskowych na Wydziale Mechatroniki i Lotnictwa;
- dr inż. Zdzisław Rochala - Prodziekan ds. studenckich Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa.

Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w asystowaniu tym reprezentowali: mgr inż. Lidia Komór, mgr inż. Anna Kozłowska, mgr Adrian Weredycki - nauczyciele specjaliści, którzy jako eksperci swoich kierunków nauczania będą dalej roboczo współpracowali z poszczególnymi Wydziałami WAT oraz mgr Jerzy Konopiński - główny organizator tego przedsięwzięcia.
W uroczystości uczestniczył płk. mgr inż. Wiesław Szczygielski z Działu Spraw Studenckich WAT, który z ogromną życzliwością i zaangażowaniem organizacyjnie wspierał nas w sprawnym i efektywnym funkcjonowaniu na terenie tej ogromnej uczelni od samego początku naszych kontaktów z Akademią, za co jesteśmy ogromnie wdzięczni.
Animatorem uroczystego podpisywania porozumień o współpracy między naszymi placówkami był mgr Wiesław Drwal - Kierownik Działu Promocji Wojskowej Akademii Technicznej.
Obecnymi w Sali Rycerskiej byli również: ubiegłoroczny nasz absolwent, a obecnie słuchacz pierwszego roku na Wydziale Mechatroniki i Lotnictwa - Paweł Jątczak oraz dwaj tegoroczni maturzyści - Piotr Gutowski aplikujący do studiowania na Wydziale Mechanicznym WAT i Mateusz Lewicki planujący studiowanie na Wydziale Cybernetyki WAT.

Na koniec szkoła uhonorowana została pamiątkowym ryngrafem Wydziału Mechaniki i Lotnictwa, który na ręce Pani Dyrektor mgr Małgorzaty Łopatko przekazał Dziekan tego wydziału dr hab. inż. Stanisław Kachel, prof. WAT.
My zrewanżowaliśmy się podarowaniem Panom Dziekanom, promujących Toruń upominków. Wręczyliśmy również zaproszenia na naszą XVII już edycję imprezy popularno- naukowej "ľElektra" dla słuchaczy i opiekunów naukowych ze współpracujących z nami Wydziałów WAT.
Następnie wszyscy nauczyciele i uczniowie udali się na zwiedzanie Instytutu Optoelektroniki, gdzie podjął nas jego Dyrektor- płk. dr inż. Krzysztof Kopczyński, a wykład informacyjno - promocyjny wygłosił Zastępca Dyrektora ds. kształcenia - dr inż. Mirosław Szczurek.
Tekst: mgr Jerzy Konopiński
Zdjęcia: ZSMEiE
Opracowanie WWW: MVS
Gości: 1938

W:2318781     P:2306320
Plan zajęć | Ważne Wydarzenia | Absolwenci | Rekrutacja | Kontakt | Spis treści
Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu

Telefon: (+48 56) 6544791
e-mail : zsmeie@zsmeie.torun.pl