ZSMEiE w Toruniu

Strona główna   -    Email
  Poprawki | Przedmioty | Zadania | Klasówki | Programy | Wycieczki | Archiwum | O nas | L: 10185  
Strona przedmiotowa elektrycznych przedmiotów zawodowych  
 
Wybór
Strona główna
2011 / 2012
2010 / 2011
2007 / 2008
2006 / 2007
2005 / 2006
2004 / 2005
2003 / 2004
2002 / 2003
2001 / 2002
2000 / 2001
 
 
Wycieczki zawodowe

Rok szkolny 2003 / 2004 - wycieczki zawodowe

3 października 2003 r. - MIEJSKA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW - TORUŃ:

Organizator: mgr inż. Zdzisław Mołdoch
Opiekunowie: Zdzisław Mołdoch, Michał Strom
Klasa : 4i, 4h - elektrotechnika przemysłowa

W piątek 3 października 2003 r. uczniowie klas IVh i IVi Technikum Elektrycznego brali udział w wycieczce przedmiotowej do Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Toruniu przy Szosie Bydgoskiej. Okazało się, że oczyszczalnia jest w całości zautomatyzowana, więc uczniowie-elektrycy mogli się tu wiele nauczyć i potwierdzić nabyte wcześniej wiadomości.
oś
Na terenie Oczyszczalni
4i
Klasa 4i przed wejściem głównym

Zwiedzanie zakładu rozpoczęliśmy od dyspozytorni, skąd dyżurny pracownik czuwa nad prawidłowym przebiegiem procesu technologicznego oczyszczania ścieków. Wszystkie obiekty zakładu są umieszczone na specjalnej tablicy, gdzie można obserwować stan ich pracy. Sterowanie wszystkimi urządzeniami może odbywać się poprzez komputer. Kolejnym etapem wycieczki było zapoznanie się z urządzeniami elektrycznymi rozmieszczonymi w terenie. Do ciekawszych należały napędy różnych urządzeń i rozdzielnie elektryczne.

21 maja 2004 r. - ELEKTROWNIA WODNA - WŁOCŁAWEK:

Organizator: mgr inż. Teresa Matysiak
Opiekunowie: Teresa Matysiak, Michał Strom
Klasa : 4k - elektrotechnika przemysłowa

Elektrotechnika to nauka o szeroko pojętej elektryczności. Nie byłoby elektroniki, energetyki i wielu innych działów elektrotechniki, gdyby nie było energi elektrycznej, którą wytwarza się między innymi w elektrowniach. Nawet najlepsza teoria i wykład nie jest w stanie zastąpić praktyki i naocznej obserwacji. Od wielu lat uczniowie naszej szkoły biorą udział w wycieczkach zawodowych do zakładów pracy. Tym razem był to zakład, w którym wytwarza się energię elektryczną, czyli elektrownia. 21 maja 2004 r. byliśmy we Włocławku, w tamtejszej elektrowni wodnej. Na miejsce dojechaliśmy autobusem.
Zanim jednak trafiliśmy do elektrowni, udaliśmy się najpierw do miejsca, gdzie zginął męczeńską śmiercią ksiądz Jerzy Popiełuszko.
ew
Uczestnicy wycieczki
4k
Przy krzyżu upamiętniającym śmierć ks. Jerzego Popiełuszki

Po terenie elektrowni wodnej oprowadził nas jeden z jej pracowników. Jego opowiadanie o urządzeniach elektrowni oraz o jej historii zaciekawiło nawet uczniów - elektroników. Zapoznaliśmy się z całym procesem wytwarzania energii elektrycznej w elektrowniach wodnych oraz z pracą takich urządzeń jak między innymi: turbina, wzbudnica, generator, transformator, zabezpieczenia i urządzenia serujące ich pracą. Jedną z większych atrakcji tej wycieczki było bez wątpienia obejrzenie konstrukcji zapory wodnej i jej wnętrza. Wędrówka korytarzami wewnątrz zapory miała miejsce nawet na głębokości kilku metrów pod poziomem dna Wisły. Gdy wyszliśmy "spod wody" suchą stopą na powierzchnię, był już czas na powrót do Torunia. Jeszcze tylko pamiątkowe zdjęcie koło wirnika turbiny (niestety sporo mniejszej - z innej elektrowni), pożegnanie się z naszym przewodnikiem i w drogę...

