ZSMEiE w Toruniu
Trąba
RyjBuk
Menu ogłoszeń
   Strona główna
Bieżące
   Strona wydarzeń
Ważne wydarzenia
   Rok szkolny 2019 / 2020
   Rok szkolny 2018 / 2019
   Rok szkolny 2017 / 2018
   Rok szkolny 2016 / 2017
   Rok szkolny 2015 / 2016
   Rok szkolny 2014 / 2015
   Rok szkolny 2013 / 2014
   Rok szkolny 2012 / 2013
   Rok szkolny 2011 / 2012
   Rok szkolny 2010 / 2011
   Rok szkolny 2009 / 2010
   Rok szkolny 2008 / 2009
   Rok szkolny 2007 / 2008
   Rok szkolny 2006 / 2007
   Rok szkolny 2005 / 2006
   Rok szkolny 2004 / 2005
   Rok szkolny 2003 / 2004
   Rok szkolny 2002 / 2003
   Rok szkolny 2001 / 2002
   Rok szkolny 2000 / 2001
Z Kroniki ZSMiE
   Lata 1980...1989
   Lata 1970...1979
   Lata 1960...1969

Kronika ZSMEiE - Ważne wydarzenia - Rok szkolny 2014 / 2015

Uroczystości i święta szkolne: Rocznice 30, 70 i 90 lecia
117 - 2014/2015      Wstecz   Menu   Dalej   
30 rocznica nadania ZSMEiE imienia prof. Sylwestra Kaliskiego
70 rocznica ZSMEiE
90 rocznica urodzin patrona ZSMEiE prof. Sylwestra Kaliskiego

1 września 2015 roku przypadnie siedemdziesiąta rocznica powstania Zespołu Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu. W momencie swojego powstania nosiła nazwę Państwowe Gimnazjum i Liceum Elektryczne. Była to pierwsza szkoła techniczna w powojennym Toruniu z siedzibą przy ulicy Sienkiewicza.
19 grudnia tego samego roku minie dziewięćdziesiąta rocznica urodzin jej patrona - gen. dyw. prof. dr hab. inż. Sylwestra Kaliskiego.
We wrześniu tegoż roku będzie też trzydziesta rocznica nadania Zespołowi Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych ( w 1985 roku szkoła nosiła nazwę Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych) imienia jednego z najwybitniejszych polskich uczonych XX wieku z zakresu fizyki i mechaniki - Sylwestra Kaliskiego.
Wszystkie te rocznice przypadające na rok szkolny 2015/ 2016, łącząc się w jedną całość, stają się w pełni wystarczającą inspiracją dla podejmowania, w roku szkolnym 2014/ 2015, inicjatyw i działań, których celem byłoby ich uświetnienie.Jednak nie ono samo w sobie jest istotne, a cele którym ma służyć. Są one bowiem okazją do tego, aby pracowników i uczniów zapoznać, lub im przypomnieć, historię szkoły, a szczególnie jej chwalebne dokonania. Szczęściem każdej placówki oświatowej jest to, że jej pracownicy, uczniowie i absolwenci są z niej dumni.
Dumnym można być z bazy technicznej, poziomu nauczania i wychowania, spektakularnych sukcesów i wzorów osobowych. Jednym z takich wzorów osobowych jest zwykle patron szkoły.
Patronem naszej szkoły jest Sylwester Kaliski, o którego walorach osobowych, naukowych i organizacyjnych można byłoby mówić i pisać nieskończenie wiele.
Krótko, acz treściwie, scharakteryzował go wielki uczony i niegdysiejszy Prezes Polskiej Akademii Nauk prof. dr hab. inż. Witold Nowacki: "Był talentem naukowym pierwszej próby, który pojawia się niezmiernie rzadko, a co jeszcze rzadziej bywa wspierany wielką pracowitością, dociekliwością, uporem zmuszającym badacza do osiągnięcia celu. Był nie tylko uczonym posiadającym zdolność formułowania nowych i płodnych idei, był wychowawcą, który umiał te idee przekazać młodzieży, zapalić ich do kontynuowania i rozwijania".
Inny uczony gen. bryg. prof. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk - (podobnie jak Kaliski) Komendant - Rektor Wojskowej Akademii Technicznej napisał "Gdyby spojrzeć na społeczeństwo w taki sposób, jak czynili to niektórzy starożytni filozofowie, uważając, że jest ono zbiorem jednostek przeciętnych, ponadprzeciętnych i wybitnych, to z pewnością do tej ostatniej grupy należałoby zaliczyć prof. Sylwestra Kaliskiego".
Sylwester Kaliski jest rzadkim przykładem patrona szkoły merytorycznie (poprzez zainteresowania oraz aktywność naukową i zawodową) przystającego do kierunków i profili kształcenia realizowanych w placówce oświatowej.
Istotą wychowania dydaktycznego jest wdrażanie uczniów do budowania w sobie prawidłowej motywacji do osiągania sukcesów edukacyjnych i kształtowania postawy "równania do najlepszych".
Jedną z jego metod jest działanie przykładem osobowym. Sylwester Kaliski swoimi cechami i dokonaniami mógłby w pełni wyczerpać treść tej metody w naszej szkole.

Więcej informacji o prof. Sylwestrze KaliskimTekst: mgr Jerzy Konopiński
Zdjęcia: udostępnione przez p.dr inż. Stanisława Konatowskiego
Opracowanie WWW: MVS
Gości: 2174

W:2323768     P:2311306
Plan zajęć | Ważne Wydarzenia | Absolwenci | Rekrutacja | Kontakt | Spis treści
Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu

Telefon: (+48 56) 6544791
e-mail : zsmeie@zsmeie.torun.pl