ZSMEiE w Toruniu
Trąba
RyjBuk
Menu ogłoszeń
   Strona główna
Bieżące
   Strona wydarzeń
Ważne wydarzenia
   Rok szkolny 2019 / 2020
   Rok szkolny 2018 / 2019
   Rok szkolny 2017 / 2018
   Rok szkolny 2016 / 2017
   Rok szkolny 2015 / 2016
   Rok szkolny 2014 / 2015
   Rok szkolny 2013 / 2014
   Rok szkolny 2012 / 2013
   Rok szkolny 2011 / 2012
   Rok szkolny 2010 / 2011
   Rok szkolny 2009 / 2010
   Rok szkolny 2008 / 2009
   Rok szkolny 2007 / 2008
   Rok szkolny 2006 / 2007
   Rok szkolny 2005 / 2006
   Rok szkolny 2004 / 2005
   Rok szkolny 2003 / 2004
   Rok szkolny 2002 / 2003
   Rok szkolny 2001 / 2002
   Rok szkolny 2000 / 2001
Z Kroniki ZSMiE
   Lata 1980...1989
   Lata 1970...1979
   Lata 1960...1969

Kronika ZSMEiE - Ważne wydarzenia - Rok szkolny 2009 / 2010

W Internacie ZSMEiE: Piąty raz o Papieżu w Internacie ZSMEiE
57 - 2009/2010      Wstecz   Menu   Dalej   
Od pięciu lat kwiecień, obok kilku innych okoliczności, stał się miesiącem, w którym, w sposób szczególny czcimy pamięć Jana Pawła II.
W tym to miesiącu 2005 roku zmarł Papież Polak.
W Internacie Zespołu Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu corocznie akcentujemy swoje odniesienie do tego smutnego faktu. Sekcja Naukowa Młodzieżowej Rady Internatu, kierowana przez mgr Jerzego Konopińskiego, zorganizowała kolejną tematyczną wieczornicę papieską.
Tym razem przedmiotem analizy i intelektualnych dociekań było papieskie rozumienie treści Ośmiu Błogosławieństw z Kazania na Górze.
Uroczystości rozpoczął marsz żałobny Chopina, na tle którego prowadzący całą wieczornicę - opiekun Sekcji Naukowej MRI wygłosił okolicznościowe wprowadzenie odnoszące się do tragedii lotniczej spod Smoleńska i siedemdziesiątej rocznicy mordu katyńskiego, zakończone wyrażeniem hołdu ofiarom obu wydarzeń - minutą ciszy.
Kolejnym elementem uroczystości było odśpiewanie pieśni "Wypłyń na głębię…" przez pięcioosobowy chór, w skład którego po raz już ostatni (bo to maturzystki) weszły: Marta Baryza, Joanna Grabowska, Barbara Kułakowska, Adrianna Welenc, Agata Wysocka.
Ten utwór wokalny poprzedził wprowadzenie do głównej części wieczornicy wygłoszone przez głównego prowadzącego, który przez krótką analizę treści sfer osobowości papieża, wprowadził słuchaczy w problematykę Ośmiu Błogosławieństw jako drogi do szczęścia.
Papież był bowiem wielkim orędownikiem wyzyskania przez ludzi szczęścia, o czym mówił chociażby podczas XVII Światowego Dnia Młodzieży w Toronto w 2002 roku, odnosząc je właśnie do Ośmiu Błogosławieństw.
Uczestnicy uroczystości wysłuchali utworu instrumentalno - wokalnego "Osiem Błogosławieństw" z płyty w wykonaniu czołowych polskich piosenkarzy.
Po tym nastąpiło osiem części panelu dyskusyjnego, z których każda składała się z dwóch zasadniczych punktów:
1. Odczytywanie treści kolejnego Błogosławieństwa przez naprzemiennie siedzących wychowanków i wychowanki: Angelikę Mylkie, Adriana Komorowskiego, Paulinę Cieslik, Kamila Wieczyńskiego, Justynę Daśko, Macieja Ciechackiego, Martę Górnicką i Mateusza Sosnowskiego.
2. Treść każdego Błogosławieństwa omawiana i analizowana była przez dwóch dyskutantów.
Mgr Jerzy Konopiński formułował problemy, pytania i wątpliwości dotyczące brzmienia i treści kolejnych Błogosławieństw, ich rozumienia przez papieża oraz współczesnych odniesień.
Adwersarzem i niejako ekspertem interpretacyjnym był ks. Wojciech Wilgowicz, który wyjaśniał, tłumaczył, odpowiadał na wątpliwości, interpretował papieża w jego rozumienie źródeł szczęścia zawartych w Kazaniu na Górze, oraz poprzez podawanie przykładów odniósł treść Błogosławieństw do realiów codziennego życia ludzkiego.
Tłem muzycznym tej części wieczornicy były utwory organowe Jana Sebastiana Bacha i Ludwiga van Beethovena.
Przez całą uroczystość, jej uczestnikom towarzyszył, wyświetlany na ekranie obraz Sermona Bloha "Kazanie na Górze" oraz symboliczna scenografia.
Wieczornicę, w której udział wziął pan mgr Andrzej Skrzypczyk - dyrektor ZSMEiE, pani mgr Katarzyna Rosińka - kierowniczka Internatu ZSMEiE, jego wychowawcy i liczne grono wychowanków,zakończyło wspólne, przy wiodącym udziale wyżej wymienionego chóru pięciu maturzystek, odśpiewanie "Barki".
Tekst: mgr Jerzy Konopiński
Zdjęcia: mgr Zbigniew Ciarkowski, Łukasz Gajkowski
Opracowanie WWW: MVS
Gości: 1593

W:2323767     P:2311305
Plan zajęć | Ważne Wydarzenia | Absolwenci | Rekrutacja | Kontakt | Spis treści
Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu

Telefon: (+48 56) 6544791
e-mail : zsmeie@zsmeie.torun.pl