ZSMEiE w Toruniu

Strona główna   -    Email
  Poprawki | Przedmioty | Zadania | Klasówki | Programy | Wycieczki | Archiwum | O nas | L: 10185  
Strona przedmiotowa elektrycznych przedmiotów zawodowych  
 
Wybór
Strona główna
2011 / 2012
2010 / 2011
2007 / 2008
2006 / 2007
2005 / 2006
2004 / 2005
2003 / 2004
2002 / 2003
2001 / 2002
2000 / 2001
 
 
Wycieczki zawodowe

Rok szkolny 2001 / 2002 - wycieczki zawodowe

6 marca 2002 r. - ZAKŁAD ENERGETYCZNY - TORUŃ:

Organizator: Dyrekcja ZSMEiE, Komisja Elektrycznych Przedmiotów Zawodowych
Opiekun: Michał Strom
Klasa : 5h - energoelektronika

Szkolenie w zakresie ratowania porażonych prądem elektrycznym stało się już w naszej szkole tradycją. Dzięki uprzejmości Kierownictwa Zakładu Energetycznego w Toruniu zajęcia w tym zakresie odbywają się na terenie zakładu. Jak zawsze, aby przejść do praktyki należy zapoznać się z tworią. Po krótkim instruktażu odbywały się ćwiczenia praktyczne. Obiektem ćwiczeń był manekin wyposażony w czujniki połączone z komputerem. Wyniki były wyświetlane na bieżąco na monitorze komputera. "Bezlitosna maszyna" wykrywała każdy nawet najdrobniejszy błąd. Jeżeli wziąć pod uwagę, że od jakości pomocy często zależy życie ratowanego, więc wszyscy ze zrozumieniem analizowali swoje błędy. W drugiej części zajęć zapoznaliśmy się z pracą Zakładu Energetycznego, a przede wszystkim z pracą w dyspozytorni.
ek
Wykres obrazujący jakość reanimacji
5h
Uczniowie klasy 5h w czasie ćwiczeń

Rozpoznanie stanu porażonego
Reakcja ratownika lub osoby udzielającej pomocy (pierwsza pomoc medyczna) musi być natychmiastowa. Czas na uratowanie ludzkiego życia to 3 minuty. W ciągu tego czasu ratownik musi sprawdzić tętno, oddech i wezwać pomoc pogotowia ratunkowego. Tętno sprawdzamy na szyi dwoma palcami wskazującymi (nie należy tego robić kciukiem, bo posiada on własne tętno). Oddech sprawdza się przykładając policzek do ust lub nosa poszkodowanego, obserwując zarazem klatkę piersiową.

Działanie prądu na organizm ludzki zależy od:

 • natężenia prądu rażenia
 • rodzaju prądu
 • czasu działania prądu rażenia
 • stanu psychofizycznego człowieka
 • częstotliwości sieci
Sktuki działania prądu elektrycznego:
 • fizyczne - popażenia
 • chemiczne - elektroliza krwi
 • biologiczne - skurcze mięśni
Działanie prądu na organizm ludzki i jego skutki:
 • działanie na układ krążenia powoduje elektrolizę krwi
 • działanie na układ nerwowy powoduje skurcze mięśni
 • działanie cieplne na organizm powoduje ścinanie białka oraz zagotowanie się płynów ustrojowych
 • działanie na wzrok powoduje urazy mechaniczne (pośrednie)
5h
Uczniowie klasy 5h w czasie ćwiczeń
ek
Tabela podsumowująca parametry reanimacji

Reanimacja - jeden ratownik
Należy sprawdzić, czy poszkodowany nie ma w ustach ciał obcych. Następnie należy odchylić głowę rannego, poszkodowanego do tyłu, do pierwszego oporu w celu udrożnienia dróg oddechowych. Oczywiście poszkodowany musi leżeć na twardym podłożu. Rozpoczynając masaż serca należy dwukrotnie uderzyć pięśią w klatkę piersiową. Jeżeli to nie skutkuje zaczynamy reanimację. Dwa wdechy około 0,6 - 1,0 litra powietrza, po czym 15 razy uciskamy klatkę piersiową trzy palce powyżej splotu słonecznego. Czynności te powtarzamy do czasu przywrócenia akcji serca lub do przyjazdu karetki pogotowia. Jeżeli uda nam się akcję serca przywrócić należy poszkodowanego ułożyć w pozycji bocznej ustalonej.

Reanimacja - dwóch ratowników
Reanimacja z udziałem dwóch ratowników jest znacznie łatwiejsza niż w pojedynkę, gdyż osoby dzielą się czynnościami. W przypadku stwierdzenia bezdechu i braku akcji serca przystępujemu do reanimacji. Podstawowe czynności są identyczne jak w przypadku jednego ratownika. Różnica polega na stosunku wdechów do uciśnęć serca 1/5 ( z tym że najpierew wykonujemy 2 wdechy i 2 uderzenia pięścią w klatkę piersiową) Następnie wykonujemy 1 wdech na 5 ucisków klatki piersiowej. Nie można zapomnieć o sprawdzaniu czy poszkodowanemu nie wróciły podstawowe czynności życiowe. Gdy to nastąpi wykonujemy 2 oddechy wspomagające. W zależności od stanu poszkodowanego układamy go w pozycji bocznej ustalonej lub na wznak z głową przechyloną na bok.

Zakładowa Dyspozytornia Ruchu (ZDR)
Po zapoznaniu się z zasadami udzielania pierwszej pomocy, udaliśmy się do Zakładowej Dyspozytorni Ruchu. Jest to główne centrum zarządzania energią - mózg zakładu. Z tego miejsca, za pomocą łączności światłowodowej wyadawane są polecenia do poszczególnych rejonów energetycznych. Na wielkiej mapie sieci energetycznej zaznaczone są najważniejsze punkty odbioru energii oraz dostawcy. Zakład Energetyczny Toruń jako pierwszy wprowadził wykonywanie wszelkich prac pod napięciem w całym jego zakresie. Dlatego została zwiększona pewność zasilania, a wyłączenia zostały ograniczone do niezbędnego minimum. Dzięki pierśieniowemu zasilaniu odbiorców i ciągłym monitowaniu sieci za pomocą systemu komputerowego istnieje większa pewność zasilania odbiorców. Odbyta wycieczka była ciekawym doświadczeniem, które ukazało nam nowe spojrzenie na pracę energetyka. Także przybliżyła nam sprawę ratowania życia ludzkiego, które, jak wiadomo, jest najcenniejszą wartością.

 
 
Poprawki | Przedmioty | Zadania | Klasówki | Programy | Wycieczki | Archiwum | O nas |
Copyright 2010 - MVS          Powrót do strony ZSMEiE      FinerDesign