GłównaAktualnościInformatoryKronika InternatuAbsolwenciAmperekKadraDokumentyRekrutacjaKontakt

Wydarzenia w Internacie ZSMEiE - 2010 / 2011

  


Wstecz      Dalej

Uroczyste podsumowanie roku szkolnego w internacie

8 czerwca 2011 roku, odbyło się uroczyste podsumowanie roku szkolnego w internacie. Miejscem uroczystości było pomieszczenie pięknie wyremontowanego klubu.
Na uroczystości był obecny katecheta o. Wojciech Wilgowicz, którego młodzież i wychowawcy przywitali aplauzem na stojąco, ponieważ w ten sposób wita się kogoś szczególnego, bardzo ważnego, bliskiego sercom wielu ludzi, a takim człowiekiem jest o. Wojciech, który od lipca pełnić będzie posługę kapłańską w Elblągu.
Wychowankowie, którzy wyróżnili się postawą i aktywnością w organizowaniu różnorodnych przedsięwzięć kulturalnych, naukowych i sportowych organizowanych w internacie, otrzymali nagrody.
Są to:
1. Karolina Budzyńska - za prace na rzecz grupy V,
2. Weronika Waśkiewicz - za prace gospodarcze na rzecz grupy V,
3. Paulina Cieślik i Aneta Dams - za prace na rzecz internatu,
4. Mateusz Boruta - za wzorową postawę oraz prace na rzecz Sekcji Naukowej Młodzieżowej Rady Internatu oraz za prace na rzecz grupy,
5. Mateusz Bolczak i Ariel Dembczyński - za wzorową postawę i bardzo dobre wyniki w nauce,
6. Mateusz Kajl - za wzorową postawę oraz prace na rzecz Młodzieżowej Rady Internatu,
7. Mariusz Mazurkiewicz - za działalność na rzecz grupy I.
Nowością było przyznanie wychowankom statuetek na wzór "Oscarów", przez Kapitułę w następujących kategoriach:
1. fizyczny roku - dla najlepszego sportowca, którym okazał się Mateusz Boruta,
2. dama roku, którą została Aneta Dams,
3. gentleman roku - dla wychowanka uprzejmego, wspaniałomyślnego i kurtuazyjnego w zachowaniu. Jednym słowem, dla królewicza na białym koniu. Powiadacie, że nie ma kogoś takiego? Ależ jest, został nim Mateusz Jabłoński,
4. pomagier roku - dla wychowanka bezinteresownie udzielającego pomocy w nauce koleżankom i kolegom mającym trudności w szkole. W tej kategorii statuetkę przyznano Marcinowi Grünbergowi,
5. największy postęp roku - dla wychowanka, który przeszedł największą pozytywną przemianę w zachowaniu. Statuetkę otrzymał Paweł Czarnecki.
6. pochwalony roku - dla wychowanka, który otrzymał najwięcej pochwał. Kategorie tę wygrała Paulina Cieślik.
W kategorii "zakręcone roku" przyznanej za działalność charytatywną (zbieranie nakrętek), nagrody otrzymały: Agata Wojnowska, Monika Lewandowska i Anna Kamińska.

Uroczystość uświetnił recital Żanety Wilgorskiej, która zaśpiewała pięć piosenek przy akompaniamencie w wykonaniu Piotra Brzozowskiego. Recital przygotował wychowawca mgr Ireneusz Brzozowski.
Tekst: Jolanta Dziętara i Zbigniew Ciarkowski
Zdjęcia: Ireneusz Brzozowski i Zbigniew Ciarkowski
Opracowanie WWW: MVS