Rysunek techniczny - rysunek wykonywany zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami, podający kształt, wymiary, materiał i inne dane niezbędne do wykonania przedmiotu lub urządzenia.

     Rysunek techniczny jest specjalnym rodzajem rysunku wykonywanego według ustalonych zasad i przepisów. Dzięki zwięzłemu i przejrzystemu wyrażaniu kształtów i wymiarów odwzorowanego przedmiotu rysunek techniczny dokładnie wskazuje, jak ma wyglądać przedmiot po wykonaniu oraz informuje, jak należy przygotować się do jego wykonania. Określa również budowę i zasadę działania maszyn, przyrządów lepiej niż najdoskonalszy opis słowny. Z tych względów rysunek techniczny stał się powszechnym i niezbędnym środkiem porozumiewania się pracowników zatrudnionych w procesie produkcyjnym. Znajomość zasad sporządzania i umiejętność odczytywania rysunku technicznego umożliwiają przekazywanie myśli naukowo-technicznej w postaci projektu maszyny lub jej udoskonalenia.

     Przygotowana przeze mnie prezentacja multimedialna przedstawia zasadę rzutowania prostokątnego. Wyjaśnia w sposób obrazowy zależność między przedmiotem rzutowanym, a jego obrazem oraz umożliwia zrozumienie zasady odwzorowania przedmiotu na płaszczyźnie rysunku.Powrót do strony głównej