ZSMEiE w Toruniu
Trąba
RyjBuk
Menu ogłoszeń
   Strona główna
Bieżące
   Strona wydarzeń
Ważne wydarzenia
   Rok szkolny 2019 / 2020
   Rok szkolny 2018 / 2019
   Rok szkolny 2017 / 2018
   Rok szkolny 2016 / 2017
   Rok szkolny 2015 / 2016
   Rok szkolny 2014 / 2015
   Rok szkolny 2013 / 2014
   Rok szkolny 2012 / 2013
   Rok szkolny 2011 / 2012
   Rok szkolny 2010 / 2011
   Rok szkolny 2009 / 2010
   Rok szkolny 2008 / 2009
   Rok szkolny 2007 / 2008
   Rok szkolny 2006 / 2007
   Rok szkolny 2005 / 2006
   Rok szkolny 2004 / 2005
   Rok szkolny 2003 / 2004
   Rok szkolny 2002 / 2003
   Rok szkolny 2001 / 2002
   Rok szkolny 2000 / 2001
Z Kroniki ZSMiE
   Lata 1980...1989
   Lata 1970...1979
   Lata 1960...1969

Kronika ZSMEiE - Ważne wydarzenia - Rok szkolny 2011 / 2012

W Internacie ZSMEiE: Pożegnanie maturzystów - mieszkańców internatu
83 - 2011/2012      Wstecz   Menu   Dalej   
Szczęśliwej drogi już czas...

