ZSMEiE w Toruniu
Trąba
RyjBuk
Menu ogłoszeń
   Strona główna
Bieżące
   Strona wydarzeń
Ważne wydarzenia
   Rok szkolny 2019 / 2020
   Rok szkolny 2018 / 2019
   Rok szkolny 2017 / 2018
   Rok szkolny 2016 / 2017
   Rok szkolny 2015 / 2016
   Rok szkolny 2014 / 2015
   Rok szkolny 2013 / 2014
   Rok szkolny 2012 / 2013
   Rok szkolny 2011 / 2012
   Rok szkolny 2010 / 2011
   Rok szkolny 2009 / 2010
   Rok szkolny 2008 / 2009
   Rok szkolny 2007 / 2008
   Rok szkolny 2006 / 2007
   Rok szkolny 2005 / 2006
   Rok szkolny 2004 / 2005
   Rok szkolny 2003 / 2004
   Rok szkolny 2002 / 2003
   Rok szkolny 2001 / 2002
   Rok szkolny 2000 / 2001
Z Kroniki ZSMiE
   Lata 1980...1989
   Lata 1970...1979
   Lata 1960...1969

Kronika ZSMEiE - Ważne wydarzenia - Rok szkolny 2013 / 2014

Projekt naukowy: "Wspomaganie nauczania matematyki w Technikum"
7 - 2013/2014      Wstecz   Menu   Dalej   
Od 1 października 2013 roku 35 uczniów z klas czwartych będzie brało udział w projekcie:

Wspomaganie nauczania matematyki w Technikum w oparciu o nowoczesne technologie informacyjne

Już od początku roku szkolnego trwały przygotowania do tego projektu, najpierw nauczyciele prowadzący zajęcia: Pani R. Gac i Pan A. Weredycki odbyli dwa dwudniowe szkolenia, w tym samym czasie sala nr 83 została wyposażona w sprzęt multimedialny sfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Następnie każdy z zakwalifikowanych do udziału w projekcie uczestników otrzymał kamerkę internetową i słuchawki, aby wszyscy uczestnicy mogli brać udział w e-konferencjach na platformie.
Projekt jest efektem wieloletnich doświadczeń zarówno firmy GroMar Sp. z o.o., jak i Politechniki Łódzkiej, zebranych podczas realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa oraz obserwacji przemian, jakie zachodzą na rynku pracy. Zgromadzone doświadczenia pokazały, że najistotniejszą rolę dla kondycji krajowej gospodarki odgrywa waga przedmiotów technicznych, tymczasem z roku na rok maleje liczba absolwentów kierunków inżynieryjno – technicznych, którzy mogliby z powodzeniem poprawić gospodarkę kraju. Uczniowie bowiem są dobrze przygotowani do podejmowania studiów w zakresie umiejętności o charakterze technicznym, jednakże wykazują olbrzymie trudności z przyswajaniem wiedzy z zakresu matematyki. Co więcej, jak wskazują badania, ok. 30% studentów rezygnuje z nauki na uczelni wyższej właśnie ze względu na brak odpowiednich umiejętności z matematyki.
Kierując się tymi przesłankami, a także ogromnym zainteresowaniem Szkół o profilu Technikum w podniesieniu jakości nauczania matematyki postanowiliśmy podjąć wyzwanie i zrealizować niniejszy projekt, po to, by w przyszłości wprowadzić na rynek pracy nowych fachowców.

Cel projektu
Projekt zakłada wdrożenie w Technikach z terenu całej Polski, Innowacyjnego Programu Nauczania Matematyki opartego o technologie ICT. Wspieramy Uczniów i Nauczycieli w zmianie podejścia do nauczania matematyki. Zakładamy:
  • Podniesienie efektywności kształcenia matematyki
  • Poprawę osiągnięć edukacyjnych
  • Zwiększenie liczby Uczniów, którzy podejmą naukę w uczelniach wyższych
  • Nabycie przez Nauczycieli umiejętności wykorzystywania e-technologii w trakcie prowadzenia zajęć
Forma wsparcia
  • e-zajęcia na platformie e-learningowej
  • wideokonferencje z wykładowcami z Politechniki Łódzkiej
  • doposażenie szkoły w sprzęt komputerowy
  • szkolenia wyjazdowe dla Nauczycieli
  • e-olimpiada z nagrodami dla Uczniów

Lider projektu
Liderem projektu jest firma GroMar® Sp. z o.o., dynamiczne rozwijające się przedsiębiorstwo z branży informatycznej, działające na rynku od 1999 r. W ofercie firmy można znaleźć profesjonalne rozwiązania e-learningowe, tworzenie dedykowanych oprogramowań oraz świadczenie usług doradczych. Firma propaguje również, oraz z sukcesem wdraża, nowoczesne formy nauczania i użyteczne narzędzia informatyczne służące skutecznemu nauczaniu.
Warto nadmienić, iż GroMar® Sp. z o.o. posiada bogate doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, zarówno z PO KL, jak i RPO.

Partner projektu:
Partnerem projektu jest Politechnika Łódzka, jedyna uczelnia techniczna w regionie i jedna z największych uczelni w kraju. Istnieje ona od 1945 r. i jako jedyna uczelnia w Polsce została wyróżniona przez Komisję Europejską prestiżowym certyfikatem jakości kształcenia "ECTS Label". Jest kreatywna i innowacyjna w tworzeniu perspektyw zawodowych, a w kształceniu wykorzystuje nowoczesne metody oraz środki dydaktyczne i audiowizualne.
Politechnika Łódzka również posiada bogate doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Jednym z ostatnio zakończonych projektów, godnych uwagi, jest projekt p/n: "E-pogotowie matematyczne", którego celem głównym była doraźna pomoc z zakresu matematyki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Projekt zakończył się powodzeniem, a wśród uczniów zaobserwowano obniżenie negatywnych emocji związanych z kształceniem w zakresie matematyki.
Projekt "Wspomaganie nauczania matematyki w Technikum w oparciu o nowoczesne technologie informacyjne" realizowany jest w ramach Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty, Działania 3.3 Poprawa jakości kształcenia, Poddziałania 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia – projekty konkursowe, Programu Operacyjnego kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej na http://www.wspomaganiematematyki.gromar.eu
Tekst: AW
Opracowanie WWW: MVS
Gości: 1177

W:2323761     P:2311299
Plan zajęć | Ważne Wydarzenia | Absolwenci | Rekrutacja | Kontakt | Spis treści
Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu

Telefon: (+48 56) 6544791
e-mail : zsmeie@zsmeie.torun.pl