ZSMEiE w Toruniu
Trąba
RyjBuk
Menu ogłoszeń
   Strona główna
Bieżące
   Strona wydarzeń
Ważne wydarzenia
   Rok szkolny 2019 / 2020
   Rok szkolny 2018 / 2019
   Rok szkolny 2017 / 2018
   Rok szkolny 2016 / 2017
   Rok szkolny 2015 / 2016
   Rok szkolny 2014 / 2015
   Rok szkolny 2013 / 2014
   Rok szkolny 2012 / 2013
   Rok szkolny 2011 / 2012
   Rok szkolny 2010 / 2011
   Rok szkolny 2009 / 2010
   Rok szkolny 2008 / 2009
   Rok szkolny 2007 / 2008
   Rok szkolny 2006 / 2007
   Rok szkolny 2005 / 2006
   Rok szkolny 2004 / 2005
   Rok szkolny 2003 / 2004
   Rok szkolny 2002 / 2003
   Rok szkolny 2001 / 2002
   Rok szkolny 2000 / 2001
Z Kroniki ZSMiE
   Lata 1980...1989
   Lata 1970...1979
   Lata 1960...1969

Kronika ZSMEiE - Ważne wydarzenia - Rok szkolny 2010 / 2011

Uroczystości i święta szkolne: Uroczystość ukończenia szkoły przez klasy czwarte: Część oficjalna - Wręczenie nagród i dyplomów
55 - 2010/2011      Wstecz   Menu   Dalej   
Część oficjalna, zgodnie z ceremoniałem szkoły, rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru i odśpiewania dwóch zwrotek Hymnu Państwowego (nawet były przygotowane kartki z tekstem hymnu, ale jak widać na zdjęciach, były one niepotrzebne - wszyscy śpiewali z pamięci).
Uroczystość ukończenia szkoły przez czwartoklasistów rozpoczął Dyrektor ZSMEiE - Andrzej Skrzypczyk. Jak zwykle użył w swym wystąpieniu kilku cytatów, które były swoistymi wskazówkami dla absolwentów na okres dorosłego życia, w które wkraczają.
Nieco później głos zabrał Przewodniczący Rady Rodziców, który w kilku słowach podsumował cztery minione lata nauki (również swego syna) podczas, których pełnił tę funkcję. Oczywiście były również życzenia pomyślnego zdania matury i egzaminów zawodowych.
Teraz nadeszła pora na nagrody i wyróżnienia, których w tym roku było wyjątkowo dużo.
Jako pierwszy swoją nagrodę odebrał tegoroczny Prymus - Radosław Dreszer, który jednocześnie został Najlepszym Elektronikiem oraz finalistą XXXIV Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej. Podczas wręczania nagrody przez Dyrektora ZSMEiE, byli obecni rodzice, którzy odebrali podziękowania i gratulacje.
Następnie nagrody w kategorii "Najlepszy w Zawodzie" otrzymali absolwenci Technikum Mechatronicznego - Patryk Rumiński (Najlepszy Mechatronik), Technikum Informatycznego - Przemysław Porbadnik (Najlepszy Informatyk) i Technikum Elektrycznego - Robert Małkowski (Najlepszy Elektryk).
W dalszej części uroczystości nagrody i wyróżnienia otrzymywali absolwenci w wielu różnych dziedzinach.
Za zorganizowanie i przeprowadzenie turnieju sieciowego z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu Dnia Bezpiecznego Internetu: Łukasz Chatys, Karol Czech, Łukasz Morański, Rafał Kalinowski i Krzysztof Kozłowski. Za udział w Olimpiadzie Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej: Radosław Dreszer, Bartosz Górnicki i Szymon Radzewicz.
Na szczególne wyróżnienie zasługuje Patryk Rumiński, który został finalistą XXXIV Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektronicznej i Elektrycznej w kategorii mechatronicznej. Należy tu dodać, że w nagrodę jest zwolniony z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz uzyskał prawo wstępu na dowolną uczelnię techniczną z pominięciem warunków rekrutacji.
Za pracę w Młodzieżowej Radzie Miasta Torunia: Jarosław Deskiewicz. Za reprezentowanie Szkoły w Poczcie Sztandarowym w roku szkolnym 2008 / 2009 i 2009 / 2010: Tomasz Jaśniewski, Marcin Marchlewski i Łukasz Zalewski.
Za aktywną działalność w Samorządzie Uczniowskim: Dobrosława Polawska, Jagoda Ptasznik i Przemysław Jesiołkowski.
Były również dyplomy w dziedzinach nie związanych z zawodem technika a nawet nie zwiazane ze szkołą. I tak za pracę w Kółku Teatralnym "MASKA": Bartłomiej Górnicki, Jarosław Hodor, Mateusz Kawczyński, Radosław Małkiewicz, Seweryn Roszkowski, Karol Sikora i Rafał Sobczak. Za udział w organizacji akcji krwiodawstwa "WAMPIRIADA": Norbert Jankowski. Za pracę w Hospicjum "ŚWIATŁO": Mariusz Baran. Za bezinteresowne okazywanie serca, pomoc najbardziej potrzebującym w szkole i poza nią: Krzysztof Mikuć.
Za wielokrotny udział w Rekolekcjach Wyjazdowych: Dobrosława Polawska.
W końcu nagrody i wyróżnienia się wyczerpały i nadeszła chwila wręczenia świadectw ukończenia szkoły a wraz z nimi, kolejnych nagród i dyplomów w randze klasowej np. za bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie itp.
Tekst i Zdjęcia: MVS
Opracowanie WWW: MVS
Gości: 2413

W:2323037     P:2310575
Plan zajęć | Ważne Wydarzenia | Absolwenci | Rekrutacja | Kontakt | Spis treści
Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu

Telefon: (+48 56) 6544791
e-mail : zsmeie@zsmeie.torun.pl