ZSMEiE w Toruniu
Trąba
RyjBuk
Menu ogłoszeń
   Strona główna
Bieżące
   Strona wydarzeń
Ważne wydarzenia
   Rok szkolny 2019 / 2020
   Rok szkolny 2018 / 2019
   Rok szkolny 2017 / 2018
   Rok szkolny 2016 / 2017
   Rok szkolny 2015 / 2016
   Rok szkolny 2014 / 2015
   Rok szkolny 2013 / 2014
   Rok szkolny 2012 / 2013
   Rok szkolny 2011 / 2012
   Rok szkolny 2010 / 2011
   Rok szkolny 2009 / 2010
   Rok szkolny 2008 / 2009
   Rok szkolny 2007 / 2008
   Rok szkolny 2006 / 2007
   Rok szkolny 2005 / 2006
   Rok szkolny 2004 / 2005
   Rok szkolny 2003 / 2004
   Rok szkolny 2002 / 2003
   Rok szkolny 2001 / 2002
   Rok szkolny 2000 / 2001
Z Kroniki ZSMiE
   Lata 1980...1989
   Lata 1970...1979
   Lata 1960...1969

Kronika ZSMEiE - Ważne wydarzenia - Rok szkolny 2009 / 2010

W Internacie ZSMEiE: Wychowanie rodzinne i seksualne w Internacie ZSMEiE
66 - 2009/2010      Wstecz   Menu   Dalej   
Sekcja Naukowa Młodzieżowej Rady Internatu Zespołu Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu przygotowała i zorganizowała cykl zajęć popularno-naukowych z wychowania rodzinnego i seksualnego. W roku szkolnym 2009/2010 zajęcia, w których brało udział średnio trzydzieści wychowanek i wychowanków, realizowane były w systemie: jedno spotkanie półtoragodzinne raz w miesiącu.
Do realizacji w bieżącym roku szkolnym przeanalizowano następujące problemy:
  • Płeć - jako wartość seksualna;
  • Teorie osobowościowe, a związki partnerskie- czyli jak nauka może pomóc dobrać się w pary;
  • Sztuka wyboru partnera życiowego;
  • Istota ludzkiej seksualności;
  • Nieporozumienie i błędy w rozumieniu seksualności młodzieżowej;
  • Blaski i cienie wczesnej inicjacji seksualnej;
  • Antykoncepcja i naturalne planowanie rodziny - czyli jak poskromić bociana;
  • Zagrożenia trwałości i szczęścia w życiu rodzinnym i małżeńskim;
  • Profilaktyka chorób nowotworowych kobiecych i męskich narządów płciowych.
Zajęcia z wychowania rodzinnego i seksualnego odbywają się pod merytorycznym kierunkiem mgr Jerzego Konopińskiego - opiekuna Sekcji Naukowej MRI. Natomiast ostatni temat zrealizowany w kwietniu - miesiącu walki z chorobami nowotworowymi- przeprowadziły panie Danuta Maciejewska - pielęgniarka szkolna i Mirosława Michalska - pielęgniarka - położna z Przychodni Rejonowej. Zajęcia miały część wspólna dla dziewcząt i chłopców, oraz część rozłączną ze względu na intymność poruszanej problematyki oraz praktyczną naukę samobadania profilaktycznego piersi dla zainteresowanych wychowanek.
Zajęcia te nie zastępują klasycznych lekcji szkolnych, a rozwijają je i uzupełniają. Na koniec każdego zajęcia młodzież w grupach rozwiązuje przedmiotowe logogryfy z hasłem opracowane przez prowadzącego zajęcia. Zwycięski zespół otrzymuje na kolejnych zajęciach słodką nagrodę. W dobie lawinowo rosnącej liczby rozwodów, konfliktów rodzinnych, oficjalnej i ukrytej aborcji, a malejącej dzietności i kultury erotycznej, szczególnie młodych ludzi, zajęcia tego typu mogą przyczynić się do polepszenia istniejącego stanu rzeczy.
Tekst: mgr Jerzy Konopiński
Zdjęcia: mgr Zbigniew Ciarkowski
Opracowanie WWW: MVS
Gości: 1352

W:2323042     P:2310580
Plan zajęć | Ważne Wydarzenia | Absolwenci | Rekrutacja | Kontakt | Spis treści
Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu

Telefon: (+48 56) 6544791
e-mail : zsmeie@zsmeie.torun.pl