- Komputerowe Wspomaganie Projektowania -


     Szerokie wykorzystanie komputerów zrewolucjonizowało wiele dziedzin twórczości technicznej. Efektywne wykorzystanie komputera, jako narzędzia pracy technika staje się więc koniecznością. Jednym z ważniejszych celów szkolnej edukacji jest ukształtowanie umiejętności posługiwania się komputerem w różnych sytuacjach zawodowych i życiu codziennym.

     W nowym typie szkoły, jakim jest Liceum Techniczne zakłada się, że jednym z ważniejszych celów szkolnej edukacji będzie ukształtowanie umiejętności posługiwania się komputerem w różnych sytuacjach zawodowych i życiu codziennym. Dokumentacja programowa liceum technicznego przewiduje w klasie III w bloku tematycznym "Komputeryzacja" kształtowanie umiejętności wykorzystania programu do komputerowego wspomagania projektowania.

     Absolwent Liceum Technicznego powinien umieć wykonać rysunek wykorzystując do tego celu technikę komputerową. Istnieje wiele gotowych pakietów oprogramowania użytkowego wspomagających prace projektowe i kreślarskie. Jednym z nich jest pakiet AutoCAD, który jest narzędziem o wyjątkowo dużych możliwościach.

     Szybko rozwijająca się w wielu dziedzinach techniki komputeryzacja stawia przed nauczycielem w zreformowanej szkole potrzebę dokonywania ciągłej analizy i weryfikacji szkolnych programów nauczania, które uwzględniałyby potrzeby rynku pracy. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom postanowiłem opracować program autorski uwzględniający powyższe wymagania.

     Treść i układ napisanego przeze mnie programu odpowiada modułowi występującego w bloku tematycznym "Komputeryzacja" o nazwie Komputerowe Wspomaganie Projektowania, który w Liceum Technicznym zajmuje znaczące miejsce. W związku z tym w programach nauczania powinny znaleźć się podstawowe tendencje rozwojowe zarówno w dziedzinie komputeryzacji i technologii informatycznej.

     Opracowany przeze mnie program został zatwierdzony i wdrożony do szkolnych programów nauczania na posiedzeniu Komisji Przedmiotowej Grupy Mechanicznej w dniu 24 stycznia 2001 roku.


                                   Autor programu:
                                                                     Jerzy Wysocki


Program Nauczania Dla Liceum Technicznego
- Dokument w formacie *.zip -
Powrót do strony głównej