ZSMEiE w Toruniu
Trąba
RyjBuk
Menu ogłoszeń
   Strona główna
Bieżące
   Strona wydarzeń
Ważne wydarzenia
   Rok szkolny 2019 / 2020
   Rok szkolny 2018 / 2019
   Rok szkolny 2017 / 2018
   Rok szkolny 2016 / 2017
   Rok szkolny 2015 / 2016
   Rok szkolny 2014 / 2015
   Rok szkolny 2013 / 2014
   Rok szkolny 2012 / 2013
   Rok szkolny 2011 / 2012
   Rok szkolny 2010 / 2011
   Rok szkolny 2009 / 2010
   Rok szkolny 2008 / 2009
   Rok szkolny 2007 / 2008
   Rok szkolny 2006 / 2007
   Rok szkolny 2005 / 2006
   Rok szkolny 2004 / 2005
   Rok szkolny 2003 / 2004
   Rok szkolny 2002 / 2003
   Rok szkolny 2001 / 2002
   Rok szkolny 2000 / 2001
Z Kroniki ZSMiE
   Lata 1980...1989
   Lata 1970...1979
   Lata 1960...1969

Kronika ZSMEiE - Ważne wydarzenia - Rok szkolny 2006 / 2007

Dni Polskie w Trondheim w Norwegii: Sprawozdanie z uczestnictwa delegacji ZSMEiE w Dniach Polskich 2006 w Trondheim
       
8 - 2006/2007      Wstecz   Menu   Dalej   

Opis projektu Polska 2006
W październiku 2006 roku uniwersytet w Trondheim (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU) zorganizował przeprowadzenie tygodniowego cyklu imprez poświęconych Polsce. Projekt "Polska 2006" tworzony był w oparciu o rozwiniętą współpracę w zakresie kultury, działalności naukowej i biznesu. Przedsięwzięcie bazowało na doświadczeniach z projektu o Japonii z 2002 roku. Projekt "Polska 2006" rozpoczął się 13 października 2006 roku.
Partnerami współpracującymi z NTNU w tym projekcie jest większość instytucji kulturowych w Trondheim, organizacja badawcza SINTEF oraz regionalni przedstawiciele gospodarki i biznesu.
Fakt, iż wszystkie te podmioty łączą siły we wspólnym przedsięwzięciu, stwarza niepowtarzalną możliwość podkreślenia znaczenia Trondheim jako miasta kultury, nauki i biznesu.
Polska ma wśród nowych państw Unii Europejskiej wyjątkową pozycję i poprzez współpracę w ramach EOG stanie się w przyszłości ważnym partnerem Norwegii. Wśród nowych państw Unii, Polska ma największą liczbę ludności oraz największy potencjał gospodarczy. Polska jest krajem o bogatej i wielowiekowej kulturze oraz długoletniej tradycji naukowej. Uniwersytet w Krakowie powstał już w roku 1363, a kraj ma prężne środowiska naukowe w takich dziedzinach jak fizyka, matematyka i chemia.

Obecnie Polska szybko nadąża do poziomu zachodnioeuropejskiego - nowoczesnego państwem o wysokim poziomie technologii. Polska ma również bogate życie kulturalne, zwłaszcza w dziedzinie muzyki, literatury i filmu. Wiedza o Polsce jest wśród Norwegów stosunkowo niewielka. Dzięki projektowi "Polska 2006", studenci i naukowcy z NTNU i SINTEF, przedstawiciele gospodarki i biznesu z Trondelagu oraz mieszkańcy regionu, będą mieli możliwość rozszerzenia swojej wiedzy i nawiązania silniejszych kontaktów z polskimi środowiskami badawczymi, uniwersyteckimi i kulturowymi.
W związku z tym, że Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu systematycznie współpracuje z Departamentem Edukacji Okręgu Sor - Trondelag od 2003 roku realizując różne zadania (np. międzynarodowa wystawa prac plastycznych uczniów pt. Cztery pory roku) i projekty międzynarodowe (m.in. Linking Up - for Mobolity in Europe, Leonardo da Vinci) jako jedna z 2 szkół ponadgimnazjalnych reprezentowała szkolnictwo średnie od 14.10.2006 r do 21.10.2006 r podczas cyklu imprez poświęconych Polsce.
W skład delegacji weszli:
- mgr Andrzej Skrzypczyk - dyrektor szkoły
- mgr Dominika Warska - wicedyrektor
- Sebastian Lambarski - przewodniczący Samorządu Uczniowskiego
- Łukasz Augustyniak - zastępca przewodniczącego SU
- Rafał Dembowski - rzecznik praw ucznia SU
Dla NTNU głównymi celami przedsięwzięcia były:- Wzmocnienie i rozwinięcie międzynarodowego profilu NTNU ogólnie, a zwłaszcza współpracy z Polską;
- Wzmocnienie relacji między regionem Norwegii Środkowej a Polską w zakresie kultury, nauki i biznesu;
- Wzmocnienie relacji między NTNU a środowiskami naukowymi w Polsce;
- Przedstawienie Polski miastu Trondheim i regionowi Trondelag poprzez zaprezentowanie polskiej kultury i sztuki, nauki i polskiego biznesu;
- Poprzez wspólny wkład zaznaczenie Trondheim jako miasta o profilu kulturowym, a NTNU jako instytucji badawczej.
Dodatkowo celem przedsięwzięcia było:
- Wzmocnienie współpracy między NTNU a instytucjami kulturowymi w Trondheim;
- Mobilizacja środowisk naukowych NTNU i SINTEF;
- Zachęcenie do wymiany studentów i naukowców;
- Rekrutacja polskich studentów na NTNU;
- Rozbudzenie zainteresowania młodzieży norweskiej studiami w Polsce.
Grupy docelowe:
- Studenci i naukowcy z NTNU i SINTEF;
- Przedstawiciele gospodarki i biznesu z regionu Trondelag;
- Mieszkańcy regionu;
- Projekt miał za zadanie również wzbudzić zainteresowanie Polską wśród młodszych grup wiekowych - stąd wizyta uczniów szkół ponadgimnazjalnych (Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu oraz Zespołu Szkół nr 7 w Gdańsku);
- Wszyscy zainteresowani z kraju i zagranicy, którzy mieli ochotę odwiedzić Trondheim podczas przedsięwzięcia "Polska 2006".

