ZSMEiE w Toruniu
Trąba
RyjBuk
Menu ogłoszeń
   Strona główna
Bieżące
   Strona wydarzeń
Ważne wydarzenia
   Rok szkolny 2019 / 2020
   Rok szkolny 2018 / 2019
   Rok szkolny 2017 / 2018
   Rok szkolny 2016 / 2017
   Rok szkolny 2015 / 2016
   Rok szkolny 2014 / 2015
   Rok szkolny 2013 / 2014
   Rok szkolny 2012 / 2013
   Rok szkolny 2011 / 2012
   Rok szkolny 2010 / 2011
   Rok szkolny 2009 / 2010
   Rok szkolny 2008 / 2009
   Rok szkolny 2007 / 2008
   Rok szkolny 2006 / 2007
   Rok szkolny 2005 / 2006
   Rok szkolny 2004 / 2005
   Rok szkolny 2003 / 2004
   Rok szkolny 2002 / 2003
   Rok szkolny 2001 / 2002
   Rok szkolny 2000 / 2001
Z Kroniki ZSMiE
   Lata 1980...1989
   Lata 1970...1979
   Lata 1960...1969

Kronika ZSMEiE - Ważne wydarzenia - Rok szkolny 2010 / 2011

W Internacie ZSMEiE: Uroczyste podsumowanie roku szkolnego w internacie
67 - 2010/2011      Wstecz   Menu   Dalej   
8 czerwca 2011 roku, odbyło się uroczyste podsumowanie roku szkolnego w internacie. Miejscem uroczystości było pomieszczenie pięknie wyremontowanego klubu.
Na uroczystości był obecny katecheta o. Wojciech Wilgowicz, którego młodzież i wychowawcy przywitali aplauzem na stojąco, ponieważ w ten sposób wita się kogoś szczególnego, bardzo ważnego, bliskiego sercom wielu ludzi, a takim człowiekiem jest o. Wojciech, który od lipca pełnić będzie posługę kapłańską w Elblągu.
Wychowankowie, którzy wyróżnili się postawą i aktywnością w organizowaniu różnorodnych przedsięwzięć kulturalnych, naukowych i sportowych organizowanych w internacie, otrzymali nagrody.
Są to:
1. Karolina Budzyńska - za prace na rzecz grupy V,
2. Weronika Waśkiewicz - za prace gospodarcze na rzecz grupy V,
3. Paulina Cieślik i Aneta Dams - za prace na rzecz internatu,
4. Mateusz Boruta - za wzorową postawę oraz prace na rzecz Sekcji Naukowej Młodzieżowej Rady Internatu oraz za prace na rzecz grupy,
5. Mateusz Bolczak i Ariel Dembczyński - za wzorową postawę i bardzo dobre wyniki w nauce,
6. Mateusz Kajl - za wzorową postawę oraz prace na rzecz Młodzieżowej Rady Internatu,
7. Mariusz Mazurkiewicz - za działalność na rzecz grupy I.
Nowością było przyznanie wychowankom statuetek na wzór "Oscarów", przez Kapitułę w następujących kategoriach:
1. fizyczny roku - dla najlepszego sportowca, którym okazał się Mateusz Boruta,
2. dama roku, którą została Aneta Dams,
3. gentleman roku - dla wychowanka uprzejmego, wspaniałomyślnego i kurtuazyjnego w zachowaniu. Jednym słowem, dla królewicza na białym koniu. Powiadacie, że nie ma kogoś takiego? Ależ jest, został nim Mateusz Jabłoński,
4. pomagier roku - dla wychowanka bezinteresownie udzielającego pomocy w nauce koleżankom i kolegom mającym trudności w szkole. W tej kategorii statuetkę przyznano Marcinowi Grünbergowi,
5. największy postęp roku - dla wychowanka, który przeszedł największą pozytywną przemianę w zachowaniu. Statuetkę otrzymał Paweł Czarnecki.
6. pochwalony roku - dla wychowanka, który otrzymał najwięcej pochwał. Kategorie tę wygrała Paulina Cieślik.
W kategorii "zakręcone roku" przyznanej za działalność charytatywną (zbieranie nakrętek), nagrody otrzymały: Agata Wojnowska, Monika Lewandowska i Anna Kamińska.

Uroczystość uświetnił recital Żanety Wilgorskiej, która zaśpiewała pięć piosenek przy akompaniamencie w wykonaniu Piotra Brzozowskiego. Recital przygotował wychowawca mgr Ireneusz Brzozowski.
Tekst: Jolanta Dziętara i Zbigniew Ciarkowski
Zdjęcia: Ireneusz Brzozowski i Zbigniew Ciarkowski
Opracowanie WWW: MVS
Gości: 1606

W:2318379     P:2305917
Plan zajęć | Ważne Wydarzenia | Absolwenci | Rekrutacja | Kontakt | Spis treści
Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu

Telefon: (+48 56) 6544791
e-mail : zsmeie@zsmeie.torun.pl