mgr inż. Wojciech Ceranowicz
NOWE PRZEDMIOTY NAUCZANIA
w zreformowanym Technikum Mechanicznym wg planu 2115 T5, SP/MEN/1998-04-16.
Wobec realizacji nowego planu nauczania zaistniała możliwość wprowadzenia nowych przedmiotów nauczania związanych z aktualnymi problemami kraju, regionu w zamian za przedmioty nauczane tradycyjnie od lat. Tymi nowymi przedmiotami są:
  1. Niekonwencjonalne źródła energii i jej przetwarzanie.
  2. Maszyny i urządzenia do przetwarzania odpadów na surowce wtórne.
W ramach realizacji programów nauczania tych przedmiotów uczniowie zapoznają się z różnymi aspektami wykorzystania odnawialnych źródeł energii (pozytywnymi i negatywnymi) oraz korzyściami płynącymi z przetwarzania odpadów zarówno komunalnych jak i przemysłowych.
Programy nauczania w/w przedmiotów zostały opracowane przez mgr inż. Wojciecha Ceranowicza, nauczyciela ZSMEiE w Toruniu, uczšcego dotychczas takich przedmiotów jak: "Maszyny i urzšdzenia cieplne i energetyczne" i "Termodynamika techniczna", czyli przedmiotów zawierających pewne treści zawarte w programach nauczania nowych przedmiotów. Programy nauczania wymienionych przedmiotów zostały wprowadzone do planu nauczania z dniem 1 września 2001 roku w klasie IV Technikum Mechanicznego.
Materiałów do opracowania nowych programów nauczania w znacznej mierze dostarczyli uczniowie poprzez: przede wszystkim prace dyplomowe, referaty (patrz prace dyplomowe uczniów kl. Vd r. szk. 2000/2001).
Inspiracją do wprowadzenia (zastąpienia innych przedmiotów) było moje zainteresowanie w wyniku nauczania poprzednich przedmiotów oraz specjalizacja w zakresie elektrowni wodnych, głównie pompowo-szczytowych, jak również to, że we współczesnych krajach program ochrony środowiska należy do naczelnych.
Realizacja nowych przedmiotów nauczania opiera się na najnowocześniejszych osiągnięciach techniki, publikowanych na stronach internetowych, programach TV, specjalistycznych czasopismach.
Materiały do opracowania w/w programów oprócz źródeł w/w dostarczył mi kontakt z uczelniami np. SGGW w Warszawie, firmami z naszego regionu specjalizujšcymi się w przetwarzaniu odpadów. Wszystkie te materiały stanowią oczywiście kilku letniej.
Prognozy dotyczšce realizacji w/w programów przedstawiłem na spotkaniu Koordynatorów Szkół Współpracujšcych w Międzynarodowym Programie Comenius. Satysfakcjš z nauczania "nowych" przedmiotów może być zainteresowanie absolwentów Technikum Mechanicznego studiowaniem na kierunkach "Inżynieria środowiska" oraz wykorzystywanie materiałów w nauczaniu takich przedmiotów jak: Kształtowanie i Ochrona środowiska, Fizyka, Geografia. Moim marzeniem jest utworzenie w Liceum profilowanym bądź Studium Podyplomowym specjalności związanej z treścią nauczania opisanych przeze mnie przedmiotów.

mgr inż. Wojciech Ceranowicz
nauczyciel ZSMEiE w Toruniu