Konkurs AutoCAD

Regulamin konkursu

Organizator: mgr inż. Jerzy Wysocki

Data utworzenia strony: 24 Luty 2001 r.
Data uaktualnienia strony: 17 Listopada 2001 r.

Międzyszkolny konkurs obsługi programu - AutoCAD

Dyrekcja ZSMEiE i CKP w Toruniu serdecznie zaprasza uczniów szkół zawodowych do wzięcia udziału w międzyszkolnym konkursie z zakresu obsługi programu AutoCAD (do wyboru wersja programu - AutoCAD 14 PL i 12 PL. Konkurs kierujemy do młodzieży, która pragnie sprawdzić zastosowanie zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu. Jesteśmy przekonani, że udział młodzieży w międzyszkolnym sprawdzianie umiejętności z zakresu obsługi programu AutoCAD stanie się wspaniałą okazją do pobudzenia twórczego myślenia. Jednocześnie będzie ciekawym wyzwaniem, jakim jest odkrywanie nowych możliwości programu AutoCAD.
Termin konkursu ustalono na dzień 22 marca 2001r. (tj. czwartek) na godz. 9.00. Imienne zgłoszenie wzięcia udziału w konkursie należy złożyć w terminie do dnia 12 marca br. w sekretariacie szkoły lub telefonicznie: 6544791, 6544107.
Mamy nadzieję, że uczniowie szkół technicznych wezmą udział w organizowanym przez nas konkursie. Organizator przewiduje dla zwycięzców skromne nagrody rzeczowe. Po zakończeniu konkursu uczestnicy i ich opiekunowie będą mogli zjeść obiad w szkolnej stołówce.
Wszystkim uczestnikom życzymy zajęcia pierwszych miejsc w konkursie.

Program konkursu:
  1. godz. 9.00 - 9.30 - powitanie uczestników, przedstawienie komisji konkursowej,
  2. godz. 9.45 - 10.30 [11.30] - I etap konkursu (eliminacje). Zakończenie I etapu zależeć będzie od liczby uczestników,
  3. godz. 11.15 lub 12.15 - II etap konkursu (FINAŁ),
  4. godz. 14.00 - ogłoszenie wyników, wręczenie nagród,
  5. godz. 14.30 - obiad,
  6. godz. 15.00 - pożegnanie uczestników konkursu przez organizatorów.

Regulamin Międzyszkolnego Konkursu:
Regulamin Międzyszkolnego Konkursu
Wzór Karty konkursowej:
Wzór Karty konkursowej
Wzór Karty zgłoszenia do konkursu:
Wzór Karty zgłoszenia do konkursu
  • Powrót do strony głównej