ZSMEiE w Toruniu
Trąba
RyjBuk
Menu ogłoszeń
   Strona główna
Bieżące
   Strona wydarzeń
Ważne wydarzenia
   Rok szkolny 2019 / 2020
   Rok szkolny 2018 / 2019
   Rok szkolny 2017 / 2018
   Rok szkolny 2016 / 2017
   Rok szkolny 2015 / 2016
   Rok szkolny 2014 / 2015
   Rok szkolny 2013 / 2014
   Rok szkolny 2012 / 2013
   Rok szkolny 2011 / 2012
   Rok szkolny 2010 / 2011
   Rok szkolny 2009 / 2010
   Rok szkolny 2008 / 2009
   Rok szkolny 2007 / 2008
   Rok szkolny 2006 / 2007
   Rok szkolny 2005 / 2006
   Rok szkolny 2004 / 2005
   Rok szkolny 2003 / 2004
   Rok szkolny 2002 / 2003
   Rok szkolny 2001 / 2002
   Rok szkolny 2000 / 2001
Z Kroniki ZSMiE
   Lata 1980...1989
   Lata 1970...1979
   Lata 1960...1969

Kronika ZSMEiE - Ważne wydarzenia - Rok szkolny 2003 / 2004

Współpraca międzynarodowa: Pożegnanie uczestników programu LINKING UP
                
35 - 2003/2004      Wstecz   Menu   Dalej   
19 marca 2004 r. to dzień pożegnania uczestników programu LINKING UP oraz gości z Litwy, Ukrainy i Rosji biorących udział w Międzynarodowej Konferencji Programów: Socrates - Comenius i Leonardo da Vinci oraz w Międzynarodowej Wystawie Plastycznej pt. "Cztery Pory Roku".
Goście z Litwy i Ukrainy to przedstawiciele szkół, które wzięli udział w międzynarodowej wystawie prac plastycznych: ze Szkoły Średniej im. Jana Śniadeckiego w Solecznikach (Litwa) oraz z IV Ukraińskiego Gimnazjum Językowego w Charkowie (Ukraina).
Kolejna grupa uczestników konferencji została pożegnana wieczorem podczas wspólnej kolacji polsko - ukraińsko - norweskiej. Podsumowano współpracę w ramach programu Linking Up - for Mobility in Europe oraz podziękowano przedstawicielom dwóch okręgów Sor - Trondelag oraz Tromso za dwuletnią, owocną współpracę w ramach tego bilateralnego programu.
Rozmowy przy stole toczyły się w czterech językach: polskim, rosyjskim, ukraińskim i norweskim. Dużo pracy i śmiechu było podczas tłumaczenia rozmów na poszczególne języki... Wszyscy zaproszeni goście wyrażali się pozytywnie o współpracy ZSMEiE z różnymi krajami w Europie. Wszyscy wyrazili chęć dalszej współpracy, nawiązano nowe kontakty pomiędzy szkołami z Norwegii i Ukrainy, zawiązały się nowe znajomości i przyjaźnie.
Tekst: DW
Zdjęcia: MVS, PSJ
Opracowanie WWW: MVS
Gości: 1593

W:2320129     P:2307668
Plan zajęć | Ważne Wydarzenia | Absolwenci | Rekrutacja | Kontakt | Spis treści
Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu

Telefon: (+48 56) 6544791
e-mail : zsmeie@zsmeie.torun.pl