ZSMEiE w Toruniu
Trąba
RyjBuk
Menu ogłoszeń
   Strona główna
Bieżące
   Strona wydarzeń
Ważne wydarzenia
   Rok szkolny 2019 / 2020
   Rok szkolny 2018 / 2019
   Rok szkolny 2017 / 2018
   Rok szkolny 2016 / 2017
   Rok szkolny 2015 / 2016
   Rok szkolny 2014 / 2015
   Rok szkolny 2013 / 2014
   Rok szkolny 2012 / 2013
   Rok szkolny 2011 / 2012
   Rok szkolny 2010 / 2011
   Rok szkolny 2009 / 2010
   Rok szkolny 2008 / 2009
   Rok szkolny 2007 / 2008
   Rok szkolny 2006 / 2007
   Rok szkolny 2005 / 2006
   Rok szkolny 2004 / 2005
   Rok szkolny 2003 / 2004
   Rok szkolny 2002 / 2003
   Rok szkolny 2001 / 2002
   Rok szkolny 2000 / 2001
Z Kroniki ZSMiE
   Lata 1980...1989
   Lata 1970...1979
   Lata 1960...1969

Kronika ZSMEiE - Ważne wydarzenia - Rok szkolny 2004 / 2005

Wizytacja: Podsumowanie hospitacji lekcji religii
25 - 2004/2005      Wstecz   Menu   Dalej   
Dnia 24 lutego 2005 r. w Zespole Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu odbyła się wizytacja Księdza Biskupa Józefa Szamockiego wraz z Wizytatorami: Ks. dr Marianem Wróblewskim - Dyrektorem Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezji Toruńskiej, Ks. Kanonikiem Tadeuszem Partyką - wizytatorem z Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezji Toruńskiej, O. Stanisławem Duszą - wizytatorem z Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezji Toruńskiej, O. Bogdanem Bańdur - Proboszczem parafii pw Świętego Józefa w Toruniu.
Wizytacją zostali objęci katecheci uczący w ZSMEiE: Agnieszka Morisson, Zofia Bańdur, Tomasz Chmielewski. Tematem wizyty była ocena metod pracy katechetów, sposobu radzenia sobie z uczniami i miejsca katechezy w szkole. Ks. Biskup również rozmawiał z Dyrekcją szkoły o osobach hospitowanych aby zapoznać się z wzajemnymi relacjami, problemami i perspektywami rozwoju. Praca katechetów wypadła bardzo pozytywnie w opinii Ks. Biskupa i wizytatorów. Pan Dyrektor podkreślał wspierającą postawę Ks. Proboszcza.
Tekst i zdjęcia: PSJ
Opracowanie WWW: MVS
Gości: 2915

W:2317159     P:2304697
Plan zajęć | Ważne Wydarzenia | Absolwenci | Rekrutacja | Kontakt | Spis treści
Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu

Telefon: (+48 56) 6544791
e-mail : zsmeie@zsmeie.torun.pl