ZSMEiE w Toruniu
Trąba
RyjBuk
Menu ogłoszeń
   Strona główna
Bieżące
   Strona wydarzeń
Ważne wydarzenia
   Rok szkolny 2019 / 2020
   Rok szkolny 2018 / 2019
   Rok szkolny 2017 / 2018
   Rok szkolny 2016 / 2017
   Rok szkolny 2015 / 2016
   Rok szkolny 2014 / 2015
   Rok szkolny 2013 / 2014
   Rok szkolny 2012 / 2013
   Rok szkolny 2011 / 2012
   Rok szkolny 2010 / 2011
   Rok szkolny 2009 / 2010
   Rok szkolny 2008 / 2009
   Rok szkolny 2007 / 2008
   Rok szkolny 2006 / 2007
   Rok szkolny 2005 / 2006
   Rok szkolny 2004 / 2005
   Rok szkolny 2003 / 2004
   Rok szkolny 2002 / 2003
   Rok szkolny 2001 / 2002
   Rok szkolny 2000 / 2001
Z Kroniki ZSMiE
   Lata 1980...1989
   Lata 1970...1979
   Lata 1960...1969

Kronika ZSMEiE - Ważne wydarzenia - Rok szkolny 2000 / 2001

Konkursy: XXV Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej - Artykuły o Olimpiadzie
3 - 2000/2001      Wstecz   Menu   Dalej   

