GłównaAktualnościInformatoryKronika InternatuAbsolwenciAmperekKadraDokumentyRekrutacjaKontakt

Wydarzenia w Internacie ZSMEiE - 2013 / 2104

  


Wstecz      Dalej

Internacki konkurs wiedzy o Toruniu

Sekcja Naukowa Młodzieżowej Rady Internatu Zespołu Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu, wzorem ponad już dwudziestu poprzednich lat, zorganizowała imprezę popularno-naukową dla wychowanek i wychowanków z klas pierwszych - "Konkurs wiedzy o Toruniu".
Impreza ta, zainicjowana przed laty w nowej formule, przez opiekuna sekcji mgr Jerzego Konopińskiego, zgromadziła w roku szkolnym 2013/2014 czterdzieści sześć osób. Konkurs miał charakter drużynowy. Dziesięć zespołów odpowiadało na cztery, uprzednio wylosowane, pytania teoretyczne, rozpoznawało prezentowany na ekranie obiekt (budowlę, pomnik albo fragment zabudowy).
Przedstawiciel każdego zespołu odwzorowywał, techniką rysunku ołówkowego, z widokówki typowy dla Torunia obiekt.
Pytania zawodnikom czytały: Klaudia Lewandowska i Żaneta Małkiewicz.


Zmagania oceniało jury pod przewodnictwem pani kierownik internatu mgr Katarzyny Rosińskiej z udziałem dr Jerzego Marchewki, mgr Jerzego Konopińskiego, mgr Janusza Marciszewskiego, Weroniki Waśkiewicz - przewodniczącej MRI oraz Izabeli Sobieckiej - przewodniczącej SN MRI.
Prezentowanie zdjęć obiektów i nagłośnienie realizował Mateusz Górski, a rejestracji fotograficznej dokonała Agata Zywert.
Zwycięzcą konkursu została drużyna w składzie: Chmielewski Cezary, Hryb Michał, Klafczyński Oskar, Kusz Amadeusz, Kwaśnik Grzegorz, która w nagrodę dostała zegar ścienny dla swojego pokoju.
Były też dwa równorzędne drugie miejsca które zajęły zespoły w składzie: Lesińska Weronika, Manikowska Anna, Nejman Martyna. Wroniecka Aleksandra oraz Bojanowski Kamil, Broniecki Piotr, Derenda Łukasz, Maćkiewicz Kamil.

Każdy z ich członków otrzymał w nagrodę książkę dr Jerzego Marchewki "O Mikołaju Koperniku zagadek 300" z dedykacją autora.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali również "Katarzynki" w ilości równej liczbie uzyskanych punktów.
Impreza w sposób wartościowy wypełniła część czasu wolnego wychowankom (szczególnie z klas pierwszych) i jeszcze bardziej przybliżyła im nasze miasto.
Konkurs wiedzy o Toruniu poprzedziły:
1. Wycieczka piesza po mieście z przewodnikiem: mgr Barbarą Jackowską (trzy), oraz pod opieką wychowawców mgr Alicji Barwińskiej-Chmielwicz, mgr Jolanty Dziętary i mgr Moniki Mikołajczak-Curyło.
2. Spotkanie popularno-naukowe "Multimedialny spacer po Toruniu" zrealizowane przez dr Jerzego Marchewkę.
3. Wieczory legend toruńskich (sześć spotkań) zrealizowane przez mgr Jerzego Konopińskiego, Klaudię Lewandowską i Żanetę Małkiewicz.
4. Ekspozycje w gablocie Sekcji Naukowej MRI - "Ciekawostki o Toruniu".


Tekst i zdjęcia: Internat ZSMEiE
Opracowanie WWW: MVS