ZSMEiE w Toruniu
Trąba
RyjBuk
Menu ogłoszeń
   Strona główna
Bieżące
   Strona wydarzeń
Ważne wydarzenia
   Rok szkolny 2019 / 2020
   Rok szkolny 2018 / 2019
   Rok szkolny 2017 / 2018
   Rok szkolny 2016 / 2017
   Rok szkolny 2015 / 2016
   Rok szkolny 2014 / 2015
   Rok szkolny 2013 / 2014
   Rok szkolny 2012 / 2013
   Rok szkolny 2011 / 2012
   Rok szkolny 2010 / 2011
   Rok szkolny 2009 / 2010
   Rok szkolny 2008 / 2009
   Rok szkolny 2007 / 2008
   Rok szkolny 2006 / 2007
   Rok szkolny 2005 / 2006
   Rok szkolny 2004 / 2005
   Rok szkolny 2003 / 2004
   Rok szkolny 2002 / 2003
   Rok szkolny 2001 / 2002
   Rok szkolny 2000 / 2001
Z Kroniki ZSMiE
   Lata 1980...1989
   Lata 1970...1979
   Lata 1960...1969

Kronika ZSMEiE - Ważne wydarzenia - Rok szkolny 2012 / 2013

W Internacie ZSMEiE: Konkurs wiedzy o Toruniu
36 - 2012/2013      Wstecz   Menu   Dalej   

Konkurs wiedzy o Toruniu
Trzeci wrzesień 2012 roku był pierwszym dniem roku szkolnego 2012/2013. Był to również pierwszy dzień nauki w szkołach ponad gimnazjalnych dla wielu dziewcząt i chłopców w Toruniu.
Był to jednocześnie pierwszy dzień zamieszkania w Internacie Zespołu Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu dla 39 osobowej grupy młodzieży.
Dla nich to właśnie Sekcja Naukowa Młodzieżowej Rady Internatu, po raz już dziewiętnasty w nowej formule, zorganizowała cykl przedsięwzięć mających na celu przybliżenie historii, gospodarki, topografii i kultury Torunia.
Trzynastego listopada odbyła się impreza popularno-naukowa "Konkurs wiedzy o Toruniu". W bieżącym roku szkolnym wzięło w niej udział trzydzieści dziewięć wychowanek i wychowanków pogrupowanych w dziewięć drużyn.
Każda drużyna wytypowała ze swojego składu jedną osobę, która przez cały czas trwania imprezy odwzorowywała, jeden z wylosowanych, obiekt typowy dla Torunia. (budowlę, pomnik, itp.).
Zadaniem pozostałych członków zespołu było rozpoznanie prezentowanego na ekranie wizerunku innych toruńskich obiektów oraz odpowiedzenie na cztery pytania teoretyczne.
Zwycięską drużyną okazał się (po dogrywce) zespół w składzie: Mateusz Górski, Arkadiusz Guz, Michał Kotyra, Krystian Lewandowski, Maciej Maćkiewicz.
Wyprzedzili oni: Agnieszkę Szałach, Żanetę Małkiewicz, Żanetę Marcinkowską, Klaudię Żbikowską(II miejsce).
Zmagania oceniało jury w składzie: przewodnicząca- mgr Katarzyna Rosińska-kierownik internatu, członkowie jury: mgr Alicja Barwińska-Chmielewicz, mgr Jolanta Dziętara, mgr Jerzy Konopiński (opiekun Sekcji Naukowej MRI), mgr Karolina Zielińska - wychowawcy internatu, Marta Rozynek - przewodnicząca SN MRI oraz Jacek Rumiński - przewodniczący MRI.
Imprezę prowadzili: Izabela Sobiecka i Jakub Czarnecki.
Nad nagłośnieniem czuwał Szymon Bąkowski, a rejestracji fotograficznej dokonała Marta Szklarska.
Zwycięskie drużyny otrzymały nagrody rzeczowe do wystroju swoich pokoi mieszkalnych, a wszystkie zespoły pierniki "Katarzynki" w ilości adekwatnej do liczby zdobytych punktów (1pkt - 1 piernik).
Konkurs wiedzy o Toruniu poprzedzony był następującymi działaniami:
- w gablocie SN MRI prezentowano artykuły i informacje o Toruniu,
- przeprowadzono cztery spotkania zatytułowane "Wieczory legend toruńskich",
- dokonano dwóch wycieczek pieszych po mieście z przewodnikiem PTTK-panią mgr Barbarą Jackowską,
- zrealizowano spotkanie popularno-naukowe z dr Jerzym Marchewką "Multimedialny spacer po Toruniu"
Spowodowało to, że poziom odpowiedzi i rysunków tegorocznych pierwszoklasistów był bardzo wysoki.
Tekst: mgr Jerzy Konopiński
Zdjęcia: Marta Szklarska
Opracowanie WWW: MVS
Gości: 1803

W:2318785     P:2306324
Plan zajęć | Ważne Wydarzenia | Absolwenci | Rekrutacja | Kontakt | Spis treści
Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu

Telefon: (+48 56) 6544791
e-mail : zsmeie@zsmeie.torun.pl