WIADOMOŚCI ELEKTROTECHNICZNE - ROK LXIX - 2001 nr 9

XXV - jubileuszowa Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej

(17kB)      W dniach 29-30 marca 2001 r. w Zespole Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych im. prof. Sylwestra Kaliskiego w Toruniu odbył się finał XXV Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej. Celem tej olimpiady jest podniesienie kultury technicznej młodzieży, wzajemna wymiana wiedzy i doświadczeń oraz możliwość zdobycia indeksu wyższej uczelni technicznej bez konieczności składania egzaminu wstępnego.
     Honorowy patronat nad olimpiadą objęli: marszałek Senatu RP prof. Alicja Grześkowiak - przewodnicząca komitetu honorowego, senator ziemi toruńskiej prof. Marian Żenkiewicz, poseł Jan Wyrowiński, prezes NBP - prof. Leszek Balcerowicz, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego - Waldemar Achramowicz, kujawsko-pomorski kurator oświaty - Domicela Kopaczewska, wiceprezydent miasta Torunia - Janusz Strześniewski, członek zarządu miasta Torunia - Jerzy Janczarski. Patronat naukowy objęły następujące uczelnie: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Akademia Pedagogiczna w Krakowie, Politechnika Krakowska, Politechnika Śląska. Patronat merytoryczny sprawowały: Regionalna Agencja Poszanowania Energii w Toruniu i Federacja Stowarzyszeń NaukowoTechnicznych w Toruniu.
     Organizatorem olimpiady był Zespół Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu, którego dyrektorem jest mgr Andrzej Skrzypczyk. Przewodniczącym komitetu organizacyjnego olimpiady był mgr inż. Mieczysław Matysiak.
     W uroczystości otwarcia (jak i zakończenia) XXV Ogólnopolskiej OWEiE uczestniczyło wielu zaproszonych gości, a wśród nich: senator ziemi toruńskiej - prof. Marian Żenkiewicz, prezes Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego - Sławomir Broniarz, wiceprzewodniczący Krajowej Sekcji Oświaty NSZZ "Solidarność" - Ryszard Grzywiński, członek zarządu miasta Torunia - Jerzy Janczarski, dyrektor gabinetu Urzędu Marszałkowskiego - Ryszard Rosiński, dyrektor delegatury toruńskiej Kujawsko-Pomorskiego Kuratorium Oświaty - Jerzy Józków, wizytator Kuratorium Oświaty Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Barbara Wolska, prodziekan Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej - dr inż. Andrzej Skiba, prof. ATR w Bydgoszczy - Włodzimierz Jabłoński, prezes Agencji Poszanowania Energii w Toruniu - dr inż. Andrzej Jeziorski, przedstawiciel Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, dyrektor firmy Apator SA - Mirosław Nowak, inspektor Wydziału Oświaty w Toruniu - Janusz Pleskot.
     Olimpiadę zaszczycił swoją obecnością jej pierwszy organizator i były wicedyrektor Zespołu Szkół Elektrycznych nr 2 w Krakowie - mgr inż. Tadeusz Wurst, który przedstawił historię odbywającej się po raz XXV Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej oraz dokonał uroczystego otwarcia olimpiady.
     W XXV Ogólnopolskiej OWEiE wzięło udział 150 uczestników z 45 szkół oraz 60 towarzyszących im opiekunów. Młodzież rywalizowała w dwóch grupach: elektrycznej i elektronicznej. W regulaminie olimpiady przewidziano dwa stopnie konkursu:
   - Pierwszy stopień - eliminacje szkolne, które wyłoniły po dwóch uczestników w każdej grupie.
   - Drugi stopień obejmował trzy etapy: rozwiązywanie zadań testowych, wykonywanie ćwiczeń laboratoryjnych oraz finał ustny przed komisją konkursową, uczestnikami i publicznością. Zadania testowe oraz pytania finałowe zostały przygotowane przez pracowników naukowych wyższych uczelni technicznych, na podstawie propozycji opracowanych przez nauczycieli szkół biorących udział w olimpiadzie. Ćwiczenia laboratoryjne przygotował komitet organizacyjny olimpiady w Zespole Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu.
     W skład komisji konkursowej wchodzili pracownicy naukowo-dydaktyczni wyższych uczelni oraz zgodnie z regulaminem, nauczyciele - opiekunowie grup uczniowskich szkoły, która organizowała olimpiadę w roku poprzednim i szkoły, która podjęła się organizacji następnej olimpiady. Przewodniczącym komisji konkursowej XXV Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej był dr hab. inż. Kazimierz Jaracz, prof. nadzw. Akademii Pedagogicznej w Krakowie.
     Przewodniczącą Sekcji Elektrycznej była dr inż. Anna Bułat - pracownik naukowo-dydaktyczny Politechniki Krakowskiej. W skład jury grupy elektrycznej weszli: prof. dr hab. Wacław Bała z Instytutu Mikroelektroniki UMK w Toruniu, mgr inż. Jerzy Jakubów z Zespołu Szkół Elektrycznych w Nisku, inż. Janina Szymanowicz z Zespołu Szkół Łączności w Gliwicach, mgr Wiesław Dwojacki z Zespołu Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu.
     Przewodniczącym Sekcji Elektronicznej był dr inż. Bogusław Wiśniewski - pracownik naukowo-dydaktyczny Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
     W skład jury grupy elektronicznej weszli: dr inż. Marek Zieliński z Instytutu Mikroelektroniki UMK w Toruniu, inż. Cecylia Wojtowicz z Zespołu Szkół Zawodowych w Rudzie Śląskiej, inż. Jerzy Gola z Zespołu Szkół Technicznych w Katowicach, mgr inż. Anna Kozłowska z Zespołu Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu.
     Sponsorzy nagród dla laureatów i finalistów ufundowali dodatkowe nagrody:
   - Nagrodą przewodniczącego ZG ZNP Sławomira Broniarza dla najlepszego elektronika - Tomasza Malesińskiego był skaner, a dla jego opiekuna - radiomagnetofon.
   - Nagrodami wiceprzewodniczącego Krajowej Sekcji Oświaty NSZZ "Solidarność" - Ryszarda Grzywińskiego dla najlepszego elektryka Dominika Mostowca oraz jego opiekuna były nagrody książkowe.
   - Nagrodą senatora - prof. Mariana Żenkiewicza dla najlepszego finalisty regionu toruńskiego - Zbigniewa Basy, ucznia Zespołu Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu, była 3-tomowa encyklopedia,
   - Nagrodą dyrektora firmy Anko-System Jerzego Łapkiewicza była kamera cyfrowa do komputera.
     Głównymi nagrodami dla laureatów olimpiady są indeksy na wyższe uczelnie techniczne w Polsce. Stosowne uchwały senatów uczelni technicznych są podejmowane od wielu lat.
     Nagrody i wyróżnienia laureatom i finalistom olimpiady wręczali: prof. Marian Żenkiewicz - senator ziemi toruńskiej oraz prof. Kazimierz Jaracz - przewodniczący komisji konkursowej olimpiady.
     Sponsorami olimpiady oraz nagród rzeczowych byli: Urząd Miasta Torunia, Kujawsko-Pomorskie Kuratońum Oświaty, prezes NBP prof. Leszek Balcerowicz, senator ziemi toruńskiej prof. Marian Żenkiewicz, Zakład Energetyczny SA, Apator SA, Miejska Oczyszczalnia Ścieków, PZU SA, Multiko, Lenze Systemy Automatyki, W.A.S. Wietmarscher, Telekomunikacja Polska SA, Biogaz, Usługi Multimedialne i Reklamowe Cameraman, Big Bank Gdański Oddział III Toruń, Elbor, Firma Kontakt SA, Przedsiębiorstwo Toruń-Pacific, TPW Yinpol, Hurtownia Artykułów Drogeryjnych "Hektor", Gospodarstwo Ogrodnicze M.J. Stankiewicz Anko-System, Planetarium w Toruniu.
     Poza częścią oficjalną olimpiady opiekunowie i uczniowie mieli możliwość zapoznania się z historią i zabytkami Torunia. Komitet organizacyjny olimpiady zorganizował dla jej uczestników wycieczkę do Ciechocinka, seans w toruńskim planetarium oraz zwiedzanie toruńskiej starówki. Olimpiada umożliwiła nawiązanie wielu kontaktów na płaszczyźnie zawodowej i towarzyskiej. Uczestnicy mieli możliwość sprawdzenia swoich wiadomości oraz wymiany doświadczeń. Finaliści zaprezentowali wysoki poziom wiedzy i umiejętności praktycznych.
     Honorowym gościem XXV Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej był jej pierwszy organizator mgr inż. Tadeusz Wurst - były wicedyrektor Zespołu Szkół Elektrycznych nr 2 w Krakowie. Podzielił się on swoimi doświadczeniami i wspomnieniami dotyczącymi historii olimpiady. Komitet organizacyjny - doceniając zasługi pierwszego organizatora, który przyczynił się do zaistnienia olimpiady - uhonorował go albumowym wydaniem "Quo vadis", wyrażając w ten sposób swoją wdzięczność i uznanie.
     Olimpiada ta była jubileuszową i ta dostojna rocznica była odczuwalna na każdym jej etapie.
     W imieniu całej społeczności szkolnej Zespołu Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu składamy serdeczne podziękowanie wszystkim osobom i instytucjom, które pomogły w organizacji i przeprowadzeniu XXV Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej.

