GłównaAktualnościInformatoryKronika InternatuAbsolwenciAmperekKadraDokumentyRekrutacjaKontakt

Wydarzenia w Internacie ZSMEiE - 2013 / 2104

  


Wstecz      Dalej

Wychowankowie internatu w redakcji "Nowości"
W roku szkolnym 2013 / 2104 Sekcja Naukowa Młodzieżowej Rady Internatu Zespołu Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu zorganizowała dwa wyjścia, łącznie dla ponad czterdziestu wychowanek i wychowanków, do Redakcji "Nowości"
Młodzież wraz z wychowawcami: mgr Alicją Barwińska-Chmielewicz, mgr Moniką Mikołajczak-Curyło i mgr Jerzym Konopińskim zwiedziła pomieszczenia redakcyjne, zapoznała się ze stroną merytoryczną i technologiczną powstawania codziennego wydania najpopularniejszej toruńskiej gazety.
Arkana, ciekawej ale i niełatwej sztuki dziennikarskiej, prezentował nam redaktor Ryszard Warta.
Podczas dyskusji rozmawiano o mediach papierowych i elektronicznych oraz o ich społecznej roli.
Zdjęcia i tekst: Internat ZSMEiE
Opracowanie WWW: MVS