26 maja 2004 r. - MAŁA ELEKTROWNIA WODNA "MEW" - BYDGOSZCZ:

Organizator: mgr inż. Michał Strom
Opiekunowie: Maria Kmiecikowska, Michał Strom, Zdzisław Mołdoch
Klasa : 4h, 4i - elektrotechnika przemysłowa

Elektrownie wodne pozwalają wytwarzać energię elektryczną w bardzo "czysty" sposób. Nie stanowią one praktycznie żadnego obciążenia dla naturalnego środowiska. W naszej szkole, zwłaszcza na przedmiotach zawodowych, zwracamy szczególną uwagę na zagadnienia związane z ekologią i ochroną środowiska naturalnego. Aby bardziej uczulić młodzież na te zagadnienia organizowane są w ramach przedmiotów zawodowych wycieczki do różnych zakładów pracy (związanych z zawodem). Elektrownie wodne są takim miejscem, gdzie można wskazać wiele przykładów związanych z ochroną środowiska i ekologią.
ew
Stara część elektrowni z 1904 r.
4h
Grupa uczestników (4h)

26 maja 2004 r. dwie klasy o specjalności elektrycznej (4h oraz 4i) były na wycieczce w Małej Elektrowni Wodnej (MEW) w Czersku Polskim (obecnie jest to dzielnica Bydgoszczy w pobliżu ujścia Brdy do Wisły). Zapoznaliśmy się tu nie tylko z praktyczną stroną wytwarzania i przetwarzania energi elektrycznej (praca generatorów, zabezpieczeń transformatorów, zagadnienia gospodarki wodnej), ale i z wpływem elektrowni na środowisko naturalne (między innymi brak zanieczyszczeń oraz przepławki dla ryb). Duże zainteresowanie wzbudziła stara część elektrowni z 1904 r., która nadal jest sprawna i cały czas pracuje. Oczywiście niektóre części zostały już wymienione na nowe np. przekładnia o konstrukcji żeliwnej z drewnianymi zębami. Inną nie mniej ciekawą rzeczą jest jaz o konstrukcji, która w Europie jest jedną z dwóch (jedyną jeszcze działającą). Mimo, że tak ciekawe rzeczy możnaby oglądać o wiele dłużej, musieliśmy w końcu wrócić do Torunia.

3 czerwca 2004 r. - MIEJSKA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW - TORUŃ:

Organizator: mgr inż. Zdzisław Mołdoch
Opiekunowie: Zdzisław Mołdoch, Michał Strom
Klasa : 1d - elektronika

3 czerwca 2004 r. odbyła się kolejna wycieczka przedmiotowa do Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Toruniu usytuowanej przy Szosie Bydgoskiej. Tym razem jej uczestnikami byli uczniowie klasy Id technikum. Wycieczka miała dwa zasadnicze cele. Pierwszym było zapoznanie się z urządzeniami elektrycznymi i elektronicznymi znajdującymi się na terenie zakładu, a przede wszystkim z urządzeniami automatuki i sterowania procesem technologicznym.
oś
Teren Oczyszczalni
1d
Klasa 1d przed wejściem do MOŚ

Drugim, równie ważnym celem było zapoznanie się z wpływem zakładu na środowisko naturalne oraz zwrócenie uwagi na ważność ekologii. Oczyszczalnia jest zakładem, który działa odwrotnie niż wszystkie pozostałe, mianowicie wszystkie inne zakłady zanieczyszczają środowisko a oczyszczalnia wprost przeciwnie - oczyszcza wszelkie zanieczyszczenia. Zwiedzanie zakładu rozpoczęliśmy od dyspozytorni, skąd dyżurny pracownik czuwa nad prawidłowym przebiegiem procesu technologicznego oczyszczania ścieków. Wszystkie obiekty zakładu są umieszczone na specjalnej tablicy, gdzie można obserwować stan ich pracy. Sterowanie wszystkimi urządzeniami może odbywać się poprzez komputer. Następnie udaliśmy się na teren zakładu, gdzie zapoznaliśmy się z procesem technologicznym oczyszczalni obserwując pracujące urządzenia. Udało się również obejrzeć część urządzeń "od środka" gdyż były w trakcie przeglądu technicznego lub remontu.

 
 
Poprawki | Przedmioty | Zadania | Klasówki | Programy | Wycieczki | Archiwum | O nas |
Copyright 2010 - MVS          Powrót do strony ZSMEiE      FinerDesign