Co się wydarzyło podczas Polska 2006
Przez cały tydzień w październiku 2006 roku było można doświadczyć szerokiej oferty polskiej kultury i sztuki, wystaw, koncertów, filmów i wielu innych wydarzeń. Dodatkowo odyły się seminaria oraz zarówno popularnonaukowe, jak i ściśle fachowe wykłady naukowców z Polski i NTNU. Celem spotkań było również stworzenie płaszczyzn kontaktowych dla biznesu i środowisk naukowych. Tematem wiodącym wszystkich imprez była Polska we wszystkich jej aspektach.
Różnorodną ofertę kulturową Trondheim łączy tradycja i nowoczesność. Mieszkają tu znani artyści i grupy tworzące muzykę, teatr i malarstwo. Trondheim ma także szeroką ofertę kinową, koncerty, biblioteki, muzea i galerie. NTNU ma najprężniejsze środowisko naukowo-akademickie w Norwegii w zakresie nauk technicznych i przyrodniczych, w ostatnich latach coraz ściślej współpracujące ze środowiskami akademickimi nauk medycznych, humanistycznych i społecznych. NTNU jest jednocześnie uniwersytetem o najszerszym środowisku naukowym w dziedzinie sztuk pięknych w Norwegii, oferując zarówno wolne studia uniwersyteckie, jak i kształcenie zawodowe. Podkreślanie innowacyjności jako rozszerzenia działalności akademickiej, wnosi tu również aspekt biznesowy.
Oznacza to, że przedsięwzięcie "Polska 2006" dało instytucjom niepowtarzalną możliwość zaprezentowania szerokiej oferty z nowoczesnej polskiej działalności kulturowej, akademickiej i biznesowej.

Organizacja
Przedsięwzięcie Polska 2006 czerpało między innymi z doświadczeń z programu Japonia 2002 oraz z wcześniejszych biennale o Skandynawii i Wielkiej Brytanii. Dział Informacyjny (Informasjonsavdelingen) NTNU był odpowiedzialny za sprawy administracyjne związane z przedsięwzięciem, a jako kierownik projektu została zatrudniona Sissel Myrold.

Komitet programu
Dahl, Anne Katharine, Dyrektor ds. Informacji (informasjonsdirektor), Dział Informacyjny, NTNU Hertzberg, Sissel, Starszy Doradca (seniorradgiver), Biuro Dyrektora Uniwersytetu, NTNU Laschet, Wolfgang, Doradca (radgiver), Dział Współpracy Międzynarodowej, NTNU Matusiak, Barbara, Profesor nadzwyczajny (forsteamanuensis), Instytut architektury, formy i barwy, NTNU Strommen, Ingvald, Dziekan, Wydział Inżynierii i Technologii, NTNU Stolan, Anders, Kierownik ds. Badań (forskningssjef), International Operations, SINTEF Sorenssen, Bjorn, Profesor, Instytut sztuki i mediów, NTNU

Zadaniem komitetu programu było:
- Zapewninienie, o tym, że przedsięwzięcie spełnia postawione mu cele, oraz wspieranie kierownika projektu w procesie planowania i przeprowadzania przedsięwzięcia;
- Rozwijanie włączonej do przedsięwzięcia oferty z zakresu nauki, kultury i biznesu;
- Przyczynianie się do dobrych kontaktów z zewnętrznymi partnerami z życia kulturalnego, biznesu, jak również z władzami;
- Zapewnienie mocnego osadzenia przedsięwzięcia w aktualnych dla projektu środowiskach naukowych NTNU.
Komitet programu ma możliwość angażowania wedle potrzeb osób o specjalistycznych kompetencjach.

Delegacja ZSMEiE
Podczas tygodniowej wizyty w Trondheim, zarówno nauczyciele, jak i uczniowie:
- odwiedzili kilka okolicznych szkół średnich ulokowane w obszarze Okręgu Sor - Trondelag mi.n. w Melgus, Skjetlejn, Bjosen i Roros;
- wzięli udział w koncercie poświęconym ofiarom nazizmu, przygotowanym przez orkiestrę kameralną i chór miasta Trondheim w Nidaros Domen;
- wzięli udział w zajęciach przygotowanych i przeprowadzonych przez NTNU;
- wzięli udział w zajęciach zorganizowanych i przeprowadzonych przez Centrum Nauki w Trondheim;
- obejrzeli przedstawienie przygotowane przez teatr w Trondheim pt. Ferdydurke na motywach powieści W. Gombrowicza;
Tekst i zdjęcia: DW
Opracowanie WWW: MVS
Gości: 1961

W:2320056     P:2307595
Plan zajęć | Ważne Wydarzenia | Absolwenci | Rekrutacja | Kontakt | Spis treści
Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu

Telefon: (+48 56) 6544791
e-mail : zsmeie@zsmeie.torun.pl