GłównaAktualnościInformatoryKronika InternatuAbsolwenciAmperekKadraDokumentyRekrutacjaKontakt

Wydarzenia w Internacie ZSMEiE - 2013 / 2104

  


Wstecz      Dalej

Samorządowe forum internatów szkolnych
W dniu 9 kwietnia 2014 roku, po raz pierwszy od bardzo wielu lat, w budynku Internatu Zespołu Szkół Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Gimnazjum i Liceum Akademickiego w Toruniu, spotkali się razem dyrektorzy, kierownicy, wychowawcy i młodzież mieszkająca w toruńskich internatach. W konferencji udział wzięły samorządy z:
- Internatu Zespołu Szkól Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych;
- Internatu Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich;
- Internatu Zespołu Szkól Przemysłu Spożywczego i VIII LO;
- Młodzieżowej Rady Gminy Płużnica;
-Internatu Zespołu Szkół nr 10;
- Internatu Zespołu Szkół, CKU w Gronowie;
- Samorządu Studenckiego;
-Internatu ZS UMK Gimnazjum i Liceum Akademickiego.

Współorganizatorami tego forum byli: mgr Joanna Wiśniewska-Ścisłek - wychowawczyni Internatu Gimnazjum i Liceum Akademickiego oraz mgr Alicja Barwińska-Chmielewicz i mgr Jerzy Konopiński - wychowawcy Internatu Zespołu Szkól Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych.
Honorowy patronat nad spotkaniem objęli: Jego Magnificencja Rektor UMK prof. dr hab. Andrzej Tretyn i Wicemarszałek Sejmu RP Jerzy Wenderlich, który zaszczycił nas swoją obecnością i wystąpieniem.
Uczestników powitali i w krótkich wystąpieniach życzyli owocnych obrad: mgr Małgorzata Łopatko - dyrektor ZSMEiE oraz mgr Arkadiusz Stańczyk - dyrektor ZS UMK GiLA.Forum samorządów składało się z trzech części.
W pierwszej wygłoszone zostały dwa referaty. Jeden przez mgr Jerzego Konopińskiego "Czy internat to dobry pomysł edukacyjny?" oraz drugi zaprezentowany przez mgr Joannę Wiśniewską-Ścisłek "Działania samorządowe młodzieży wstępem do świadomej aktywności społecznej". W drugiej części przedstawiciele wszystkich młodzieżowych samorządów w sposób werbalny i za pomocą prezentacji multimedialnych przedstawili swój dorobek i działania podejmowane na rzecz swoich placówek i społeczności lokalnych.
Dokonania naszego internatu prezentowali: Martyna Nejman, Damian Zieliński i Bartosz Szczot.
Wszyscy zebrani w sali konferencyjnej Hotelu Uniwersyteckiego z zaciekawieniem poznawali i porównywali prezentowane formy aktywności samorządowej, szukając nowych inspiracji na swój własny użytek.
Po kilkunastominutowej przerwie, w części trzeciej, młodzież pod kierunkiem moderatorów( jednym z nich była wychowawczyni naszego internatu-mgr Alicja Barwińska-Chmielewicz) pogrupowała się w zespoły tematyczne i w formule warsztatowej dyskutowała nad następującymi problemami:
- "Komunikacja w procesie społecznym";
- "Działalność Samorządu Studenckiego UMK Toruniu";
- "Promocja szkoły";
- "Edukacja kulturalna w internacie".Internat ZSMEiE w pracach zespołów warsztatowych reprezentowali: Marcinkowski Kamil, Nejman Martyna, Manikowska Anna.
W tym czasie kierownicy i wychowawcy internatów spotkali się, aby wymienić doświadczenia, określić problemy do rozwiązania w pracy opiekuńczo-wychowawczej internatów i ocenić przydatność tego typu konferencji. W konkluzji wszyscy opowiedzieli się za kontynuacją spotkań i współpracy jako metody oddolnego ruchu na rzecz poprawy i rozwoju oferty programowej naszych placówek.
Następnie wszyscy ponownie spotkali się w sali plenerowej na podsumowanie ustaleń ze spotkań warsztatowych.Nasi wychowankowie aktywnie uczestniczyli w pracach sekretarsko- organizacyjnych konferencji. Byli to Arkadiusz Guz i Maciej Maćkiewicz.
Samorządowe forum młodzieżowe, o którym tu mowa, wszyscy uczestnicy uznali za potrzebne i wartościowe. Zaprezentowało ono problemy i dokonania " młodych samorządnych" ale również przyczyniło się do poznania siebie nawzajem i społecznej integracji.
Ze smutkiem tylko skonstatowaliśmy brak zainteresowania tą bezsprzecznie cenną inicjatywą społeczno-wychowawczą ze strony zaproszonych władz oświatowych i toruńskich mediów.

http://sfera.umk.pl/13309/o-samorzadnosci-w-gila/Zdjęcia: Marta Malińska
Tekst: mgr Jerzy Konopiński
Opracowanie WWW: MVS