Kazimierz Jaracz - Akademia Pedagogiczna w Krakowie
Mieczysław Matysiak - Zespół Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu

 
WIADOMOŚCI ELEKTROTECHNICZNE - ROK LXX - 2002 nr 1-2

Srebrny Jubileusz Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej

     W najstarszej polskiej uczelni - Uniwersytecie Jagiellońskim - na inauguracji roku akademickiego 1972/73 proklamowano rok 1973 rokiem nauki polskiej. Wybór taki uzasadniały trzy ważne rocznice: 500-lecie urodzin Mikołaja Kopernika, 200-lecie Komisji Edukacji Narodowej, 100-lecie utworzenia Polskiej Akademii Umiejętności. W bloku imprez organizowanych z tej okazji w Krakowie, w Zespole Szkół Elektrycznych nr 2 w Nowej Hucie, została zorganizowana pierwsza Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej. Od tej pory minęło już 29 lat.
     Pierwsza olimpiada miała formę konkursu międzyszkolnego regionu krakowskiego, w którym wzięły udział cztery szkoły. W każdej następnej olimpiadzie uczestniczyło coraz więcej szkół. Organizatorami pierwszych olimpiad były następujące szkoły: ZSE nr 2 w Krakowie (1973 i 1974 r.), Technikum Energetyczne w Krakowie (1975 r.), Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Skawinie (1976 r.), ZSEM w Nowym Sączu (1977 r.).
     Do tej pory Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej odbyła się w następujących miejscowościach: Kraków (7 razy), Skawina, Rzeszów (3 razy), Biłgoraj, Krosno, Nowy Sącz (2 razy), Tarnów (2 razy), Mielec, Lublin, Kielce, Wałbrzych, Gliwice, Nisko (2 razy), Toruń. Szkołami, które kilkakrotnie były organizatorami olimpiad, są: Zespół Szkół Elektrycznych nr 2 w Krakowie (3 razy), Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Rzeszowie (3 razy), Zespoły Szkół Elektrycznych w Nowym Sączu, Nisku, Tarnowie oraz Zespół Szkół Elektrycznych nr l w Krakowie (po 2 razy).
     W nowym tysiącleciu jubileuszową, XXV Olimpiadę Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej organizował Zespół Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu - mieście tak blisko związanym z działalnością Mikołaja Kopernika. W XXV Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej uczestniczyło 77 szkół, w grupie elektrycznej - 38 szkół z 34 miejscowości, w grupie elektronicznej - 39 szkół z 35 miejscowości.
     Każda olimpiada składa się z czterech etapów. Pierwszym etapem jest etap wyłaniania dwuosobowych zespołów elektryków i elektroników w każdej szkole, która jest zainteresowana uczestnictwem w olimpiadzie. Drugim etapem jest test pisemny, który ustala listę rankingową 12 najlepszych elektryków i elektroników. Są oni dopuszczani do ćwiczeń laboratoryjnych. Po tych ćwiczeniach wyłania się po sześciu olimpijczyków w grupie elektrycznej i elektronicznej, którzy dochodzą do finału ustnego - publicznego. Po tym etapie ustalana jest kolejność miejsc indywidualnie i zespołowo.
     W skład komisji konkursowych sprawdzających testy, oceniających realizację ćwiczeń laboratoryjnych i oceniających odpowiedzi ustne wchodzą pracownicy naukowo-dydaktyczni wyższych uczelni, nauczyciele ze szkoły, która organizowała olimpiadę poprzednio, i szkoły, która będzie organizatorem następnej olimpiady.
     Nagrodami są dyplomy, nagrody rzeczowe, indeksy na wyższe uczelnie. Senaty wielu uczelni w Polsce podejmują uchwały, w których wyrażają zgodę na przyjmowanie finalistów i laureatów olimpiad na uczelnię bez konieczności zdawania egzaminu wstępnego. Olimpiadom towarzyszą imprezy kulturalne oraz atrakcyjne wycieczki. Honorowy patronat nad olimpiadami obejmują najwyżsi przedstawiciele władz, rektorzy uczelni, stowarzyszeń naukowotechnicznych i innych. Poszczególne komitety organizacyjne tworzą dokumentację olimpiady w postaci kroniki olimpiady oraz innych opracowań (biuletyny internetowe lub płyty kompaktowe).
     Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej są instrumentem mobilizującym i aktywizującym zdolną młodzież, przyszłych elektryków i elektroników do poszerzania i pogłębiania wiedzy z elektrotechniki i elektroniki. Stanowić oni będą przyszłą elitę inżynierów i naukowców w tych dyscyplinach w Polsce. Wysoko cenione jest wspieranie Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej przez organizacje naukowo-techniczne, a w szczególności przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich.
     Organizatorem następnej, XXVI Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej będzie Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Katowicach.

