ZSMEiE w Toruniu

Strona główna   -    Email
  Poprawki | Przedmioty | Zadania | Klasówki | Programy | Wycieczki | Archiwum | O nas | L: 10369  
Strona przedmiotowa elektrycznych przedmiotów zawodowych  
 
Wybór
Strona główna
2011 / 2012
2010 / 2011
2007 / 2008
2006 / 2007
2005 / 2006
2004 / 2005
2003 / 2004
2002 / 2003
2001 / 2002
2000 / 2001
 
 
Wycieczki zawodowe

Rok szkolny 2000 / 2001 - wycieczki zawodowe

27 pażdziernika 2000 r. - REJON ENERGETYCZNY - TORUŃ:

Organizator: Michał Strom
Opiekun: Michał Strom
Klasa : 5h - energoelektronik

Dnia 27 października 2K (rok 2000) w ramach zajęć (elektryczne przedmioty zawodowe) odbyła się wycieczka do Rejonu Energetycznego w Toruniu. Uczniowie naszej klasy zapoznali się z pracą w dyspozytorni ZE.
5h
Klasa 5h Rejonem Energetycznym w Toruniu przy pl. Fryderyka Skarbka

8 listopada 2000 r. - REJON ENERGETYCZNY - TORUŃ:

Organizator: Michał Strom
Opiekun: Michał Strom
Klasa : 5i - elektrotechnika przemysłowa

Dnia 8 listopada 2K w ramach zajęć (elektryczne przedmioty zawodowe) odbyła się wycieczka do Rejonu Energetycznego w Toruniu. Uczniowie naszej klasy zapoznali się ze schematem przedstawiającym zasilanie Rejonu Toruń napięciem 15 kV oraz miasta Toruń napięciem 0,4 kV. Zapoznaliśmy się również z pracą systemu energetycznego i pracą ludzi obsługujących wszystkie urządzenia zapewniające ciągłość dostawy energii elektrycznej.
5i
Klasa 5i przed Rejonem Energetycznym w Toruniu przy pl. Fryderyka Skarbka

Podziękowania
Dziękujemy Kierownikowi Oddziału Rejonowej Dyspozycji Ruchu panu Sławomirowi Wiśniewskiemu za ciekawe i wnikliwe zaprezentowanie zagadnień związanych z pracą systemu energetycznego.
Uczniowie klas 5i oraz 5 h

9 listopada 2000 r. - ELEKTROWNIA WODNA "MEW" - BYDGOSZCZ:

Organizator: Anna Wiśniewska
Opiekun: Anna Wiśniewska (geografia) i Michał Strom
Klasa : 3i - elektrotechnika przemysłowa

Po krótkiej podróży tzw. pociągiem znaleźliśmy się na stacji Bydgoszcz Łęgnowo. Po krótkim spacerze dotarliśmy do Elektrowni Wodnej MEW, gdzie powitał nas tata jednego z uczniów klasy 3i Krzysztofa Gajka - Pan Gajek. Pracownicy Elektrowni zapoznali uczniów naszej klasy z pracą zakładu oraz działaniem wszystkich urządzeń tam zastosowanych: między innymi generatory syanchroniczne i asynchroniczne, transformatory, rozdzielnia, zabezpieczenia, turbiny Kaplana i Francisa oraz wielu innych.
3i
Klasa 3i przed Elektrownią wodną MEW w Bydgoszczy

27 listopada 2000 r. - ELEKTROWNIA WODNA "MEW" - BYDGOSZCZ:

Organizator: Michał Strom
Opiekun: Michał Strom i Rajmund Dorau
Klasa : 3h - energoelektronika

Od samego rana leje deszcz, ale mimo to z dobrymi humorami znaleźliśmy się na stacji Bydgoszcz Łęgnowo. Właściwie dzielnica ta nosi nazwę CZERSKO POLSKIE. Po kilku minutach slalomu pomiędzy kałużami dotarliśmy do Elektrowni Wodnej MEW. Na miejscu powitał nas właściciel elektrowni - Pan Steinmetz. Zapoznaliśmy się z historią elektrowni rozpoczynającą się w roku 1905. Zakład obecnie składa się z doóch części: pierwsza to stara elektrownia wodna pracująca obecnie na potrzeby własne, druga naowa - wybudowana kilka lat temu. Po zwiedzeniu całej elektrowni i zapoznaniu się z jej pracą i obsługą, wróciliśmy na stację kolejową a następnie do Torunia. Deszcz pada nadal, ale wszyscy jesteśmy zadowoleni z odbytej wycieczki.
CHCEMY WIĘCEJ TAKICH WYCIECZEK!
3h
Klasa 3h przed jazem elektrowni wodnej MEW w Bydgoszczy

20 marca 2001 r. - ZAKŁAD ENERGETYCZNY - TORUŃ:

Organizator: Dyrekcja ZSMEiE, Komisja Elektrycznych Przedmiotów Zawodowych
Opiekun: Michał Strom
Klasa : 5i - elektrotechnika przemysłowa

Dnia 20 marca 2001 r. w ramach zajęć (elektryczne przedmioty zawodowe) odbyła się wycieczka do Zakładu Energetycznego w Toruniu. Głównym celem wycieczki było przeszkolenie uczniów w zakresie ratowania osób porażonych prądem elektrycznym. Ucniowie mieli okazję być przeszkoleni oraz pogłębić swoje wiadomości w zakresie nowoczesnego ratownictwa. Głównym atutem przeszkolenia była możliwość wykonania ćwiczeń na manekinie sterowanym komputerowo. Aparatura elektroniczna sprzężona z odpowiednio oprogramowanym komputerem pozwalała na pomiar wszystkich istotnych parametrów między innymi ilość powietrza i częstotliwość oddechów w czasie sztucznego oddychania oraz siła ucisku i rytm masażu serca.
5i
Klasa 5i przed Zakładem Energetycznym w Toruniu przy pl. Bema 128
5i
Uczniowie 5i w czasie ćwiczeń reanimacji na manekinie.

Druga część wizyty w Zakładzie Energetycznym polegała na zapoznaniu uczniów z pracą ZE. Tutaj zapoznaliśmy się ze schematem przedstawiającym zasilanie napięciem 400, 220 i 110 kV terenu byłych województw toruńskiego i włocławskiego. Zapoznaliśmy się również z pracą systemu energetycznego i pracą ludzi obsługujących wszystkie urządzenia zapewniające ciągłość dostawy energii elektrycznej.

 
 
Poprawki | Przedmioty | Zadania | Klasówki | Programy | Wycieczki | Archiwum | O nas |
Copyright 2010 - MVS          Powrót do strony ZSMEiE      FinerDesign