GłównaAktualnościInformatoryKronika InternatuAbsolwenciAmperekKadraDokumentyRekrutacjaKontakt

Wydarzenia w Internacie ZSMEiE - 2012 / 2013

  


Wstecz      Dalej

Konkurs wiedzy o Toruniu

Trzeci wrzesień 2012 roku był pierwszym dniem roku szkolnego 2012/2013. Był to również pierwszy dzień nauki w szkołach ponad gimnazjalnych dla wielu dziewcząt i chłopców w Toruniu.
Był to jednocześnie pierwszy dzień zamieszkania w Internacie Zespołu Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu dla 39 osobowej grupy młodzieży.
Dla nich to właśnie Sekcja Naukowa Młodzieżowej Rady Internatu, po raz już dziewiętnasty w nowej formule, zorganizowała cykl przedsięwzięć mających na celu przybliżenie historii, gospodarki, topografii i kultury Torunia.
Trzynastego listopada odbyła się impreza popularno-naukowa "Konkurs wiedzy o Toruniu". W bieżącym roku szkolnym wzięło w niej udział trzydzieści dziewięć wychowanek i wychowanków pogrupowanych w dziewięć drużyn.
Każda drużyna wytypowała ze swojego składu jedną osobę, która przez cały czas trwania imprezy odwzorowywała, jeden z wylosowanych, obiekt typowy dla Torunia. (budowlę, pomnik, itp.).
Zadaniem pozostałych członków zespołu było rozpoznanie prezentowanego na ekranie wizerunku innych toruńskich obiektów oraz odpowiedzenie na cztery pytania teoretyczne.
Zwycięską drużyną okazał się (po dogrywce) zespół w składzie: Mateusz Górski, Arkadiusz Guz, Michał Kotyra, Krystian Lewandowski, Maciej Maćkiewicz.
Wyprzedzili oni: Agnieszkę Szałach, Żanetę Małkiewicz, Żanetę Marcinkowską, Klaudię Żbikowską(II miejsce).
Zmagania oceniało jury w składzie: przewodnicząca- mgr Katarzyna Rosińska-kierownik internatu, członkowie jury: mgr Alicja Barwińska-Chmielewicz, mgr Jolanta Dziętara, mgr Jerzy Konopiński (opiekun Sekcji Naukowej MRI), mgr Karolina Zielińska - wychowawcy internatu, Marta Rozynek - przewodnicząca SN MRI oraz Jacek Rumiński - przewodniczący MRI.
Imprezę prowadzili: Izabela Sobiecka i Jakub Czarnecki.
Nad nagłośnieniem czuwał Szymon Bąkowski, a rejestracji fotograficznej dokonała Marta Szklarska.
Zwycięskie drużyny otrzymały nagrody rzeczowe do wystroju swoich pokoi mieszkalnych, a wszystkie zespoły pierniki "Katarzynki" w ilości adekwatnej do liczby zdobytych punktów (1pkt - 1 piernik).
Konkurs wiedzy o Toruniu poprzedzony był następującymi działaniami:
- w gablocie SN MRI prezentowano artykuły i informacje o Toruniu,
- przeprowadzono cztery spotkania zatytułowane "Wieczory legend toruńskich",
- dokonano dwóch wycieczek pieszych po mieście z przewodnikiem PTTK-panią mgr Barbarą Jackowską,
- zrealizowano spotkanie popularno-naukowe z dr Jerzym Marchewką "Multimedialny spacer po Toruniu"
Spowodowało to, że poziom odpowiedzi i rysunków tegorocznych pierwszoklasistów był bardzo wysoki.
Tekst: mgr Jerzy Konopiński
Zdjęcia: Marta Szklarska
Opracowanie WWW: MVS