ZSMEiE w Toruniu
Trąba
RyjBuk
Menu ogłoszeń
   Strona główna
Bieżące
   Strona wydarzeń
Ważne wydarzenia
   Rok szkolny 2019 / 2020
   Rok szkolny 2018 / 2019
   Rok szkolny 2017 / 2018
   Rok szkolny 2016 / 2017
   Rok szkolny 2015 / 2016
   Rok szkolny 2014 / 2015
   Rok szkolny 2013 / 2014
   Rok szkolny 2012 / 2013
   Rok szkolny 2011 / 2012
   Rok szkolny 2010 / 2011
   Rok szkolny 2009 / 2010
   Rok szkolny 2008 / 2009
   Rok szkolny 2007 / 2008
   Rok szkolny 2006 / 2007
   Rok szkolny 2005 / 2006
   Rok szkolny 2004 / 2005
   Rok szkolny 2003 / 2004
   Rok szkolny 2002 / 2003
   Rok szkolny 2001 / 2002
   Rok szkolny 2000 / 2001
Z Kroniki ZSMiE
   Lata 1980...1989
   Lata 1970...1979
   Lata 1960...1969

Kronika ZSMEiE - Ważne wydarzenia - Rok szkolny 2014 / 2015

Ciekawe zajęcia: KOMPAS
59 - 2014/2015      Wstecz   Menu   Dalej   

KOMPAS

KOMPAS, to cykl 10 zajęć pozalekcyjnych, które w naszej szkole zostały przeprowadzone w I semestrze. Wzięli w nich udział uczniowie z klasy 4h.
W związku z tym, że nasza szkoła jest szkołą zawodową, zaistniała realna potrzeba prowadzenia zajęć związanych z doradztwem zawodowym wśród uczniów. Korzystając z możliwości organizacji i przeprowadzenia zajęć pozalekcyjnych, nauczyciele: L.Mazur i D.Warska, pokazały młodzieży na czym polega świadome planowanie kariery i podjęcie pracy w danym zawodzie, w jaki sposób można wykorzystać posiadane przez siebie uzdolnienia, talenty oraz warunki psychofizyczne do wykonywania przyszłych zadań zawodowych. Dlatego prowadzące skupiły się na wprowadzeniu do zajęć wybranych elementów doradztwa zawodowego oraz coachingu.
Młodzież uczyła się jak stawiać sobie cele i jak je osiągać, wprowadzać w życie zmiany i nimi zarządzać, jak wykorzystywać swoje zasoby, mocne strony oraz umiejętności, dokonywać autoanalizy własnego potencjału, wartości i postaw, definiować swoje cele zawodowe itp.
Dodatkowymi atutami zajęć była forma i metody ich prowadzenia np. metody aktywizujące, rozwijające kreatywność, zajęcia prowadzone w formie warsztatowej oraz w formie treningu indywidualnego.
Z pozyskanych informacji zwrotnych od uczniów widać, że tego typu zajęcia bardzo im się podobają i wiele wnoszą do ich życia, zwłaszcza teraz, gdy w klasie maturalnej muszą zdecydować o kształcie swojej przyszłości, kontynuując naukę na uczelniach wyższych lub pozostając na rynku pracy.
Tekst i zdjęcia: D. Warska
Opracowanie WWW: MVS

Gości: 1313

W:2323040     P:2310578
Plan zajęć | Ważne Wydarzenia | Absolwenci | Rekrutacja | Kontakt | Spis treści
Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu

Telefon: (+48 56) 6544791
e-mail : zsmeie@zsmeie.torun.pl