Kazimierz Jaracz - Akademia Pedagogiczna w Krakowie
Tadeusz Wurst - Zespół Szkół Elektrycznych nr 2 w Krakowie

 
AMPEREK - ROK VIII - marzec 2001 nr 1

XXV Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej - Toruń 2001

     W dniu 29 marca 2001 r. Zespół Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu przeprowadzi XXV Ogólnopolską Olimpiadę.
     Komitet honorowy olimpiady tworzą:
Przewodniczący Komitetu:
   - Marszałek Senatu Reczypospolitej Polskiej Pani Alicja Grześkowiak
Członkowie:
   - Senator Rzeczypospolitej Polskiej Pan Marian Żenkiewicz
   - Poseł Rzeczypospolitej Polskiej Pan Jan Wyrowiński
   - Prezes Narodowego Banku Polskiego Pan Leszek Balcerowicz
   - Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pan Waldemar Achramowicz
   - Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty Pani Domicela Kopaczewska
   - V-ce Prezydent Miasta Torunia Pan Janusz Strześniewski
   - Członek Zarządu Miasta Torunia Pan Jerzy Janczarski
     W olimpiadzie weźmie udział 160 uczniów z ponad 40 szkół średnich technicznych z całej Polski. Celem olimpiady jest rozwijanie wśród uczniów szkół średnich elektrycznych zainteresowań wiedzą elektryczną i elektroniczną oraz podnoszenie poziomu kultury technicznej. Przewodniczącym komisji konkursowej olimpiady jest dr hab. inż. Kazimierz Jaracz, prof. nadzw. Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Przewodniczącą sekcji elektrycznej jest dr inż. Anna Bułat, pracownik naukowy Politechniki Krakowskiej. Sekcji elektronicznej przewodniczy dr inż. Bogusław Wiśniewski - pracownik naukowy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
     Przewidziano dwa stopnie konkursu. Pierwszy stopień to eleminacje szkolne, które wyłoniły po dwóch uczestników w każdej grupie. Drugi stopień obejmuje trzy etapy:
   - rozwiązywanie zadań testowych,
   - wykonywanie ćwiczeń laboratoryjnych
   - odpowiedzi ustne w finale przed publicznością.
     Laureaci olimpiady - na podstawie uchwał senatów wielu wyższych uczelni, zostaną przyjęci na studia bez postępowania kwalifikacyjnego.
Opracowanie: MVS
Gości: 6498

W:2319719     P:2307258
Plan zajęć | Ważne Wydarzenia | Absolwenci | Rekrutacja | Kontakt | Spis treści
Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu

Telefon: (+48 56) 6544791
e-mail : zsmeie@zsmeie.torun.pl