ZSMEiE w Toruniu
Trąba
RyjBuk
Menu ogłoszeń
   Strona główna
Bieżące
   Strona wydarzeń
Ważne wydarzenia
   Rok szkolny 2019 / 2020
   Rok szkolny 2018 / 2019
   Rok szkolny 2017 / 2018
   Rok szkolny 2016 / 2017
   Rok szkolny 2015 / 2016
   Rok szkolny 2014 / 2015
   Rok szkolny 2013 / 2014
   Rok szkolny 2012 / 2013
   Rok szkolny 2011 / 2012
   Rok szkolny 2010 / 2011
   Rok szkolny 2009 / 2010
   Rok szkolny 2008 / 2009
   Rok szkolny 2007 / 2008
   Rok szkolny 2006 / 2007
   Rok szkolny 2005 / 2006
   Rok szkolny 2004 / 2005
   Rok szkolny 2003 / 2004
   Rok szkolny 2002 / 2003
   Rok szkolny 2001 / 2002
   Rok szkolny 2000 / 2001
Z Kroniki ZSMiE
   Lata 1980...1989
   Lata 1970...1979
   Lata 1960...1969

Kronika ZSMEiE - Ważne wydarzenia - Rok szkolny 2010 / 2011

W Internacie ZSMEiE: Uzależnienia - to nie dla nas!
8 - 2010/2011      Wstecz   Menu   Dalej   
Sekcja Naukowa Młodzieżowej Rady Internatu Zespołu Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu, kierowana przez mgr Jerzego Konopińskiego, prowadzi wielokierunkową aktywność.
Od kontroli i analizy wyników nauczania mieszkańców naszej placówki oraz związanych z tym działań mających na celu koleżeńską samopomoc w nauce w ramach pracy tzw. "społecznych korepetytorów", przez organizowanie imprez i spotkań popularno-naukowych wspomagających rozwój intelektualny i wrażliwość społeczno-kulturalną, po aktywność profilaktyczną dotyczącą sfery wszelkiego rodzaju uzależnień.
Tej ostatniej problematyce poświęcone było spotkanie, do którego doszło w październiku bieżącego roku szkolnego, a dotyczące uzależnień od niektórych rodzajów muzyki, alkoholu, tytoniu i narkotyków.
Jego bohaterami byli dwaj panowie: Zdzisław Betlejewski i Piotr Kołybski, pełniący obecnie funkcję terapeutów środowiskowych, a kiedyś wieloletni niewolnicy wyżej wspomnianych nałogów.
Przybyli do nas z przekazem "Nie bądź naiwnym desperackim samobójcą - nie bierz".
Przekazywane przez nich treści, oparte na własnych, osobistych doświadczeniach, robiły na tłumnie zgromadzonych słuchaczach bardzo duże wrażenie.
Autentyzm przekazu wzmacniał niekonwencjonalny język mówców, ich stroje, sposób bycia oraz duża otwartość i bezpośredniość.
Jeśli ich zaangażowany emocjonalnie i wolicjonalnie przekaz, wsparty pokazem gadżetowym, nie zasiał wśród aktualnych i potencjalnych nałogowców zwątpienia, przestrachu ale i pozytywnych nastawień wobec życia bez nałogów, nie zrobi tego żaden rygoryzm prawno-karny.
Wiara w to, że trafili do wszystkich, byłaby pewnie naiwna, ale jeśli choć jedna osoba ..., to i tak warto było.
Zdjęcia: mgr Zbigniew Ciarkowski
Tekst: mgr Jerzy Konopiński
Opracowanie WWW: MVS
Gości: 1946

W:2318370     P:2305908
Plan zajęć | Ważne Wydarzenia | Absolwenci | Rekrutacja | Kontakt | Spis treści
Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu

Telefon: (+48 56) 6544791
e-mail : zsmeie@zsmeie.torun.pl