ZSMEiE w Toruniu
Trąba
RyjBuk
Menu ogłoszeń
   Strona główna
Bieżące
   Strona wydarzeń
Ważne wydarzenia
   Rok szkolny 2019 / 2020
   Rok szkolny 2018 / 2019
   Rok szkolny 2017 / 2018
   Rok szkolny 2016 / 2017
   Rok szkolny 2015 / 2016
   Rok szkolny 2014 / 2015
   Rok szkolny 2013 / 2014
   Rok szkolny 2012 / 2013
   Rok szkolny 2011 / 2012
   Rok szkolny 2010 / 2011
   Rok szkolny 2009 / 2010
   Rok szkolny 2008 / 2009
   Rok szkolny 2007 / 2008
   Rok szkolny 2006 / 2007
   Rok szkolny 2005 / 2006
   Rok szkolny 2004 / 2005
   Rok szkolny 2003 / 2004
   Rok szkolny 2002 / 2003
   Rok szkolny 2001 / 2002
   Rok szkolny 2000 / 2001
Z Kroniki ZSMiE
   Lata 1980...1989
   Lata 1970...1979
   Lata 1960...1969

Kronika ZSMEiE - Ważne wydarzenia - Rok szkolny 2014 / 2015

Obchody 70 - lecia ZSMEiE: Część oficjalna obchodów
124 - 2014/2015      Wstecz   Menu   Dalej   


Część oficjalna obchodów

   Zdjęcia z obchodów 70-lecia (©JDz & ©MVS)
   Strona obchodów 70-lecia)

Oficjalna część obchodów rocznicy 70-lecia ZSMEiE rozpoczęła się od wprowadzenia sztandarów oraz Hymnu Państwowego.
Wprowadzono kolejno poczty sztandarowe: Dawny Sztandar Szkoły - poczet sztandarowy reprezentują absolwenci szkoły, a obecnie jej nauczyciele. Jako drugi wprowadzony zostaje Sztandar Związku Harcerstwa Polskiego - 45 Szczepu imienia I Pułku Lotnictwa Myśliwskiego "Warszawa" Hufiec Toruń-Miasto. Sztandar szkoły wprowadzili obecni uczniowie Zespołu Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych. Czwarty sztandar wprowadzili studenci Wojskowej Akademii Technicznej. Jako ostatni został wprowadzony Sztandar Zespołu Szkół Zawodowych numer 1 z Działdowa.Na uroczystości byli obecni zaproszeni goście:
Pan Kazimierz Sobiesiak - Dyrektor Toruńskiej Delegatury Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy
Pani Monika Marchlewicz - z Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego, która reprezentowała Pana Marszałka Piotra Całbeckiego
Prezydent Miasta Torunia - Pan Michał Zaleski
Pan Marcin Czyżniewski - Przewodniczący Rady Miasta Torunia
Pan Wojciech Kaliski - syn naszego patrona profesora Sylwestra Kaliskiego
Pani Anna Łukaszewska - Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty wraz z pracownikamiPan Zbigniew Fiderewicz - Zastępca Prezydenta Miasta Torunia
Pan Kazimierz Stafiej - Komendant Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu
Dyrektorzy wydziałów Urzędu Miasta Torunia z pracownikami
Pan Kamil Dobies - Prezes Boryszew Tensho Poland
Prezesi i właściciele firm wspierających szkołę
Pani Ewa Zulewska - Sekretarz Zarządu Rejonowego PCK Toruń
Pan Stefan Oborski - Prezes Rady Toruńskiej Federacji Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych NOT
Pan Marek Wyżlic - Prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich - oddział w ToruniuDyrektorzy toruńskich szkół
Ojciec doktor Zdzisław Klafka - rektor Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu
Pan pułkownik doktor inżynier Jarosław Łazuka - Prodziekan Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie
Ksiądz doktor Marian Wróblewski - Dyrektor Wydziału Katechetycznego Diecezji Toruń
Ojciec Wojciech Zagrodzki - proboszcz Parafii św. Józefa
Pani Krystyna Łęc - Przewodnicząca Sekcji Emerytów Związku Nauczycielstwa Polskiego w Toruniu
Pan Jerzy Wiśniewski - Przewodniczący Związku Zawodowego NSZZ Solidarność
Przedstawiciele Pomorskiego Centrum Edukacji NauczycieliPatronat honorowy nad dzisiejszą uroczystością objęli: Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pan Piotr Całbecki, Prezydent Miasta Torunia - Pan Michał Zaleski.
Patronatem medialnym objęły szkołę: TVP Bydgoszcz, Telewizja Toruń oraz Gazeta NowościPodczas uroczystości przemówienia wygłosili: Dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu - pani Małgorzata Łopatko, pani Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych - Karina Czarkowska, pan Kazimierz Sobiesiak - Dyrektor Toruńskiej Delegatury Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, pani Monika Marchlewicz - z Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego, która reprezentowała Pana Marszałka Piotra Całbeckiego, Prezydent Miasta Torunia - pan Michał Zaleski, pan Marcin Czyżniewski - Przewodniczący Rady Miasta Torunia, pani Anna Łukaszewska - Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty, przedstawiciel absolwentów - profesor Kazimierz Orlicz, przedstawiciel Wojskowej Akademii Technicznej - pan pułkownik doktor inżynier Jarosław Łazuka - zastępca Dziekana Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Z przyczyn zawodowych nie mógł nas zaszczycić swoją obecnością pan Roland Deppe - dyrektor kształcenia zawodowego firmy Bosch z Ansbach. W jego imieniu list gratulacyjny odczytał Paweł Grzywna - uczeń klasy 2t. Tłumaczem była pani Dorota Zaklikowska - nauczycielka języka niemieckiego i koordynator programu praktyk zagranicznych i współpracy z Niemcami. Na zakończenie odczytano list gratulacyjny od pana Przemysława Przybylskiego - Radnego Kujawsko Pomorskiego Sejmiku Województwa Kujawsko Pomorskiego.Zdjęcia: ©JDz & ©MVS
Tekst: MVS
Opracowanie WWW: MVS
Gości: 3089

W:2318784     P:2306323
Plan zajęć | Ważne Wydarzenia | Absolwenci | Rekrutacja | Kontakt | Spis treści
Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu

Telefon: (+48 56) 6544791
e-mail : zsmeie@zsmeie.torun.pl