ZSMEiE w Toruniu
Trąba
RyjBuk
Menu ogłoszeń
   Strona główna
Bieżące
   Strona wydarzeń
Ważne wydarzenia
   Rok szkolny 2019 / 2020
   Rok szkolny 2018 / 2019
   Rok szkolny 2017 / 2018
   Rok szkolny 2016 / 2017
   Rok szkolny 2015 / 2016
   Rok szkolny 2014 / 2015
   Rok szkolny 2013 / 2014
   Rok szkolny 2012 / 2013
   Rok szkolny 2011 / 2012
   Rok szkolny 2010 / 2011
   Rok szkolny 2009 / 2010
   Rok szkolny 2008 / 2009
   Rok szkolny 2007 / 2008
   Rok szkolny 2006 / 2007
   Rok szkolny 2005 / 2006
   Rok szkolny 2004 / 2005
   Rok szkolny 2003 / 2004
   Rok szkolny 2002 / 2003
   Rok szkolny 2001 / 2002
   Rok szkolny 2000 / 2001
Z Kroniki ZSMiE
   Lata 1980...1989
   Lata 1970...1979
   Lata 1960...1969

Kronika ZSMEiE - Ważne wydarzenia - Rok szkolny 2015 / 2016

Konkursy i zawody: Mistrzowie matematyki w WAT
65 - 2015/2016      Wstecz   Menu   Dalej   Mistrzowie matematyki w WAT

11 marca br. uczniowie z 59 szkół ponadgimnazjalnych stanęli w szranki finału siódmego konkursu matematycznego im. gen. Sylwestra Kaliskiego, organizowanego przez Wojskową Akademię Techniczną. W tej edycji w konkursie uczestniczyło 1000 uczniów, a walkę o finał wygrało 127 najlepszych osób. Łącznie w siedmiu edycjach konkursu wzięło udział ponad 5000 uczestników.
Nad przygotowaniem i prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała komisja, którą tworzyli nauczyciele akademiccy z Instytutu Matematyki i Kryptologii Wydziału Cybernetyki WAT, pod przewodnictwem dr. Piotra Kacprzyka – dyrektora Instytutu.
Przystępującą do finału młodzież oraz wszystkich zebranych powitał prorektor ds. wojskowych płk dr hab. Tadeusz Szczurek. Prorektor zwrócił się do uczestników rywalizacji matematycznej serdecznymi słowami: " /…/ Witam młodzież, naszą przyszłość, a także opiekunów. Właściwie to już mogę państwu, tak uczestnikom jak i nauczycielom, pogratulować, bo już jesteście zwycięzcami. Dotarliście do takiego etapu, że nie ma się czego wstydzić. Dotarliście do finału. Jesteście najlepszymi z najlepszych. /…/Życzę miłego pobytu w Wojskowej Akademii Technicznej, życzę dobrych wyników i żeby tych trudnych zadań było jak najmniej."
Finał składał się z dwóch części. W pierwszej, uczestnicy rozwiązywali zadania problemowe, w drugiej test wielokrotnego wyboru. Autorami zadań i pytań testowych, zarówno w eliminacjach jak i w finale (we wszystkich edycjach konkursu) byli doświadczeni nauczyciele akademiccy z Instytutu Matematyki i Kryptologii Wydziału Cybernetyki WAT – dr Lucjan Kowalski i mgr Wojciech Matuszewski. W tegorocznej edycji stanęli oni przed nieco innym zadaniem, gdyż uległ zmianie zakres materiału objętego konkursem. Jest to konsekwencją zmian wprowadzonych w programach nauczania matematyki w szkołach ponadgimnazjalnych. Ta nowa okoliczność spowodowała, iż nie można było oprzeć się na doświadczeniach z lat ubiegłych, gdzie nie było zadań związanych z rachunkiem różniczkowym czy pytań testowych dotyczących rachunku granic. Było to również utrudnieniem dla uczestników konkursu.
W czasie, kiedy uczniowie zmagali się z zadaniami konkursowymi, ich opiekunowie mieli okazję wysłuchać trzech wykładów. Z tematem "Bezpieczeństwo w sieci - jak chronić siebie i swoją prywatność" wystąpił mgr inż. Kamil Kuchański.
Prezentację na temat „Ukrywanie dodatkowych informacji w multimediach” przedstawił płk dr hab. inż. Zbigniew Piotrowski, a o "Innowacyjnych materiałach i technologiach XXI wieku wokół nas" opowiedziała mgr inż. Justyna Aniszewska.
Naszą Szkołę reprezentowali dwaj uczniowie klas czwartych: Mateusz Ceglecki (4h) i Paweł Jątczak (4i), którzy udali się do Warszawy wraz z opiekunem panem Adrianem Weredyckim.
Komisja konkursowa przyznała wyróżnienie najlepszemu finaliście ze szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego - Mateuszowi Cegleckiemu z Zespołu Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu. Do jego rąk powędrował puchar, dyplom i plecak.
Tym, którzy poczuli niedosyt zwycięstwa, ale również przyszłym uczestnikom konkursu dedykujemy sentencję Seneki: "Nie ma rzeczy, których nie można zdobyć wytrwałą pracą i pilnym staraniem".

Wszystkim uczestnikom VII konkursu szczerze gratulujemy!
Tekst i zdjęcia: AW
Opracowanie WWW: ©MVS
Gości: 1411

W:2323025     P:2310563
Plan zajęć | Ważne Wydarzenia | Absolwenci | Rekrutacja | Kontakt | Spis treści
Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu

Telefon: (+48 56) 6544791
e-mail : zsmeie@zsmeie.torun.pl