ZSMEiE w Toruniu
Trąba
RyjBuk
Menu ogłoszeń
   Strona główna
Bieżące
   Strona wydarzeń
Ważne wydarzenia
   Rok szkolny 2019 / 2020
   Rok szkolny 2018 / 2019
   Rok szkolny 2017 / 2018
   Rok szkolny 2016 / 2017
   Rok szkolny 2015 / 2016
   Rok szkolny 2014 / 2015
   Rok szkolny 2013 / 2014
   Rok szkolny 2012 / 2013
   Rok szkolny 2011 / 2012
   Rok szkolny 2010 / 2011
   Rok szkolny 2009 / 2010
   Rok szkolny 2008 / 2009
   Rok szkolny 2007 / 2008
   Rok szkolny 2006 / 2007
   Rok szkolny 2005 / 2006
   Rok szkolny 2004 / 2005
   Rok szkolny 2003 / 2004
   Rok szkolny 2002 / 2003
   Rok szkolny 2001 / 2002
   Rok szkolny 2000 / 2001
Z Kroniki ZSMiE
   Lata 1980...1989
   Lata 1970...1979
   Lata 1960...1969

Kronika ZSMEiE - Ważne wydarzenia - Rok szkolny 2007 / 2008

Współpraca międzynarodowa: IAEVG-SVP-NCDA sympozium i konferencja - Padwa, 3 .. 6 września 2007 r.
       
4 - 2007/2008      Wstecz   Menu   Dalej   
W dniach od 3.09.2007 do 6.09.2007 na Wydziale Psychologii Uniwersytetu w Padwie, odbyło się międzynarodowe sympozjum naukowe oraz konferencja. Obydwa spotkania poświęcone były światowym aspektom rozwoju doradztwa zawodowego i przedsiębiorczości na różnych poziomach edukacji dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele ponad 30 krajów (m.in. Australii, Nowej Zelandii, Stanów Zjednoczonych, Kanady, Brazylii, Agentyny, Włoch, Francji, Portugalii, Wielkiej Brytanii, Grecji, Niemiec, Szwecji, Norwegii, Polski) - profesorowie, doradcy zawodowi, nauczyciele, dyrektorzy biur karier i centrów szkoleniowych, wszyscy ci, którzy w swojej pracy zajmują się lub wykorzystują aspekty doradztwa zawodowego. Ponieważ w spotkaniach wzięło udział ponad 800 uczestników, zajęcia warsztatowe i prezentacje zorganizowane zostały na Wydziale Pedagogiki, wykłady w centum konferencyjnym Fierra do Padova.
W związku z tym, że nasz projekt pilotażowy LdV jest skoncentrowany na doradztwie zawodowym i rozwijaniu ducha przedsiębiorczości wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych, zostaliśmy poproszeni o wystąpienie na forum zarówno podczas sympozjum, jak i podczas konferencji. Projekt prezentowali członkowie grupy zarządzającej: Dominika Warska (Polska), Oyvind Ingstad (Norwegia), Stale Lund (Norwegia) i Mick Carey (Wielka Brytania).
Nasz projekt został zakwalifikowany do grupy prezentacji pt. Procedury weryfikacji skuteczności programów doradztwa zawodowego.
Usługi doradztwa zawodowego w rozwijaniu ducha przedsiębiorczośći wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Ideą naszego projektu jest rozwój metody dla doradztwa i przedsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych przy współpracy z lokalnymi przedsiębiorstwami oraz położenie nacisku na przedsiębiorczość jako drogę dla uczniów, którzy dzięki niej mogą rozpoznać, zaplanować i rozwijać swoją własną karierę zawodową.
Stworzyliśmy 3 przewodniki: dla szkół (doradców zawodowych), uczniów oraz mentorów, tych osób, które mają wpływ na postawy uczniów każdego dnia. Skupiliśmy się w nich na formalnym i nieformalnym doradztwie zawodowym, które są szczególnie polecane jako metody: współpracy pomiędzy szkołami i przedsiębiorstwami; dla mentorów z lokalnego biznesu; dla szkół, ponieważ m.in. pokazują jak uczniowie mogą wykorzystać lokalne firmy w procesie zakładania własnego biznesu i kreowania swojej własnej ścieżki kariery zawodowej.
W przewodnikach wykorzystane zostały konkretne przykłady oraz ukazanie przedsiębiorczości jako metody dla osób zarządzających szkołą, nauczycieli/doradców zawodowych oraz rodziców uczniów, aby pokazać im w jaki sposób mogą mieć wpływ na uczniów i pomóc im rozwijać wiedzę, umiejętności i możliwości, aby być bardziej przedsiębiorczym, aby pokazać im, w jaki sposób można użyć indywidualnego potencjału młodzieży w połączeniu z doświadczeniem i pomocą osób z ich najbliższego otoczenia. W przykładach bardzo duży nacisk został położony na poczucie własnej wartości, wiarę w siebie, indywidualne umiejętności oraz niezależność uczniów.
Polecamy pracę zestawioną z kreatywnością i innowacją. Chcemy pokazać jak istotnym elementem jest wiara w samego siebie podczas planowania i wyboru ścieżki kariery zawodowej przez naszych uczniów.
Niniejszy projekt został stworzony przez grupę osób z Norwegii, Polski, Słowacji, Szwecji i Wielkiej Brytanii. Przewodniki były pisane zarówno przez osoby praktykujące przedsiębiorczość na co dzień, profesjonalnych doradców z uniwersytetów jak i innych ekspertów zajmujących się doradztwem zawodowym w edukacji.
Projekt pilotażowy realizowany jest w ramach programu Leonardo da Vinci i wspierany finansowo przez Wspólnotę Europejską.
Nasza wspólna praca oceniona została bardzo wysoko. Zainteresowaniem cieszyła się zarówno sama forma projektu, jego produkt końcowy, jak i sposób zarządzania zasobami ludzkimi podczas jego realizacji (w pracach brało udział ponad 30 partnerów z 5 krajów europejskich).
Projekt cieszył się ogromną popularnością wśród uczestników konferencji, głownie dlatego, że nie byliśmy teoretykami. Jako nieliczni okazaliśmy się być grupą nauczycieli i doradców zawodowych, którzy w praktyce życia codziennego i szkolnego, stosują w swojej pracy przedsiębiorczość jako metodę pracy z uczniami.
Poza tym przywieźliśmy ze sobą gotowy, wydrukowany przewodnik pt. Encouraging entrepreneurship (wersja polskojęzyczna nosi tytuł: Być przedsiębiorczym: przewodnik dla uczniów, szkół i mentorów), jego wersję elektroniczną na CD, a także broszurki informujące o celach projektu.
Uczestnictwo w konferencji i sympozjum dało możliwość upowszechnienia naszego projektu na światowym rynku edukacji.
Tekst i zdjęcia: DW
Opracowanie WWW: MVS
Gości: 1781

W:2319807     P:2307346
Plan zajęć | Ważne Wydarzenia | Absolwenci | Rekrutacja | Kontakt | Spis treści
Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu

Telefon: (+48 56) 6544791
e-mail : zsmeie@zsmeie.torun.pl