ZSMEiE w Toruniu
Trąba
RyjBuk
Menu ogłoszeń
   Strona główna
Bieżące
   Strona wydarzeń
Ważne wydarzenia
   Rok szkolny 2019 / 2020
   Rok szkolny 2018 / 2019
   Rok szkolny 2017 / 2018
   Rok szkolny 2016 / 2017
   Rok szkolny 2015 / 2016
   Rok szkolny 2014 / 2015
   Rok szkolny 2013 / 2014
   Rok szkolny 2012 / 2013
   Rok szkolny 2011 / 2012
   Rok szkolny 2010 / 2011
   Rok szkolny 2009 / 2010
   Rok szkolny 2008 / 2009
   Rok szkolny 2007 / 2008
   Rok szkolny 2006 / 2007
   Rok szkolny 2005 / 2006
   Rok szkolny 2004 / 2005
   Rok szkolny 2003 / 2004
   Rok szkolny 2002 / 2003
   Rok szkolny 2001 / 2002
   Rok szkolny 2000 / 2001
Z Kroniki ZSMiE
   Lata 1980...1989
   Lata 1970...1979
   Lata 1960...1969

Kronika ZSMEiE - Ważne wydarzenia - Rok szkolny 2014 / 2015

Akcje charytatywne: Podziękowania z Hospicjum ŚWIATŁO
134 - 2014/2015      Wstecz   Menu   Dalej   


Podziękowania z Hospicjum ŚWIATŁO


W naszej szkole, pod patronatem Biblioteki Szkolnej jest prowadzona akcja KORKI. Chodzi tutaj o zbiórkę nakrętek od butelek PET, za którą można zorganizować znaczącą pomoc dla potrzebujących. Za tę zbiórkę szkoła otrzymała poniższe podziękowanie:

Dla Zespołu Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych
W imieniu chorych, będących pod opieką Hospicjum Światło w Toruniu, ich rodzin, a także członków Stowarzyszenia Hospicjum Światło wyrażam wdzięczność za zaangażowanie w zbiórkę plastikowych nakrętek typu PET.
Włączając się w akcję koordynowaną przez naszą Organizację, dołączyliście Państwo bezcenną cegiełkę do wsparcia działań realizowanych przez Stowarzyszenie Hospicjum Światło.
Wasze bezinteresowne zaangażowanie, będące wyrazem wrażliwości i otwartości na potrzeby chorych w ostatnich dniach ich życia, stanowi postawę godną naśladowania.
Tekst i zdjęcia: MVS
Opracowanie WWW: MVS
Gości: 1121

W:2317165     P:2304703
Plan zajęć | Ważne Wydarzenia | Absolwenci | Rekrutacja | Kontakt | Spis treści
Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu

Telefon: (+48 56) 6544791
e-mail : zsmeie@zsmeie.torun.pl