ZSMEiE w Toruniu
Trąba
RyjBuk
Menu ogłoszeń
   Strona główna
Bieżące
   Strona wydarzeń
Ważne wydarzenia
   Rok szkolny 2019 / 2020
   Rok szkolny 2018 / 2019
   Rok szkolny 2017 / 2018
   Rok szkolny 2016 / 2017
   Rok szkolny 2015 / 2016
   Rok szkolny 2014 / 2015
   Rok szkolny 2013 / 2014
   Rok szkolny 2012 / 2013
   Rok szkolny 2011 / 2012
   Rok szkolny 2010 / 2011
   Rok szkolny 2009 / 2010
   Rok szkolny 2008 / 2009
   Rok szkolny 2007 / 2008
   Rok szkolny 2006 / 2007
   Rok szkolny 2005 / 2006
   Rok szkolny 2004 / 2005
   Rok szkolny 2003 / 2004
   Rok szkolny 2002 / 2003
   Rok szkolny 2001 / 2002
   Rok szkolny 2000 / 2001
Z Kroniki ZSMiE
   Lata 1980...1989
   Lata 1970...1979
   Lata 1960...1969

Kronika ZSMEiE - Ważne wydarzenia - Rok szkolny 2003 / 2004

W Internacie ZSMEiE: Poeta ze Skępego
13 - 2003/2004      Wstecz   Menu   Dalej   
"To co możemy zrobić dla drugiego człowieka,
świadczy o naszej wielkości i sile"
Tegoroczne zaduszki poetycko - muzyczne wychowankowie Internatu ZSMEiE poświęcili mało znanej postaci Gustawa Zielińskiego. Związany ze Skępem poeta, patriota i obywatel ziemski jest kolejnym twórcą po Zofii Szczęsnej, Zbigniewie Herbercie, Bolesławie Leśmianie, Ryszardzie Riedlu i Grzegorzu Ciechowskim, którego poznali i uczcili mieszkańcy internatu.
Nastrojowa scenografia stworzona w klubie internatu z gałęzi, opadłych liści i zniczy otaczających portret Gustawa Zielińskiego sprawiła, że uczestnicy zaduszek przenieśli się na godzinę w jesienną scenerię opuszczonego cmentarza. Muzyka Vivaldiego stanowiła tło dla recytacji wierszy poety ze Skępego oraz wspomnień przygotowanych przez wychowanków. Zaprezentowano jego życie i dokonania jako: romantycznego powstańca listopadowego, zesłańca syberyjskiego, poetę przełomu romantyzmu i pozytywizmu, ziemianina i twórcy biblioteki w Skępem.
W ostatni czwartek listopada uczestnicy zaduszek poetycko - muzycznych przekonali się, że ich małe ojczyzny także mogą być miejscem, w których powstaje niezła poezja, a spojrzenie w historię pozwala odkryć postacie zasługujące na podziw i pamięć.
W spotkaniu przygotowanym przez sekcję naukową samorządu Internatu ZSMEiE w Toruniu (opiekun Jerzy Konopiński) uczestniczyła grupa dziewcząt z Internatu ZSPS i VIII LO, które wspólnie z kolegami przygotowały i recytowały wiersze Gustawa Zielińskiego.


Mirosław KwiatkowskiGustaw Zieliński (1809 - 1881) czynnie uczestniczył w Powstaniu Listopadowym, w trakcie którego dosłużył się stopnia oficerskiego. Zamiast udać się na emigrację, wydzierżawił majątek Kierz koło Skępego. Ponieważ nadal spotykał się z emisariuszami i wspierał popowstaniową partyzantkę, został aresztowany i wyrokiem sądu wojskowego z 29 lipca 1834 r. skazany na utratę praw publicznych, konfiskatę majątku i zesłanie do zachodniej Syberii.
W dniu 20 sierpnia 1834 roku przybył do Tobolska gdzie przeżył rok, a następnie został wysłany do Iszymia w południowej części guberni tobolskiej, gdzie przebywał przez siedem lat. Wrócił do Skępego pod koniec 1942 roku.
Twórczością poetycką zajął się w wyniku powstańczych przeżyć i zajmował się nią z różnym natężeniem prawie do końca życia. Już w drodze na zesłanie napisał dojrzałe artystycznie wiersze "Widok na Powązki" i "Odjazd", a w Tobolsku poemat "Samobójca", w którym zawarł swoje credo i uczucie beznadziejności związanej z klęską młodzieńczych ideałów. Na zesłaniu powstał też cykl wierszy "Stepy" i poemat "Kirgiz", będący szczególnie z uwagi na opisy przyrody tytułem do jego poetyckiej chwały. "Kirgiz" był tłumaczony na języki: niemiecki, czeski, rosyjski, francuski, włoski i angielski, a jako pierwszy poemat o tematyce kazachskiej, jest obecnie szczególnie ceniony w Kazachstanie.
Po powrocie z zesłania Zieliński stał się obywatelem ziemskim, pozytywistą. W roku 1847 otrzymał w spadku dobra Skępskie obejmujące około 15 tys. ha. i uważany był za najbogatszego człowieka w guberni płockiej. Związał się z Towarzystwem Rolniczym Andrzeja Zamojskiego, a w 1857 roku został powołany na członka Rady Przemysłowej Oddziału Rolniczego przy Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych. Było to wielkie wyróżnienie i uznanie. Gustaw Zieliński przebudował dwór w Skępem, a w parku na wzgórzu przy jeziorze postawił budynek zwany potocznie "Pałacykiem". Tam przechowywane były książki, pamiątki historyczne i archiwum rodzinne. Wzorem innych polskich ziemian wspierał szkolnictwo przez założenie szkółki i ochronki. Pomagał młodym niezamożnym fundując stypendia.
Największym osiągnięciem Gustawa Zielińskiego było założenie biblioteki, która od miejsca lokalizacji przyjęła nazwę "Biblioteka Skępska". Księgozbiór ten przetrwał do dziś w zbiorach Towarzystwa Naukowego Płockiego jako Biblioteka im. Zielińskich. Po śmierci Gustawa liczył on 20 tys. tomów. W bibliotece skępskiej przeważały książki historyczne, literatura polska, literatura francuska i historia powszechna. Najcenniejszym działem do czasów współczesnych pozostał dział historyczny zawierający min. pierwsze drukowane kroniki polskie Macieja Miechoty z roku 1521. Wzorując się na Izabeli Czartoryskiej, Gustaw Zieliński wybudował w Skępem specjalny budynek zwany "Belwederem Skępskim" w którym umieścił zbiory. Jest jednym z największych polskich twórców bibliotek XIX wieku.
Tekst i zdjęcia: Mirosław Kwiatkowski
Opracowanie WWW: MVS
Gości: 1687

W:2318360     P:2305898
Plan zajęć | Ważne Wydarzenia | Absolwenci | Rekrutacja | Kontakt | Spis treści
Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu

Telefon: (+48 56) 6544791
e-mail : zsmeie@zsmeie.torun.pl