ZSMEiE w Toruniu
Trąba
RyjBuk
Menu ogłoszeń
   Strona główna
Bieżące
   Strona wydarzeń
Ważne wydarzenia
   Rok szkolny 2019 / 2020
   Rok szkolny 2018 / 2019
   Rok szkolny 2017 / 2018
   Rok szkolny 2016 / 2017
   Rok szkolny 2015 / 2016
   Rok szkolny 2014 / 2015
   Rok szkolny 2013 / 2014
   Rok szkolny 2012 / 2013
   Rok szkolny 2011 / 2012
   Rok szkolny 2010 / 2011
   Rok szkolny 2009 / 2010
   Rok szkolny 2008 / 2009
   Rok szkolny 2007 / 2008
   Rok szkolny 2006 / 2007
   Rok szkolny 2005 / 2006
   Rok szkolny 2004 / 2005
   Rok szkolny 2003 / 2004
   Rok szkolny 2002 / 2003
   Rok szkolny 2001 / 2002
   Rok szkolny 2000 / 2001
Z Kroniki ZSMiE
   Lata 1980...1989
   Lata 1970...1979
   Lata 1960...1969

Kronika ZSMEiE - Ważne wydarzenia - Rok szkolny 2009 / 2010

W Internacie ZSMEiE: Znasz li ty, pierwszaku młody, Toruń stary, Toruń nowy... ?
29 - 2009/2010      Wstecz   Menu   Dalej   
Znasz li ty, pierwszaku młody, Toruń stary, Toruń nowy... ?


Każdego roku, od z górą sześćdziesięciu lat, z początkami września pojawiają się w budynku Internatu Zespołu Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu jego wychowankowie. Wśród nich sporą gromadkę stanowią "świeżaki", czyli uczniowie klas pierwszych. Do nich to właśnie kierowany jest, w sposób szczególny, szereg imprez oraz zajęć popularno - naukowych mających na celu przybliżenie nowym wychowankom historycznej, kulturalnej i architektonicznej strony naszego miasta.
Tradycyjnie więc, od kilkunastu już lat, Sekcja Naukowa Młodzieżowej Rady Internatu, pod kierunkiem jej opiekuna - mgr Jerzego Konopińskiego, organizuje dla nich "Wieczory legend toruńskich", wycieczki po Toruniu z przewodnikiem (w bieżącym roku szkolnym była to pani mgr Barbara Jackowska), spotkanie popularno - naukowe "Multimedialny spacer po Toruniu" (przeprowadzone w roku szkolnym 2009/2010 przez dr Jerzego Marchewkę) oraz cykl ekspozycji w gablocie SN MRI pod hasłem "ciekawostki o Toruniu".
Zwieńczeniem tego wszystkiego jest "Konkurs wiedzy o Toruniu" - impreza popularno - naukowa, w której czynny udział biorą wyłącznie pierwszoklasiści. Konkurs ma charakter drużynowy (zespół stanowią mieszkańcy jednego pokoju mieszkalnego).
Zmagania mają trzy wymiary. Młodzież odpowiadała na cztery pytania teoretyczne wylosowane dla siebie spośród kilkunastu zestawów.
Drugim wymiarem jest zaprezentowanie zdolności do spostrzegawczości i zapamiętywania. Każdy zespół miał odgadnąć, co przedstawia wyświetlane na ekranie zdjęcie ( budynek, pomnik, itp..).Te dwie kategorie oceniane były w skali od 0 do 2 punktów za każdą prawidłową odpowiedź. Punktom odpowiadały pierniki "Katarzynki", które drużyny gromadziły w swoich pojemnikach, po to, żeby je na koniec imprezy zjeść.
Trzeci wymiar oceniany przez jury stanowił rysunek wykonany ołówkiem a przedstawiający najbardziej zbliżoną do oryginału, wersję wylosowanego obiektu architektonicznego lub pomnika znajdującego się w Toruniu. Tu punktacja wynosiła od 0 do 10.
Pracami jury w skład którego weszli wychowawcy oraz funkcyjni członkowie MRI, kierowała pani kierownik internatu - mgr Katarzyna Rosińska.
W imprezie łącznie udział wzięło 42 wychowanków i wychowanek, pogrupowanych w 9 zespołów.
Zwyciężyła drużyna w składzie: Karolina Budzyńska, Paulina Cieślik, Magdalena Łapczyńska, Marta Ożóg i Monika Sipak. Trzy pierwsze drużyny otrzymały nagrody rzeczowe.
Zdjęcia: Maciej Ciechacki
Tekst: mgr Jerzy Konopiński, Angelika Mylkie
Opracowanie WWW: MVS
Gości: 1458

W:2323756     P:2311294
Plan zajęć | Ważne Wydarzenia | Absolwenci | Rekrutacja | Kontakt | Spis treści
Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu

Telefon: (+48 56) 6544791
e-mail : zsmeie@zsmeie.torun.pl