Tym fragmentem piosenki zespołu "Vox" żegnaliśmy w roku szkolnym 2011/2012 grupę trzydziestu jeden maturzystów - wychowanków naszego internatu.
Uroczystość rozpoczęło wyświetlenie wideo-clipu występu "Vox-u" z piosenką będącą like motive naszej imprezy.
Następnie wychowawca najliczniejszej grupy maturalnej - mgr Jerzy Konopiński powitał maturzystów oraz gości, wśród których byli: mgr Andrzej Skrzypczyk - dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych, mgr Katarzyna Rosińska-kierownik Internatu, Mirosław Kwiatkowski-emerytowany kierownik Internatu, mgr Emilia Gaładyk-była wychowawczyni grupy dziewcząt oraz aktualnie pracujące z maturzystkami i maturzystami wychowawczynie.
Odniósł się również do postaw i aktywności młodzieży w okresie ich pobytu w placówce oceniając je jako jedne z najlepszych w historii internatu i złożył życzenia sukcesów w dalszej karierze uczelnianej, zawodowej oraz w życiu osobistym.
Kolejnym elementem spotkania była bogata część artystyczna, będąca ewenementem tych, tegorocznych pożegnań. Złożyły się na nią utwory grane przez kwartet puzonowy w składzie: Mateusz Filbrandt, Dawid Kryska, Weronika Waśkiewicz-wychowankowie Internatu oraz Paulina Nowakowska z Lipna (gościnnie).Piękny wiersz Jarosława Jar Chojnackiego "Nie wracajmy jeszcze na ziemię" wyrecytowała Marta Rozynek. Jagoda Aniszewska, Żaneta Wilgorska i Ewelina Sobocińska-była wychowanka(gościnnie)zaśpiewały po dwie piosenki dedykowane również tegorocznym maturzystom.
Po tej dużej dawce artystycznych uniesień nastąpiły trzy wystąpienia. Pani kierownik Internatu mgr Katarzyna Rosińska podzieliła się swoimi refleksjami na temat pozytywnego wkładu maturzystów w życie społeczności internackiej i ich dużej aktywności w realizacji poczynań wszystkich sekcji Młodzieżowej Rady Internatu, a na koniec życzyła sukcesów na przyszłość. Reprezentująca młodszych wychowanków Żaneta Wilgorska pożegnała starszych kolegów i koleżanki dziękując im za wspólne internackie bytowanie i doświadczenia. Cytując słowa Wergiliusza: "zwyciężać mogą Ci co wierzą, że mogą" życzyła wiary w ich indywidualne zwycięstwa, własne dobre życiowe wybory i połamania piór na maturze. Jędrzej Bojarski występując w imieniu maturzystów roztoczył garść wspomnień z pobytu w Internacie, podziękował za opiekę i wychowanie, a następnie wręczył wszystkim obecnym na uroczystości pedagogom piękne róże, natomiast opiekunowi grupy czwartej-mgr Jerzemu Konopińskiemu dodatkowo piękny, wykonany przez młodzież album i upominek.
W kolejnej części mgr Katarzyna Rosińska i mgr Jerzy Konopiński wręczyli kilku absolwentom nagrody książkowe za pracę społeczną i wzorową postawę. Otrzymali je: Jędrzej Bojarski, Maciej Ciechacki, Mateusz Jabłoński. Sebastian Poniewierski i Krystian Trąba. Nagrody książkowe oraz dyplomy otrzymali również: Mateusz Basaj-za zajęcie trzeciego miejsca w turnieju warcabowym o mistrzostwo internatu, Radosław Rospirski za trzecie miejsce w turnieju szachowym o mistrzostwo internatu, Krystian Trąba za zwycięstwo w konkursie matematycznym oraz Krzysztof Drożyński za drugie miejsce w konkursie matematycznym i trzecie w konkursie ortograficznym.
Poinformowano również zebranych o decyzji Rady Wychowawców Internatu dotyczącej przyznania "Listów Pochwalnych" - najwyższych wyróżnień dla maturzystów. W kategorii "aktywność społeczna" otrzymają go rodzice: Krystiana Bylickiego, Macieja Ciechackiego i Pawła Kalwarskiego. W kategorii "wzorowa postawa" otrzymają listy rodzice: Mateusza Basaja, Krzysztofa Drożyńskiego, Marty Górnickiej, Michała Kliniewskiego, Eweliny Kostrubiec, Adriana Laskowskiego, Roberta Rewersa i Mateusza Sosnowskiego. W kategorii "aktywność społeczna i wzorowa postawa" listami pochwalnymi uhonorowani zostali następujący wychowankowie i ich rodzice: Jędrzej Bojarski, Mateusz Filbrandt, Mateusz Jabłoński, Adrian Komorowski, Sebastian Poniewierski, Krystian Trąba i Kamil Wieczyński.
KKolejny raz wystąpił mgr Jerzy Konopiński zapodając "ciekawostki" dotyczące swojej grupy wychowawczej, a tu między innymi za okres czteroletni: przyrost ciężaru ciała i wzrostu wychowanków, ich średnich ocen szkolnych, uzyskanych pochwał, uwag pozytywnych, nagan i uwag negatywnych.
Po tych refleksjach statystycznych nastąpiła filmowo-muzyczna prezentacja zdjęć z udziałem maturzystów pod tytułem: "Przeżyjmy to jeszcze raz" przygotowana przez mgr Zbigniewa Ciarkowskiego.
Uroczystość, która odbyła się przy pięknie udekorowanych stołach, na których znalazły się: kawa, herbata, ciastka i pomarańcze, zakończyła przekorna prezentacja video-clipu z piosenką "Czerwonych Gitar" - "Znów za rok matura".
Wierzymy, że nie będzie to dotyczyło, zgromadzonych w klubie Internackim w dniu 11 kwietnia, tegorocznych abiturientów, czego im serdecznie życzymy.
Tekst: mgr Jerzy Konopiński
Zdjęcia: mgr Zbigniew Ciarkowski
Opracowanie WWW: MVS
Gości: 6858

W:2317163     P:2304701
Plan zajęć | Ważne Wydarzenia | Absolwenci | Rekrutacja | Kontakt | Spis treści
Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu

Telefon: (+48 56) 6544791
e-mail : zsmeie@zsmeie.torun.pl