Szkolny konkurs BHP

Regulamin konkursu

Organizator: mgr inż. Jerzy Wysocki

Data utworzenia strony: 24 Luty 2001 r.
Data uaktualnienia strony: 17 Listopada 2001 r.

Szkolny konkurs BHP - "Spostrzegajmy zagrożenia"

W publikacjach i mediach bardzo często ukazują się apele o przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Omawiane są skutki wypadków, podawane ostrzeżenia i zalecenia. Zastanawiamy się wtedy dlaczego do nich doszło, jak można było nie dostrzec zagrożeń.
Uczniowie na różnych etapach edukacji słyszą zakazy i nakazy, dowiadują się o obowiązku podporządkowania się regulaminom. Efekty tej działalności dydaktycznej przyniosą owoce dopiero wtedy, gdy nauczymy młodzież dostrzegania zagrożeń w swoim otoczeniu.
Jedną z form zainteresowania uczniów zagadnieniami bezpieczeństwa i higieny pracy mogą stać się szkolne konkursy bhp. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom młodzieży i nauczycieli ZSMEiE w Toruniu podjęta została próba zorganizowania I Szkolnego Konkursu BHP.
Organizatorem konkursu pod patronatem Dyrektora Szkoły i Przewodniczącego Przedmiotów Zawodowych Grupy Mechanicznej jest nauczyciel przedmiotów zawodowych p. Jerzy Wysocki.
Cele konkursu "Spostrzegajmy zagrożenia":

  1. P1. Pobudzenie wrażliwości młodzieży na istniejące zagrożenia zdrowia i życia człowieka,
  2. Rozwijanie intuicyjnych pomysłów dotyczących bezpieczeństwa pracy,
  3. Popularyzowanie świadomego bezpieczeństwa,
  4. Wyłanianie miejsc szczególnie niebezpiecznych w środowisku, w którym żyjemy,
  5. Zwiększenie wpływu jednostki na bezpieczeństwo innych.

Regulamin Szkolnego Konkursu BHP:
Regulamin Szkolnego Konkursu BHP
Powrót do strony głównej