GłównaAktualnościInformatoryKronika InternatuAbsolwenciAmperekKadraDokumentyRekrutacjaKontakt

Wydarzenia w Internacie ZSMEiE - 2015 / 2016

  


Wstecz      Dalej

Międzyinternacki Turniej Szaradziarski "Sztafeta Krzyżówek" w ROZRYWCECzłonkowie koła szaradziarskiego - wychowankowie Internatu ZSMEiE pod opieką wychowawczyni Jolanty Dziętara, zaprosili już po raz trzynasty koleżanki i kolegów z toruńskich internatów na Międzyinternacki Turniej Szaradziarski pod nazwą "Sztafeta krzyżówek".
Impreza zgromadziła na starcie w poniedziałek 1 czerwca, dwa 6-osobowe zespoły gospodarzy, zespół Internatu Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich wraz ze swoim opiekunem Panią Moniką Zuba - Ślot, zespół Internatu Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska ze swoim opiekunem Panią Emilią Biernacką, zespół Internatu Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego ze swoim opiekunem Panią Agnieszką Serowik, zespół Internatu Zespołu Szkół nr 10 ze swoim opiekunem Panią Heleną Wojtczak.
Tradycją stało się, że na początku uczestnicy rozwiązują indywidualnie krzyżówkę z hasłem autorstwa Grzegorza Gurzyńskiego z okazji przypadającego 31 maja Światowego Dnia bez Tytoniu.
Krzyżówkę tematyczną nawiązująca do Światowego Dnia bez Tytoniu najszybciej rozwiązał Michał Laskowski ZSMEiE za co otrzymał nagrodę indywidualną.
Następnie zespoły przystąpiły do zasadniczej rozgrywki zajmując miejsca na trzech stolikach w układzie: pierwszy stolik - 1 zawodnik, drugi stolik - 2 zawodników, trzeci stolik - 3 zawodników.
Zawodnicy z pierwszych stolików pobierali zadania rozwiązując je lub przekazując - jak pałeczkę w sztafecie - na kolejne stoliki. 10 razy można było skorzystać z pomocy naukowych dostępnych u jury. Zespoły zdobywały punkty za każdy prawidłowo wpisany wyraz do diagramu (1 punkt), a dodatkowo 5 punktów mogły uzyskać za zadanie rozwiązane w całości.
Do rozwiązania w czasie 1 godziny i 15 minut było 20 różnych zadań diagramowych, jednakowych dla wszystkich zespołów i ułożonych w tej samej kolejności. Turniej tradycyjnie już organizowany jest we współpracy z toruńskim Klubem Szaradzistów "Labirynt" - zadania przygotował i poprowadził turniej Pan Grzegorz Gurzyński. Komisja sędziowska - Sławomir Prusiecki - sędzia główny, Anna Świercz - Prusiecka, Grzegorz Gurzyński i Jerzy Marchewka - członkowie klubu "Labirynt".
Zwycięskie zespoły otrzymały dyplomy i nagrody ufundowane po raz kolejny przez przyjaciela szaradzistów o. Wojciecha Wilgowicza, oraz Panią Kierownik Katarzynę Rosińską. (gg)

Artykuł z nr 15 ROZRYWKI z 24.07.2016 r.
Strona 39 z nr 15 ROZRYWKI z 24.07.2016 r.

Opracowanie: mgr Grzegorz Gurzyński
Opracowanie WWW: MVS