ZSMEiE w Toruniu
Trąba
RyjBuk
Menu ogłoszeń
   Strona główna
Bieżące
   Strona wydarzeń
Ważne wydarzenia
   Rok szkolny 2019 / 2020
   Rok szkolny 2018 / 2019
   Rok szkolny 2017 / 2018
   Rok szkolny 2016 / 2017
   Rok szkolny 2015 / 2016
   Rok szkolny 2014 / 2015
   Rok szkolny 2013 / 2014
   Rok szkolny 2012 / 2013
   Rok szkolny 2011 / 2012
   Rok szkolny 2010 / 2011
   Rok szkolny 2009 / 2010
   Rok szkolny 2008 / 2009
   Rok szkolny 2007 / 2008
   Rok szkolny 2006 / 2007
   Rok szkolny 2005 / 2006
   Rok szkolny 2004 / 2005
   Rok szkolny 2003 / 2004
   Rok szkolny 2002 / 2003
   Rok szkolny 2001 / 2002
   Rok szkolny 2000 / 2001
Z Kroniki ZSMiE
   Lata 1980...1989
   Lata 1970...1979
   Lata 1960...1969

Kronika ZSMEiE - Ważne wydarzenia - Rok szkolny 2005 / 2006

Wystawa pt.: "Bez cenzury - wydawnictwa podziemne w zbiorach naszej biblioteki"
10 - 2005/2006      Wstecz   Menu   Dalej   
Niezależnie od tego czy się głosi, iż bez opozycji demokratycznej nie byłoby Sierpnia i "Solidarności", czy się uważa, że wielką bitwę komunizmowi, wydali sami robotnicy, nie sposób nie stwierdzić, iż kamień węgielny pod masowy, wolny ruch wydawniczy z lat 1980 - 1989 położyli - dzięki umiejętnościom(nabytym zresztą wyłącznie przez praktykę), talentom i wytrwałości - ludzie przedsierpniowego drugiego obiegu.

Andrzej Paczkowski
Cele: zaznajomienie uczniów z istnieniem wydawnictw tzw. drugiego obiegu, zaprezentowanie druków wydawnictw podziemnych, podkreślenie istnienia cenzury w czasach PRL, nawiązanie do obchodów 25 rocznicy Sierpnia 1980, poszerzenie wiedzy uczniów zdobytej na lekcjach historii, zachęcenie do poszerzania wiedzy związanej z tematyką wystawy, wzbogacanie form pracy w ramach Edukacji czytelniczej i medialnej.
W "Zeszycie wystaw" znajdującym się przy ekspozycji zwiedzający mogą wpisywać swoje uwagi i wrażenia dotyczące wystawy.Przy wystawie prowadzone były przez organizatora zajęcia dla uczniów.
Miejsce: biblioteka Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu
Czas trwania wystawy: 27 X - 13 XII 2005 r.
Organizator: Barbara Jackowska - nauczyciel bibliotekarz
Współpraca: Piotr Dobielski i Michał Lewandowski - uczniowie ZSMEiE
Adresaci: uczniowie i nauczyciele ZSMEiE oraz goście zwiedzający wystawę m.in. nauczyciele bibliotekarze Toruńskiego Oddziału Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich.
Wykaz eksponatów: druki wydawnictw podziemnych znajdujących się w zbiorach biblioteki ZSMEiE - druki zwarte i periodyki.
Elementy dodatkowe: teksty uzupełniające zawierające informacje o działających wydawnictwach podziemnych na terenie kraju i w Toruniu, przykłady tytułów druków wydawanych przez te wydawnictwa oraz najważniejsze informacje dotyczące działalności tzw. drugiego obiegu wydawniczego.
Tekst: Barbara Jackowska
Zdjęcia: MVS
Opracowanie WWW: MVS
Gości: 1689

W:2318389     P:2305927
Plan zajęć | Ważne Wydarzenia | Absolwenci | Rekrutacja | Kontakt | Spis treści
Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu

Telefon: (+48 56) 6544791
e-mail : zsmeie@zsmeie.torun.pl